Modellen en formulieren

Excessenregeling
Elke welstandsnota behoort een regeling met criteria te bevatten, waarin is opgenomen in welke gevallen sprake is van 'ernstige strijd met redelijke eisen van welstand'. Indien een bestaand bouwwerk afzichtelijk lelijk is, kan op grond van deze criteria handhavend worden opgetreden. De regeling is bedoeld voor excessen, waarvan ook voor niet-deskundigen duidelijk is dat de ruimtelijke kwaliteit ernstig onder het bouwwerk te lijden heeft. Toelichtingen en modelteksten zijn op deze pagina opgenomen.

Klanttevredenheidsonderzoek
Hoe tevreden zijn de mensen die met hun plan bij een welstandscommissie komen? Krijgen ze de informatie die ze nodig hadden? Zien ze het belang in van welstand voor hun directe woonomgeving? Om dat te meten heeft de Federatie Welstand een klanttevredenheidsformulier opgemaakt dat de regionale welstandsorganisaties al langer gebruiken.
Onder de leden van de Federatie Welstand - steden en dorpen die niet zijn aangesloten bij een regionale organisatie - klonk al langer de roep om een dergelijk formulier. Op verzoek van deze leden wordt het onderzoek uitsluitend digitaal uitgevoerd. U kunt hier deelnemen.
Voor de legitimatie van welstand en een grotere dienstbaarheid richting aanvragers is het belangrijk te weten, hoe tevreden men is en waar procedures verbeterd kunnen worden. We hopen dat u ons van de uitkomsten op de hoogte wilt houden, door ons een kopie van het formulier te sturen.
De uitkomsten van een eerdere meting van klanttevredenheid treft u hier aan.

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit