Nieuwsoverzicht

23|03|2020

Bouwers, ontwerpers, overheid in dialoog

Tijdens de Nationale Dialoog Bouwcultuur is de basis gelegd voor langdurige samenwerking.

Lees meer...

19|03|2020

Nederland verrommelt sneller dan BelgiŽ

"Nederland is ons voorbijgestoken in verrommeling" zegt Vlaams Bouwmeester Leo van Broeck in Nieuwsbrief 52

Lees meer...

06|03|2020

Hoeksche Waard wint Mooiwaarts trofee

De piepjonge gemeente Hoeksche Waard kreeg op 5 maart de Mooiwaarts wisseltrofee

Lees meer...

25|02|2020

Erfgoed Deal verdeelt negen mln euro

Erfgoed inzetten bij klimaatadaptatie, energietransitie en groei en krimp. Eerste tranche bijdrage Erfgoed Deal.

Lees meer...

17|02|2020

Handreiking Advisering Omgevingswet

VNG, FRK en RCE publiceren een ‘Hand-reiking adviesstelsel omgevingskwaliteit’ ter voorbereiding op de Omgevingswet

Lees meer...

07|02|2020

Nationale Dialoog Bouwcultuur

Op 5 maart met unusual suspects in gesprek over Het Nieuwe Nederland dat we met alle transities aan het bouwen zijn.

Lees meer...

Recente jurisprudentie

Hieronder vindt u korte samenvattingen van (recente) jurisprudentie op het gebied van welstands- en monumentenzorg.

De integrale uitspraak vindt u door op "lees meer" te klikken. 

 • Heerjansdam: afwijken welstandsbeleid

  Het college van Zwijndrecht verleent een vergunning voor een bouwwerk dat in strijd is met redelijke eisen van welstand. Volgens b&w is het bouwwerk, hoewel het in strijd is met het welstandsbeleid, 'passend' in de omgeving en zou toepassing van de welstandscriteria in dit geval juist leiden tot een slechte beeldkwaliteit.

  Tot dusverre werd verondersteld dat er zwaarwegende argumenten van publiek belang moesten zijn om een vergunning te verlenen voor een bouwwerk dat in strijd is met de welstandscriteria. Nu blijkt echter dat ook een motivering op grond van de beeldkwaliteit zelf kan leiden tot een vergunning die in strijd is met het welstandsbeleid. 

  lees verder

 • Blokker: gemeentelijk monument

  Een gemeente heeft veel beleidsruimte om een pand aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dat gebeurt op grond van een advies van de erfgoedcommissie.
  De eigenaar van dit pand denkt dat hij op kosten wordt gejaagd en minder mag, als zijn pand monument wordt, en vindt een andere erfgoedcommissie, die meent dat de monumentale waarden te zeer zijn aangetast om bescherming te rechtvaardigen.
  De Raad van State beantwoordt de vraag of de gemeente in redelijkheid kon afgaan op het eerste erfgoedadvies. Omdat de erfgoedcommissie geen fouten heeft gemaakt, maar slechts een ander oordeel heeft over de monumentaliteit dan de tweede commissie, mocht de gemeente zijn beleidsruimte gebruiken om het pand als monument aan te wijzen.

  lees verder

 • Wassenaar: positief advies eisen mag niet

  De gemeente Wassenaar heeft in een paraplubestemmingsplan voor gebieden met een hoge cultuurhistorische waarde de dubbelbestemming 'waarde cultuurhistorie' toegevoegd. Bij bouwplannen en verbouwingen aan de bijzondere gebouwen in die gebieden wordt slechts een omgevingsvergunning verstrekt als er een positief advies van de Commissie Welstand en Monumenten ligt. Daarmee ontneemt de gemeenteraad zichzelf de ruimte om ondanks cultuurhistorische bezwaren tóch vergunning te verlenen indien een ander belang zwaarder weegt. Dat mag niet, zegt de Raad van State.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit