Modellen en formulieren

Excessenregeling
Elke welstandsnota behoort een regeling met criteria te bevatten, waarin is opgenomen in welke gevallen sprake is van 'ernstige strijd met redelijke eisen van welstand'. Indien een bestaand bouwwerk afzichtelijk lelijk is, kan op grond van deze criteria handhavend worden opgetreden. De regeling is bedoeld voor excessen, waarvan ook voor niet-deskundigen duidelijk is dat de ruimtelijke kwaliteit ernstig onder het bouwwerk te lijden heeft. Toelichtingen en modelteksten zijn op deze pagina opgenomen.

Klanttevredenheidsonderzoek
Hoe tevreden zijn de mensen die met hun plan bij een welstandscommissie komen? Krijgen ze de informatie die ze nodig hadden? Zien ze het belang in van welstand voor hun directe woonomgeving? Om dat te meten heeft de Federatie Welstand een klanttevredenheidsformulier opgemaakt dat de regionale welstandsorganisaties al langer gebruiken.
Onder de leden van de Federatie Welstand - steden en dorpen die niet zijn aangesloten bij een regionale organisatie - klonk al langer de roep om een dergelijk formulier. Op verzoek van deze leden wordt het onderzoek uitsluitend digitaal uitgevoerd. U kunt hier deelnemen.
Voor de legitimatie van welstand en een grotere dienstbaarheid richting aanvragers is het belangrijk te weten, hoe tevreden men is en waar procedures verbeterd kunnen worden. We hopen dat u ons van de uitkomsten op de hoogte wilt houden, door ons een kopie van het formulier te sturen.
De uitkomsten van een eerdere meting van klanttevredenheid treft u hier aan.

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit