Partners

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit werkt samen met een groot aantal partijen aan een Mooier Nederland.

De meest intensieve samenwerking geschiedt met onze leden: een kleine zestig gemeenten en zeven regionale welstands- en monumentenorganisaties die in grote delen van het land de welstandsadvisering voor gemeenten verzorgen.

Deze zeven regionale organisaties en de Federatie vormen samen het Team Ruimtelijke Kwaliteit.

De gemeentelijke leden, en ook alle andere welstands- en monumentencommissies en de lokale adviescommissies ruimtelijke kwaliteit, treft u aan in de Almanak, die via het tabblad rechts op het scherm aangeroepen kan worden, of via deze weblink.

Een selectie van de partijen met wie de Federatie nauwe samenwerkingsrelaties onderhoudt. treft u aan op de pagina Samenwerkingspartners.

Medewerkers

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit is een slanke en soepel opererende organisatie. Momenteel bestaat het bureau van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit uit vijf medewerkers.

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit