AgendaBijeenkomsten

LAND VAN VERLANGEN, STAAT VAN VERWAARLOZING

Verkiezingsdebat

Op 1 november (vanaf 15:00) organiseren wij (Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, Vereniging Deltametropool, IMpactnetwerk Bouwcultuur, Het Nieuwe Instituut en Platform31) in Rotterdam een debat gericht op de Tweede Kamerverkiezingen.

In een ongelooflijk korte tijd is Nederland van een land met een visie en een planningscultuur terecht gekomen in een staat van verwaarlozing. Er is dringend actie nodig om het tij te keren, om te investeren in nieuwe en bestaande woningen, toekomstbestendige energievoorziening en bereikbaarheid, biodiversiteit en klimaatveiligheid, brede welvaart, een schoon leefmilieu. Het één is nog urgenter dan het ander, en er zijn door het afgelopen kabinet miljarden uitgetrokken om op al deze terreinen in topsnelheid crisismaatregelen te nemen. 26 Rijksprogramma’s buitelen over elkaar heen op dit kleine speelveld in de queeste om de verschillende opgaven van de grote Wederombouw van Nederland het hoofd te bieden.  

Steeds manifester wordt het ongemak over de aanpak en de gevolgen van de ingrijpende veranderingen in maatschappij en leefomgeving. Het leggen van de puzzel voor de grote verbouwing van Nederland is niet de opgave. De opgave is het scheppen van het land van onze toekomst. Een mooi, leefbaar en duurzaam Nederland, het land waar we naar verlangen. Waarin we willen leven, dat we aan onze kinderen kunnen doorgeven, waar we voor willen vechten en samenwerken en waarvoor we ook bereid zijn concessies te doen.

De keuzes die we nu maken bepalen die toekomst. Is de politiek in staat om op lange termijn te denken? Welke competenties moeten bestuurders in de ogen van burgers aan de dag kunnen leggen t.a.v. al deze verbouwingen? En welke rol kan die verbeeldings- en ontwerpkracht in dit alles spelen? Over deze kwesties gaan we aan de vooravond van de nieuwe verkiezingen in debat met toekomstige beleidsmakers, de vakgemeenschap en vooraanstaande denkers uit andere vakgebieden.

Debat: Land van Verlangen, Staat van Verwaarlozing
Datum: Woensdag 1 november
Tijd: 15.00-17.00 uur | Nieuwe Instituut

Deelname is gratis na aanmelden, u kunt zich bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit aanmelden (info@ruimtelijkekwaliteit.nl) of hier.

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit