Cursussen

Cursus ‘Adviseren over omgevingskwaliteit’   

Vrijdagmiddag 24 mei 2019, Utrecht
Georganiseerd door de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
in samenwerking met Maurice Bogie (Gelders Genootschap)

Regels rondom omgevingskwaliteit – waaronder welstandsadvisering – zijn voortdurend in beweging. Stonden de afgelopen jaren vooral in het teken van deregulering, de komende jaren zal de Omgevingswet zijn invloed doen gelden. Dit zorgt voor een nog verdere integratie van ruimtelijke regelgeving en tegelijkertijd meer ruimte voor initiatiefnemers van plannen. Er wordt dan primair gekeken of een plan bijdraagt aan een ‘goede omgevingskwaliteit’. De Omgevingswet treedt in 2021 in werking, maar bepaalde trends zijn nu al zichtbaar. Zo zijn steeds meer gemeenten bezig met een omgevingsvisie, naast het omgevingsplan straks één van de centrale instrumenten onder de Omgevingswet. ‘Regels voor uiterlijke kwaliteit’ zullen straks ook een plaats krijgen in zo’n omgevingsplan. Voor welstand betekent dat een verdere integratie in het domein van omgevingskwaliteit en een transformatie van een welstandsadvies naar een ‘advies omgevingskwaliteit’. Meer dan nu zullen verschillende aspecten van omgevingskwaliteit, zoals architectuur, cultuurhistorie, landschap en openbare ruimte moeten worden verweven in een integraal advies. Wat blijft is dat deze adviezen helder geschreven en juridisch houdbaar moeten zijn.

Om deze vaardigheden te trainen, organiseert de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit de cursus ‘Adviseren over omgevingskwaliteit’, gegeven door Maurice Bogie van het Gelders Genootschap.

Deelnemers worden geïnformeerd over actuele ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en beleid en krijgen inzicht in principes van effectieve communicatie. De cursus is ook interactief: cursisten leveren van tevoren eigen adviezen aan die met de groep worden besproken. Doel is om de adviezen zowel juridisch als taalkundig effectiever te maken.

Doelgroep voor de cursus bestaat uit ambtelijke secretarissen, rayonarchitecten en architect leden van commissies van Ruimtelijke Kwaliteit, welstandscommissies, adviescommissies Cultuurhistorie etc.

Wanneer en waar: Vrijdag 24 mei 2019 van 12.30 tot 16.30 uur

Locatie: De U-trechters van RuimteUtrecht aan de Veilinghavenkade 4-6-8 3521 AK Utrecht. In de historische Veilinghaven nabij Utrecht CS en jaarbeurs Utrecht stonden in vroegere tijden industriële trechters waar men lading kon lossen en verdelen. Sinds een aantal jaren zijn de trechters weer terug op hu plek maar nu geschikt om trainingen in te houden. De Utrechters zijn identiek aan industriële zandtrechters. Een bijzondere locatie en op loopafstand van het CS.

Kosten: € 405,- excl. btw (voor medewerkers van bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit aangesloten gemeenten en aangesloten welstandsorganisaties) € 610,- excl. btw (voor overigen). Aantal deelnemers: min.10p, max.15p 

Aanmelding: Interesse om deel te nemen aan de training op 24 mei? Geef het zo spoedig mogelijk door aan Ariaan Witteveen via een e-mailbericht aan secretariaat@ruimtelijkekwaliteit.nl 'Adviseren over kwaliteit'
dinsdag 18 september 2018

De Federatie organiseert op 18 september bij de ErfgoedAcademie de cursusdag Adviseren over kwaliteit. Deze cursus is bestemd voor degene die direct betrokken zijn bij het opstellen, uitwerken en/of beoordelen van plannen voor het wijzigen van erfgoed. Meer informatie over de dag en aanmelden kan hier

Naast deze cursus biedt de ErfgoedAcademie een breed aanbod aan andere cursussen, netwerkbijeenkomsten en een leergang. De cursusdagen gaan in op actuele thema's en bieden vooral praktische handvatten bij de uitvoering van het werk als erfgoedprofessional. Het volledige cursusaanbod van de ErfgoedAcademie ziet u hier


‘Adviseren over omgevingskwaliteit’ 
vrijdag 18 mei 2018

Regels rondom omgevingskwaliteit – waaronder welstandsadvisering – zijn voortdurend in beweging. Stonden de afgelopen jaren vooral in het teken van deregulering, de komende jaren zal de Omgevingswet zijn invloed doen gelden. Dit zorgt voor een nog verdere integratie van ruimtelijke regelgeving en tegelijkertijd meer ruimte voor initiatiefnemers van plannen. Er wordt dan primair gekeken of een plan bijdraagt aan een ‘goede omgevingskwaliteit’.
De Omgevingswet treedt in 2021 in werking, maar bepaalde trends zijn nu al zichtbaar. Zo zijn steeds meer gemeenten bezig met een omgevingsvisie, naast het omgevingsplan straks één van de centrale instrumenten onder de Omgevingswet.
‘Regels voor uiterlijke kwaliteit’ zullen straks ook een plaats krijgen in zo’n omgevingsplan. Voor welstand betekent dat een verdere integratie in het domein van omgevingskwaliteit en een transformatie van een welstandsadvies naar een ‘advies omgevingskwaliteit’.
Meer dan nu zullen verschillende aspecten van omgevingskwaliteit, zoals architectuur, cultuurhistorie, landschap en openbare ruimte moeten worden verweven in een integraal advies.
Wat blijft is dat deze adviezen helder geschreven en juridisch houdbaar moeten zijn.

Om deze vaardigheden te trainen, organiseert de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit een cursus, gegeven door Maurice Bogie van het Gelders Genootschap.

Deelnemers worden geïnformeerd over actuele ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en beleid en krijgen inzicht in principes van effectieve communicatie.
De cursus is ook interactief: cursisten leveren van tevoren eigen adviezen aan die met de groep worden besproken. Doel is om de adviezen zowel juridisch als taalkundig effectiever te maken.

Doelgroep voor de cursus bestaat uit ambtelijk secretarissen, rayonarchitecten en architectleden van welstandscommissies / CRK’s / adviescommissies Cultuurhistorie etc.

Wanneer en waar:
Vrijdag 18 mei 2018, aanvang 12.30 (broodjes staan klaar!) tot 16.30 uur
Locatie: De U-trechters* van RuimteUtrecht
Veilinghavenkade 4-6-8 (3521 AK Utrecht)
* In de historische Veilinghaven nabij Utrecht CS en jaarbeurs Utrecht stonden in vroegere tijden industriële trechters waar men lading kon lossen en verdelen. Sinds een aantal jaren zijn de trechters weer terug op hu plek maar nu geschikt om trainingen in te houden. De Utrechters zijn identiek aan industriële zandtrechters. Een bijzondere locatie en op loopafstand van het CS.

Kosten:
€ 395,- excl. btw (voor medewerkers van bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit aangesloten gemeenten en aangesloten welstandsorganisaties)
€ 595 - excl. btw (voor overigen)

Aanmelding:
Interesse om deel te nemen aan de training op 18 mei? Geef het voor 1 mei door aan Christian Braak via een e-mailbericht aan cb@ruimtelijkekwaliteit.nl  


Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

 • Jaarverslag 2019Jaarverslag 2019

  2019 was onder meer het jaar van werkbezoek van minister Ollongren aan onze Federatie. En we richtten de focus op de culturele daad die het bouwen aan een duurzame toekomst vooral óók is.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit