Modellen en formulieren

Excessenregeling
Elke welstandsnota behoort een regeling met criteria te bevatten, waarin is opgenomen in welke gevallen sprake is van 'ernstige strijd met redelijke eisen van welstand'. Indien een bestaand bouwwerk afzichtelijk lelijk is, kan op grond van deze criteria handhavend worden opgetreden. De regeling is bedoeld voor excessen, waarvan ook voor niet-deskundigen duidelijk is dat de ruimtelijke kwaliteit ernstig onder het bouwwerk te lijden heeft. Toelichtingen en modelteksten zijn op deze pagina opgenomen.

Klanttevredenheidsonderzoek
Hoe tevreden zijn de mensen die met hun plan bij een welstandscommissie komen? Krijgen ze de informatie die ze nodig hadden? Zien ze het belang in van welstand voor hun directe woonomgeving? Om dat te meten heeft de Federatie Welstand een klanttevredenheidsformulier opgemaakt dat de regionale welstandsorganisaties al langer gebruiken.
Onder de leden van de Federatie Welstand - steden en dorpen die niet zijn aangesloten bij een regionale organisatie - klonk al langer de roep om een dergelijk formulier. Op verzoek van deze leden wordt het onderzoek uitsluitend digitaal uitgevoerd. U kunt hier deelnemen.
Voor de legitimatie van welstand en een grotere dienstbaarheid richting aanvragers is het belangrijk te weten, hoe tevreden men is en waar procedures verbeterd kunnen worden. We hopen dat u ons van de uitkomsten op de hoogte wilt houden, door ons een kopie van het formulier te sturen.
De uitkomsten van een eerdere meting van klanttevredenheid treft u hier aan.

Format model jaarverslag welstandscommissie
Er is op een rij gezet aan welke zaken gedacht moet worden bij het opstellen van een jaarverslag, zoals een algemene inleiding en tekstvoorstellen voor het voorwoord, de inhoudsopgave, het werken met de welstandsnota, relaties met andere diensten en organisaties, conclusies en aanbevelingen richting de gemeenteraad. Het betreft een soort checklist. U kan het format hier downloaden.

Model Kwaliteitssysteem Welstandsadvisering
Dit model fungeert als ondersteuning van de welstandssector bij het stroomlijnen en structureren van het proces van advisering. Bovendien is het te gebruiken als onderlegger voor het invoeren van een certificeerbaar kwaliteitssysteem. Het bestaat uit een beleidsmatig gedeelte, voorbeelden van procedures en voorbeelden van instructies en hulpmiddelen. Voor leden van de Federatie Welstand bedragen de kosten € 600,- (niet leden: € 900,-) exclusief verzendkosten.

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2017Jaarverslag 2017

  Veel activiteiten in een productief jaar!

  lees verder

 • Handreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteitHandreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteit

  Isolatie en energieopwekking zullen het aangezicht van Nederland gaan veranderen. We willen voorkomen dat het een rommeltje wordt, omdat we houden van ons land. Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit voorkomt dat de energietransitie stagneert door gebrek aan draagvlak. Stroomversnelling en Federatie schreven een handreiking voor gemeenten

  lees verder

 • Schetsboek OOKSchetsboek OOK

  Het Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit scherpt het denken over dit nieuwe instrument.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit