Vacatures

Vacatures

De vacaturebank van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit is gericht op het aantrekken van (burger)leden en voorzitters voor welstandscommissies, monumentencommissies en adviescommissies ruimtelijke kwaliteit.
Ook kan de vacaturebank behulpzaam zijn bij de werving van secretarissen van commissies en de werving van rayon-architecten en beleidsmedewerkers bij regionale welstandsorganisaties. Of bij de werving van andere professionele adviseurs omgevingskwaliteit. De vacaturebank op de website van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan voor al deze functies de logische intermediair zijn tussen vraag en aanbod. Plaatsing op de website van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit is kosteloos voor leden. Voor niet-leden wordt een bedrag van 250 euro in rekening gebracht.

 

Dorp, Stad & Land is op zoek naar

Bevlogen adviseurs omgevingskwaliteit (ruimtelijke kwaliteit en/of erfgoed)

Doorlopende werving Ben jij die ervaren en bevlogen adviseur omgevingskwaliteit die sterke affiniteit heeft met erfgoed en/of ruimtelijke kwaliteit? Die voorstander is van integraal adviseren in de geest van de Omgevingswet? Vind je het leuk als geen dag er hetzelfde uitziet? Dan zoekt Dorp, Stad en Land, kennispartner op het gebied van architectuur, cultureel erfgoed, stedenbouw en landschap, jou!

Wat ga je doen

Als adviseur omgevingskwaliteit werk je met gemeenten, architecten, eigenaren, ontwikkelaars en organisaties als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) aan de professionele toetsing van bouwplanen en gebiedsontwikkelingen. De meest voorkomende taken in deze functie zijn:

 • commissielid/secretaris of voorzitter in gemeenteijke adviescommissies omgevingskwaliteit en onze eigen centrale (erfgoed) commissie;
 • adviezen opstellen, motiveren, toelichten, schrijven, uitwerken of de redactie ervan verzorgen;
 • bijdrage leveren aan concrete beleidsgerichte (erfgoed)advisering, o.a. kwaliteitsbeleid en advieskaders, mogelijkhedenonderoek, cultuurhistorische inventarisaties en informatiebijeenkomsten;

Wat breng je mee

 • een afgeronde HBO/WO-opleiding Architectuur / Bouwkunde / Bouwhistorie / Restauratie / Erfgoed en/of Cultuurhistorie;
 • enkele jaren relevante werkervaring als architect en/of adviseur cultuurhistorie;
 • kennis van de bouwkundige restauratiepraktijk;

Pre

 • rijbewijs B en eigen vervoer, gelet op je verschillende werklocaties.

Lees hier de volledige vacaturetekst

Meer weten, reageren & selectieprocedure

Word je enthousiast en zou je ons team als (erfgoed)adviseur willen versterken? Aarzel dan niet en mail je motivatie en cv naar Samantha Visser via s.visser@dorpstadenland.nl. Ook voor algemene vragen kan je bij haar terecht. Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Ton Jansen via genoemd mailadres of per telefoon: 010 - 290 9445. Er is geen sluitingsdatum, wij zijn doorlopend op zoek naar bevlogen adviseurs!  

 

Programmabureau Efgoed Deal zoekt

Programmaleider (20 uur)

Voor het programmabureau Erfgoed Deal zijn wij op zoek naar een programmaleider met ervaring in gebiedsgericht werken, iemand die kan verbinden, affiniteit heeft met ruimtelijke transitieopgaven en de koppeling daarvan met erfgoed, plezier heeft in pionieren, kansen ziet, kan enthousiasmeren, samenwerken en ervaring heeft met het werken in een politiek-bestuurlijke context

Profiel en vaardigheden Doelen en taken

Als programmaleider ben je het boegbeeld voor de Erfgoed Deal, kun je verbinden en anderen enthousiast maken voor de Erfgoed Deal en de doelen die daarbinnen centraal staan. Verwacht wordt dat je de verbinding kunt leggen tussen erfgoed enerzijds, en de kansen die de grote transitieopgaven bieden anderzijds. Samenwerking met gemeenten, provincies, waterschappen, landschapspartijen en maatschappelijke organisaties is cruciaal, evenals de samenwerking met OCW en de departementen die in het kader van de ruimtelijke transitieopgaven actief zijn. Je bent communicatief sterk en beschikt over aantoonbare goede leiderschapskwaliteiten. Het is van belang dat je ervaring hebt met interbestuurlijke trajecten en het aansturen van projecten of programma's waarin veel verschilende partijen moeten samenwerken. Inhoudelijke kennis en affiniteit met betrekking tot cultureel erfgoed en de thema's die binnen de Erfgoed Deal centraal staan is voor de programmaleider een vereiste.

Procedure

De programmaleider wordt gezocht binnen de personeelsgeledingen van een van de partijen die hebben aangegeven deel te willen nemen aan het projectbureau, te weten de VNG, IPO, FIM en FGM.

Lees hier de volledige vacaturetekst

Heb je interesse? Stuur je reactie en CV vóór 5 december aanstaande naar P&O-box@cultureelerfgoed.nl. Voor inhoudelijke informatie over de Erfgoed Deal kun je contact opnemen met Patricia van Ling (p.van.ling@cultureelerfgoed.nl). Voor vragen over de procedure kan contact opgenomen worden met René Pelgrom (r.pelgrom@cultureelerfgoed.nl).

 

Programma bureau Erfgoed Deal zoekt

Adviseur/netwerker Archeologie (8u per week)

Voor het programmabureau Erfgoed Deal zijn wij op zoek naar een archeoloog met kennis en ervaring in gebiedsgerichte erfgoedzorg en ruimtelijke ontwikkelingen.

Vereisten

Als adviseur/netwerker Archeologie kan je verbinden en andere partijen betrekken bij de Erfgoed Deal en de doelen die binnen de Erfgoed Deal centraal staan. Je bent communicatief sterk en je kan goed plannen en organiseren. Je bent een echte netwerker.

Je hebt een archeologische of ruimtelijke opleiding op academisch niveau afgerond. Daarnaast heb je aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van archeologie en monumentenzorg (bijv. via werk of een master Erfgoedstudies). Je bent proactief in het opbouwen en onderhouden van een relatienetwerk, benut samenwerkingskansen en weet met veel enthousiasme jouw verhaal voor het voetlicht te brengen. Je hebt een goed oordeelsvermogen en een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en een scherp oog voor de maatschappelijke context van het erfgoed. Je bent een flexibele, collegiale en initiatiefrijke teamspeler die ook goed zelfstandig kan werken. 

Werkzaamheden

De adviseur/netwerker archeologie zal het eerste aanspreekpunt worden voor initiatiefnemers van projecten waarin archeologie een belangrijke rol speelt. Je adviseert deze projecten bij het opstellen van een zo goed mogelijke aanvraag voor een Erfgoed Deal. Ook gaat de netwerker op zoek naar initiatieven die het portfolio van de Erfgoed Deal bij uitstek aanvullen. Daarnaast zorg je voor kennisoverdracht vanuit toegekende projecten naar het brede erfgoedveld en daarbuiten. Je wordt onderdeel van het bestaande programmabureau en neemt deel aan onze teamoverleggen en andere bijeenkomsten. Gemiddeld werk je 1x per week vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort of breng je een bezoek aan een van de (potentiële) projecten.

Lees hier de volledige vacaturetekst

Procedure

De adviseur/netwerker wordt gezocht binnen de personeelsgeledingen van een van de partijen die hebben aangegeven deel te willen nemen aan het programmabureau. De aanstelling zal in de vorm van een detachering gestalte krijgen. De detachering begint bij voorkeur op 1 januari 2023 en loopt t/m 31 december 2025.

Heb je interesse? Stuur je reactie en CV uiterlijk 5 december aanstaande naar P&O-box@cultureelerfgoed.nl. Voor inhoudelijke vragen over de Erfgoed Deal kun je contact opnemen met Patricia van Ling (p.van.ling@cultureelerfgoed.nl) of Jephta Dullaart (j.dullaart@cultureelerfgoed.nl). Voor vragen over de procedure kan contact opgenomen worden met René Pelgrom (r.pelgrom@cultureelerfgoed.nl).

 

Gemeente Almere zoekt

Leden commissie welstand en erfgoed Almere (4 personen)

De commissie welstand en erfgoed is onafhankelijk en adviseert het college van burgemeester en wethouders, via verslaglegging van een tweewekelijkse vergadering, waarin de commissie nieuwe initiatieven voor de stad, over de welstand- en erfgoedaspecten van bouwwerken en gebouwen behandelt. Zij doet dit onder andere door het toetsen, van de aanvragen voor welstandplichtige bouwwerken, aan de in de welstandnota vastgelegde welstandscriteria en door voorbesprekingen met initiatiefnemers.

De leden van de commissie zijn onafhankelijk ten opzichte van het gemeentebestuur. Zij worden door de gemeenteraad voor een periode van drie jaar in hun functie benoemd met de mogelijkheid van verlenging met nog eens drie jaar.

Op korte termijn verstrijkt de maximale termijn van vier van de leden, zodat deze reglementair aftreden. Voor deze vacatures zijn burgemeester en wethouders op zoek naar vier nieuwe leden die voor benoeming willen worden voorgedragen. Daarbij is binnen de totale commissie deskundigheid vereist in ieder geval in de volgende disciplines, waarbij een kandidaat meerdere disciplines in zich kan verenigen:

 • Architectuur
 • Cultuurhistorie
 • Bouw- en architectuurhistorie
 • Restauratiearchitectuur
 • Landschapsarchitectuur
 • Stedenbouw

Wij zoeken

 • Vier nieuwe leden
 • Betrokken professionals met:
 • Een goede bekendheid met Almere, Almeerders hebben een pré, maar affiniteit met Almere is een must
 • Ervaring of aantoonbare affiniteit met new town
 • Ervaring met zowel nieuwbouw- als verbouwprojecten (inbreiding van bestaande stadsdelen)

Lees hier de volledige vacaturetekst

Solliciteren

Voordat de reactietermijn sluit bieden we je de mogelijkheid om informeel in gesprek te komen met Marc Walenberg (06 2951 6774), Teammanager WABO, Vergunningen en Realisatie (WVR) binnen de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) en verantwoordelijk voor het secretariaat van de commissie, of met onze recruiter Romy Terrero Sierra (06 2791 1276). Liever meteen solliciteren? Dan ontvangen we graag jouw cv en brief uiterlijk 11 december 2022.

 

Gemeente Maastricht zoekt

TWEE ERVAREN ARCHITECTEN (M/V) 

met kennis van Maastricht om vanaf 1 mei 2023 als deskundig lid deel uit te maken van de welstands-/monumentencommissie (WMC)

De gemeente Maastricht is de tweede monumentenstad van Nederland. Dat levert een uitdagende opdracht op voor de WMC.

Wij zoeken twee kandidaten voor de WMC. Eén vacature betreft de structurele vervanging van een vertrekkend commissielid in verband met het bereiken van de maximale benoemingstermijn van zes jaar. De andere vacature betreft de tijdelijke versterking en uitbreiding van de WMC voor de periode van twee jaar.

De gemeenteraad benoemt kandidaat 1 voor een termijn van maximaal drie jaar. Die benoeming volgt per 1 mei 2023. Kandidaat 1 kan eenmaal worden herbenoemd voor eenzelfde termijn. Kandidaat 2 wordt vooralsnog voor twee jaren door de gemeenteraad benoemd. Deze benoeming heeft te maken met de komst van de Omgevingswet en een naderend gemeentelijk onderzoek. De benoeming van kandidaat 2 is eveneens per 1 mei 2023.

Vereisten

 • U bent in theorie en praktijk bekend met de grondslag van architectonisch en stedenbouwkundig ontwerpen en kent de geschiedenis van de architectuur, stedenbouw, welstandszorg en monumenten.
 • U hebt professionele ervaring op het vakgebied van de (nieuwe) architectuur, monumenten- en welstandszorg, met een breed zicht op de stedenbouw, landschapsarchitectuur en ruimtelijke ordening.
 • U heeft praktijkervaring met nieuwbouw, verbouw en transformatie van (monumentale) panden.

Lees hier de volledige vacaturetekst

Inlichtingen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de secretaris van de Welstands-/Monumentencommissie Ellen Snoeck, ellen.snoeck@maastricht.nl of telefonisch 043 - 350 5046 / 06 - 15 30 96 36.

Interesse?

Solliciteer dan vóór 31 december 2022 via www.werkenvoorlimburg.nl. 

Sollicitatiegesprekken

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op maandag 16 en 23 januari (ochtend en middag).

 

Gemeente Ede zoekt een

Ambtelijk Secretaris Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Kwaliteit

Uren per week: 18-24

Startdatum 1 januari 2023, einddatum 31 december 2023

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Ede heeft de verantwoordelijkheid voor de onafhankelijke welstandstoetsing en de cultuurhistorische toetsing (monumenten). Als secretaris beoordeel je alle binnengekomen bouwplannen aan de geldende welstandscriteria. Voor veel plannen volstaat in principe jouw ambtelijke toets. Voor alle overige bouwplannen wordt een onafhankelijk advies gevraagd aan de CRK.

Vanwege het vertrek en langdurige ziekte zoeken we twee kandidaten die samen de opdracht gaan vervullen. Samen met de opdrachtgever zullen er werk- en urenverdeling worden afgesproken.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 voor 18 tot 24 uur. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd.

Overige eisen

 • Minimaal afgeronde HBO opleiding in de richting van stedenbouw/bouwkunde/ruimte
 • Minimaal 1 jaar ervaring in de rol van ambtelijk secretaris
 • Minimaal 3 jaar ervaring met (WABO) vergunningsprocedures
 • Minimaal 5 jaar ervaring met bouwprocessen en de wetgeving hieromtrent

Lees hier de volledige vacaturetekst

Aanvullende informatie

Vragen betreffende deze aanvraag kunnen uitsluitend in de applicatie van Inhuur WerkenInGelderland worden voorgelegd. 

Planning

 • Einddatum vragen 4 december 2022
 • Beantwoording vragen 5 december 2022
 • Sluiting publicatie 11 december 2022
 • Verwachte terugkoppeling 14 december

 

 

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Davos KwaliteitssysteemDavos Kwaliteitssysteem

  8 criteria voor goede omgevingskwaliteit. De Verklaring van Davos is in 2021 uitgebreid met een Kwaliteitssysteem. Nu in Nederlandse vertaling!

  lees verder

 • Duurzaam, Mooi NederlandDuurzaam, Mooi Nederland

  Een film waarin de relatie tussen duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit centraal staat. Vol praktijkvoorbeelden van situaties waarin ruimtelijke kwaliteit de duurzaamheidambities versterkt en andersom ingrepen in duurzaamheid leiden tot een Mooi Nederland. De film reikt (nieuwe) gemeenteraadsleden, wethouders en ambtenaren de helpende hand.

  lees verder

 • Jaarverslag over 2021Jaarverslag over 2021

  Weinig fysieke bijeenkomsten in het corona-jaar 2021, maar des te meer online-activiteiten. De Federatie was actief op de beide benen die vorig jaar in de meerjarenvisie zijn geformuleerd: de facilitering van de zorg voor ruimtelijke kwaliteit op lokaal niveau waarin de Federatieleden actief zijn, en het vergroten van de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit op nationaal niveau.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit