Nieuwsarchief 2016

23|03|2016

Gebrekkig ambtelijk toezicht monumenten

Minder dan de helft van de gemeenten voert planmatige controle uit op monumentenonderhoud.

Lees meer...

18|03|2016

Bijeenkomst voor lid-gemeenten 2016

Op 20 april organiseert de Federatie met de gemeente Helmond, weer een evene- ment voor secretarissen, rayonarchi-tecten en commissie-coördinatoren.

Lees meer...

17|03|2016

Privaat Bouwtoezicht op langere baan

De Wet Kwaliteitsborging, die de bouw- besluit-toets overhevelt van gemeente naar bouwondernemers, blijft nog even liggen.

Lees meer...

11|03|2016

Bewoners Kromme Rijn nemen elkaar de maat

Bewoners moeten bouwontwerpen ter goedkeuring aan omwonenden voorleggen. Dat willen drie Utrechtse gemeenten.

Lees meer...

09|03|2016

Regenboogbuurt Almere weer beschermd

De raad van Almere wil de kleuren van de Regenboogbuurt toch beschermen. De welstandsregels zijn er onlangs afgeschaft.

Lees meer...

22|02|2016

Mooiwaartscafé #4 Reserveer de dag

Mooiwaartscafé # 4 / Programma bekend!
16 maart 2016, 14.30 - 17.30 uur - excursie vanaf 13.30 uur - Nieuwe Willemshaven Harlingen.

Lees meer...

27|01|2016

Welstand niet op ruimtelijkeplannen.nl

Welstandsbeleid krijgt geen plek op ruimteljkeplannen.nl. Ministerie I&M en kadaster konden het niet eens worden.

Lees meer...

27|01|2016

Bewonerswelstand in Eindhoven

Eindhoven krijgt als eerste gemeente 'bewonerswelstand', waarbij bewoners zelf de regels opstellen en toepassen.

Lees meer...

15|01|2016

Schultz over schoonheid

Minister: Schoonheid is van de mensen die iets willen met hun omgeving, niet van de wethouders en de projectontwikkelaars.

Lees meer...

06|01|2016

ANWB: Kwaliteit leidend bij ontwerp infra

Niet het verkeersaanbod, maar de gewenste ruimtelijke kwaliteit moet het ontwerp van openbare ruimte bepalen.

Lees meer...

Terug naar het archief overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit