Publicatie: 13-06-23Jaarverslag over 2022

Met de komst van Mooi Nederland en de her-introductie van een minister voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, heeft ook de ruimtelijke kwaliteit de wind in de zeilen. De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit profiteert volop mee van deze gunstige wind, en probeert scherp aan de wind te zeilen. In 2022 behoorde de Federatie tot één van de oprichters van Platform Ontwerp NL, er werd (in het kader van het IMPactnetwerk Bouwcultuur) ontwerpend onderzoek uitgevoerd, er is een advies opgesteld voor de implementatie gvan omgevingskwaliteit in het programma Landelijk Gebied. Verder werd de Tweedde Kamerfractie van GroenLinks op werkbezoek ontvangen en gaven we ook dit jaar weer veel aandacht aan duurzaamheid met ruimtelijke kwaliteit.

Download hier het jaarverslag

Terug naar de publicaties

Nieuws

 • Brief aan de minister OCW

  Ons erfgoed krijgt te maken met grote uitdagingen, toch werd hierover niets genoemd in het hoofdlijnenakkoord. Federatie Instandhouding Monumenten (FIM), Erfgoedplatform van Kunsten ’92 en Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (FRK) schreven onze nieuwe minister een brief.

  lees artikel

 • Algemene Ledenvergadering

  over fabrieksmatige woningbouw, energie-infrastructuur, warmtepompen en samenhangende advisering tussen stadsbouwmeesters, kwaliteitsteams en adviescommissies.

  lees artikel

 • Dag van de Ontwerpkracht

  De 3e Dag van de Ontwerpkracht vindt plaats op 4 juli te Tilburg. Leden van de Federatie krijgen gratis toegang

  lees artikel

 • Ruimtelijke kwaliteit bij fabrieksmatige bouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen. Een project van FRK en CRa.

  lees artikel

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit