Nieuwsarchief 2016

23|03|2016

Gebrekkig ambtelijk toezicht monumenten

Minder dan de helft van de gemeenten voert planmatige controle uit op monumentenonderhoud.

Lees meer...

18|03|2016

Bijeenkomst voor lid-gemeenten 2016

Op 20 april organiseert de Federatie met de gemeente Helmond, weer een evene- ment voor secretarissen, rayonarchi-tecten en commissie-coördinatoren.

Lees meer...

17|03|2016

Privaat Bouwtoezicht op langere baan

De Wet Kwaliteitsborging, die de bouw- besluit-toets overhevelt van gemeente naar bouwondernemers, blijft nog even liggen.

Lees meer...

11|03|2016

Bewoners Kromme Rijn nemen elkaar de maat

Bewoners moeten bouwontwerpen ter goedkeuring aan omwonenden voorleggen. Dat willen drie Utrechtse gemeenten.

Lees meer...

09|03|2016

Regenboogbuurt Almere weer beschermd

De raad van Almere wil de kleuren van de Regenboogbuurt toch beschermen. De welstandsregels zijn er onlangs afgeschaft.

Lees meer...

22|02|2016

Mooiwaartscafé #4 Reserveer de dag

Mooiwaartscafé # 4 / Programma bekend!
16 maart 2016, 14.30 - 17.30 uur - excursie vanaf 13.30 uur - Nieuwe Willemshaven Harlingen.

Lees meer...

27|01|2016

Welstand niet op ruimtelijkeplannen.nl

Welstandsbeleid krijgt geen plek op ruimteljkeplannen.nl. Ministerie I&M en kadaster konden het niet eens worden.

Lees meer...

27|01|2016

Bewonerswelstand in Eindhoven

Eindhoven krijgt als eerste gemeente 'bewonerswelstand', waarbij bewoners zelf de regels opstellen en toepassen.

Lees meer...

15|01|2016

Schultz over schoonheid

Minister: Schoonheid is van de mensen die iets willen met hun omgeving, niet van de wethouders en de projectontwikkelaars.

Lees meer...

06|01|2016

ANWB: Kwaliteit leidend bij ontwerp infra

Niet het verkeersaanbod, maar de gewenste ruimtelijke kwaliteit moet het ontwerp van openbare ruimte bepalen.

Lees meer...

Terug naar het archief overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit