Publicatie: 13-06-23Jaarverslag over 2022

Met de komst van Mooi Nederland en de her-introductie van een minister voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, heeft ook de ruimtelijke kwaliteit de wind in de zeilen. De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit profiteert volop mee van deze gunstige wind, en probeert scherp aan de wind te zeilen. In 2022 behoorde de Federatie tot één van de oprichters van Platform Ontwerp NL, er werd (in het kader van het IMPactnetwerk Bouwcultuur) ontwerpend onderzoek uitgevoerd, er is een advies opgesteld voor de implementatie gvan omgevingskwaliteit in het programma Landelijk Gebied. Verder werd de Tweedde Kamerfractie van GroenLinks op werkbezoek ontvangen en gaven we ook dit jaar weer veel aandacht aan duurzaamheid met ruimtelijke kwaliteit.

Download hier het jaarverslag

Terug naar de publicaties

Nieuws

 • Lunchlezing 22 april

  Deze lunchlezing gaat over Nut en noodzaak van transformatiekaders bij het integraal ontwerpen aan cultureel erfgoed.

  lees artikel

 • Dag van de Ontwerpkracht

  Save the Date: de 3e Dag van de Ontwerpkracht vindt plaats op 4 juli te Tilburg

  lees artikel

 • Onze Plek - gesprekken over de omgeving

  We gaan luisteren naar ideeën van burgers voor de toekomst van hun plek. Zestien ontwerpers gaan met ze in gesprek.

   

  lees artikel

 • Ruimtelijke kwaliteit bij fabrieksmatige bouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen. Een project van FRK en CRa.

  lees artikel

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit