27-02-23Ruimtelijke kwaliteit bij fabrieksmatige bouw

Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen, dat is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw. Afgelopen donderdag 23 februari kwamen beleidsmakers, adviseurs en vertegenwoordigers uit de bouwwereld bijeen in het Johan de Witthuis te Den Haag. De bijeenkomst markeerde de start van het traject dat de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (FRK) en het College van Rijksadviseurs (CRa) in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitvoeren.  

Het is van groot belang de kwaliteitsaspecten bij fabrieksmatig bouwen te blijven agenderen en te borgen. Juist nu, met de wens tot versnelling en verduurzaming van de woningbouw. Het project Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw gaat over de noodzaak om twee maatschappelijke belangen – meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit – te verenigen, want ze sluiten elkaar niet uit, mits de praktijk zorgvuldig is. En bij die zorgvuldige praktijk hoort een andere manier van inrichten van het proces. Een nieuwe bouwcultuur is noodzakelijk voor het creëren van toekomstbestendige en veerkrachtige steden, buurten en dorpen. 

Startbijeenkomst

Tijdens de startbijeenkomst werd een begin gemaakt met samen nadenken over het ontwikkelen van handvatten en richtlijnen die gericht zijn op partijen uit de praktijk: bestuurders, opdracht­gevers, bouwers, ontwerpers, overheden, maar ook beoordelaars van ruimtelijke kwaliteit. De partijen spraken over hoe de kennis en kunde die wordt ont­wikkeld optimaal, kwalitatief en kwantitatief, samen met ontwerpers en de overheid kan worden ingezet voor de woningbouwopgave. Streven is om na dit jaar een ruimtelijk kwaliteitskader voor fabrieksmatige woningbouw te hebben gecomponeerd, waar alle partijen zich in kunnen vinden. 

Presentaties

De dag begon met presentaties en een gezamenlijk gesprek onder leiding van Thijs Asselbergs. Rijksbouwmeester Francesco Veenstra ging in op de rol van de ontwerper. Frits Palmboom sprak over het belang van de stedenbouwkundige inpassing van fabrieksmatige woningen en presenteerde het boekje over dit onderwerp dat hij in opdracht van de FRK en het CRa componeerde. Vervolgens gaf het projectteam, bestaande uit Iris Thewessen en Lena Knappers van het CRa en Vibeke Gieskes van de FRK, een toelichting op het projectvoorstel. De ochtend werd afgesloten door een inhoudelijke gesprek tussen de aanwezigen over een aantal stellingen. 

Excursie

’s Middags werd een bezoek gebracht aan Juko in Nieuwegein van Plegt-Vos en Mitros, Stek in de Groote Wielen in Den Bosch van Zayaz, Barli en Tom van Tuijn en aan de fabriek van The New Makers in Ridderkerk. 

Publicatie 

De publicatie van Frits Palmboom 'Ruimtelijke kwaliteit bij fabrieksmatige woningbouw – een stedenbouwkundig kader' is een uitgave van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit i.s.m. het College van Rijksadviseurs en is te bestellen via info@ruimtelijkekwaliteit.nl of via https://www.naibooksellers.nl/ruimtelijke-kwaliteit-bij-fabrieksmatige-woningbouw-een-stedenbouwkundig-kader-frits-palmboom.html. Niet-leden van de FRK betalen € 12,50 exclusief verzendkosten, leden van de FRK € 10,- exclusief verzendkosten.  

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit