Vacatures

Vacatures

De vacaturebank van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit is gericht op het aantrekken van (burger)leden en voorzitters voor welstandscommissies, monumentencommissies en adviescommissies ruimtelijke kwaliteit.
Ook kan de vacaturebank behulpzaam zijn bij de werving van secretarissen van commissies en de werving van rayon-architecten en beleidsmedewerkers bij regionale welstandsorganisaties. Of bij de werving van andere professionele adviseurs omgevingskwaliteit. De vacaturebank op de website van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan voor al deze functies de logische intermediair zijn tussen vraag en aanbod. Plaatsing op de website van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit is kosteloos voor leden. Voor niet-leden wordt een bedrag van 250 euro in rekening gebracht.

 

Gemeente Roermond zoekt

Een landschapsarchitect voor de adviescommissie Omgevingskwaliteit

per direct

Een restauratiearchitect (vervanging) voor de adviescommissie Omgevingskwaliteit

per direct

Een bouw- en architectuurhistoricus (vervanging) voor de adviescommissie Omgevingskwaliteit

per direct

Het gemeentebestuur van Roermond wil een goede ontwikkeling van de omgevingskwaliteit in de stad bevorderen. Deze kwaliteit is mede afhankelijk van de samenhang van beeldbepalende elementen zoals landschap, openbare ruimte en architectuur.

Daarom laat het college van burgemeester en wethouders zich adviseren door de adviescommissie Omgevingskwaliteit: een commissie van onafhankelijke deskundigen, onder andere op het gebied van architectuur en monumentenzorg.

Het college nodigt kandidaten uit te solliciteren naar deelname aan de adviescommissie Omgevingskwaliteit omdat de huidige adviescommissie niet alle gevraagde disciplines bevat.

Samenstelling van de adviescommissie Omgevingskwaliteit

De commissie bestaat uit:

 • één voorzitter;
 • drie architecten;
 • één bouw- en architectuurhistoricus;
 • één restauratiearchitect;
 • één stedenbouwkundige;
 • één landschapsarchitect.

De adviescommissie vergadert ten minste eens per twee weken op maandag en beraadslaagt in het openbaar.

Wat verwachten wij van de commissieleden

U beschikt als gekwalificeerd deskundige over de vaardigheid bouwplannen te toetsen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders, waaronder het Reglement van orde adviescommissie Omgevingskwaliteit Roermond, de Verordening adviescommissie Omgevingskwaliteit Roermond, de Monumenten- en Archeologieverordening, de Nota Beeldkwaliteit en de Structuurvisie Kwaliteitsbijdrage Roermond. Daarbij betrekt u de visie en argumentatie van de ontwerper.

Lees hier de volledige vacaturetekst

Interesse?

Hebt u belangstelling voor deze functie, maak dan een account aan op www.igom.nl of gebruik uw bestaande account om te solliciteren. Laat vóór 15 juli 2024 uw sollicitatiebrief met CV achter op www.igom.nl via bovenstaande link.

 

hûs en hiem zoekt een

ADVISEUR OMGEVINGSKWALITEIT IN FRYSLÂN

24-32 uur per week

Dit is de functie

Als adviseur omgevingskwaliteit houd je je bezig met het voorbereiden en opstellen van adviezen op het gebied van omgevingskwaliteit (architectuur, stedebouw, landschap en monumentenzorg). Je vormt het eerste aanspreekpunt van de organisatie als het gaat om kwaliteitsadvisering in de jouw toegewezen rayons. Je neemt als voorzitter of secretaris deel aan de Lokale Adviescommissies Omgevingskwaliteit en als adviseur aan lokale of regionale kwaliteitsteams of projectteams (o.a. Nije Pleats). Daarnaast draag je bij aan inhoudelijke en gebied overstijgende beleidsvraagstukken op het terrein van omgevingskwaliteit. Je bent ook een belangrijke sparringpartner voor gemeenten bij de nadere invulling van kwaliteitsborging in omgevingsplannen.

Dit zoeken wij

 • Je hebt een afgeronde Masteropleiding Architectuur (TU of Academie van Bouwkunst). Je hebt enkele jaren praktijkervaring als architect en hebt kennis van actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied (zoals de Omgevingswet en de Energietransitie). Je overziet de grotere schaal maar hebt ook oog voor de details.
 • Je bent vaardig in het leggen van verbanden en het analyseren en het interpreteren van gegevens voor het opstellen van adviezen en rapportages. Je hebt inlevingsvermogen en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling, schriftelijk en d.m.v. schetsen): aspecten die van belang zijn bij het formuleren en uitdragen van adviezen aan burgers, professionals, ambtenaren en bestuurders.

Lees hier de volledige vacaturetekst

Heb je interesse?

Dan ontvangen we graag voor 21 augustus 2024 je motivatie met CV via: husenhiem@husenhiem.nl of per post naar J.W. Frisostraat 1, 8993 Leeuwarden.

 

Gemeente Ede zoekt een

Erfgoedlid

Wegens het vertrek van een erfgoedlid werven wij een deskundige op het gebied van architectuurgeschiedenis, met een specialisatie in historische stedenbouw en tuin- en landschapsarchitectuur. 

Als erfgoedlid ben je bezig met:

 • het wegen van architectuur- en cultuurhistorische waarden van erfgoed in een context van verschillende belangen.
 • het valideren van verzoeken tot aanwijzing als monument.
 • het onder woorden brengen van de historische essentie van erfgoed en verleiden van initiatiefnemers om plannen hierop aan te passen of the verbeteren.

Overige taken:

 • het communiceren over bouwplannen in begrijpelijke taal, ook met niet-deskundigen.
 • het werken in teamverband en motiveren, enthousiasmeren en innoveren binnen het team.
 • het op de hoogte blijven van eigentijdse ontwikkelingen in architectuur, stedenbouw en monumentenzorg, met speciale aandacht voor klimaatproblematiek, duurzaamheid en energietransitie.

Dit neem je mee:

 • Academische of (post-)bachelor achtergrond in architectuur, stedenbouw, bouwhistorie of vergelijkbaar.
 • Ervaring met historisch erfgoedonderzoek (met name tuin historisch, cultuurlandschappelijk, stedenbouwkundig) en analyse van historische structuren.
 • Onafhankelijkheid en neutraliteit bij de beoordeling van projecten in Ede.

Lees hier de volledige vacaturetekst

Heb je interesse

Deze vacature is extern opengesteld tot 21 augustus 2024. Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatiebutton reageert via de link naar de vacaturetekst en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.

 

Gemeente Tilburg zoekt een

Lid Omgevingscommissie (restauratie-)architect 

De Omgevingscommissie Tilburg is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad en het college integraal adviseert over onder meer bouwen, monumenten, inrichting openbare ruimte en groenstructuren. Naast advisering in verband met bouwplannen van diverse schaalniveaus en gebiedsontwikkelingen komen ook andere aspecten aan bod. Op dit moment zijn wij op zoek naar een (restauratie-) Architect als lid voor deze Omgevingscommissie.

Wat ga je doen

Als (restauratie-)architect van de commissie bereid je de vergaderingen voor door de stukken grondig te bestuderen en wellicht ook op locatie de situatie te bekijken. Hierdoor krijg je goed inzicht in de kansen en kwaliteiten die een locatie biedt. In samenspraak met de andere leden zorg je er voor dat de vergaderingen goed voorbereid zijn, zodat de bezoekers die ruimtelijke initiatieven presenteren zich welkom voelen.

Verder ga je je bezig houden met:

 • Het adviseren van en over bouwopgaven vanuit jouw architectonische expertise;
 • Het adviseren van en over bouwopgaven vanuit het oogpunt van monumentenzorg;
 • Het ontwikkelen van een duidelijke visie op de architectonische vormgeving van grotere bouwopgaven, van conceptueel niveau tot de uitwerking van bouwvolumes (met het accent op de cultuurhistorische context);

Wat breng je mee

We zoeken een deskundige teamspeler die over de grenzen van zijn eigen vakgebied kan kijken. Je hebt het vermogen om onafhankelijke en integrale afwegingen te maken en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.

Verder beschik je over:

 • Je hebt een wo werk- en denkniveau en een wo/hbo-opleiding afgerond;
 • Je hebt ruimte werkervaring als (restauratie)architect op het gebied van restauraties en transformaties;
 • Je hebt vergaande kennis op het gebied van bouw-, architectuur- en cultuurhistorie. Tevens ben je op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het werkveld;

Lees hier de volledige vacaturetekst

Vragen?

De vacature staat open t/m 25 augustus. De gesprekken zullen naar verwachting plaatsvinden in week 36.

Gemeente Tilburg zoekt een

Voorzitter Omgevingscommissie

De Omgevingscommissie Tilburg is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad en het college integraal adviseert over onder meer bouwen, monumenten, inrichting openbare ruimte en groenstructuren. Op dit moment zijn wij op zoek naar een voorzitter voor deze Omgevingscommissie. 

Wat ga je doen

Als voorzitter speel je een cruciale rol in de vergaderingen door goed voorbereid het gesprek met de initiatiefnemers aan te gaan. Via het secretariaat krijg je inzicht in de context en het doel van de plannen die worden geagendeerd voor advies, zodat je goed voorbereid de vergaderingen kan leiden. In Tilburg wordt er nauw samengewerkt tussen het team Stedelijke Ontwikkeling (waaronder het secretariaat) en de Omgevingscommissie, zodat planontwikkelingen al in een vroeg stadium bij de Omgevingscommissie bekend zijn. Met een heldere visie op omgevingskwaliteit leid je de vergaderingen, bevorder je het inhoudelijke gesprek en vat je de beoordelingen van de commissieleden samen tot een eensluidend advies.

Daarnaast verwachten we van de voorzitter een actieve rol in communicatie, bijvoorbeeld met de portefeuillehouder, kwaliteitsteams en pers, en in de voorlichting, zoals deelname aan inspirerende CAST-debatten.

Verder ga je je bezighouden met:

 • Het leiden van de vergaderingen en het samenvatten van de beoordelingen van de commissieleden tot een eensluidend advies;
 • Zorgen voor een open en toegankelijke communicatie met de initiatiefnemers om de juiste condities voor een goede inhoudelijke planbehandeling te scheppen;
 • Het hebben van een duidelijke visie over kwaliteitsadvisering op verschillende schaalniveaus en actieve aanwezigheid bij belangrijke evenementen vanuit de voorzittersrol;

Wat breng je mee

Je bent resultaatgericht en hebt een scherp gevoel voor de maatschappelijke en bestuurlijke context waarbinnen de Omgevingscommissie opereert. Met je ruime ervaring in het advieswerk op verschillende schaalniveaus binnen het ruimtelijke domein, ben je een ware expert.

Verder beschik jij over:

 • Je hebt een wo werk- en denkniveau en een wo/hbo-opleiding afgerond;
 • Je hebt ruime, aantoonbare ervaring als voorzitter, bij voorkeur van kwaliteitscommissies/kwaliteitsteams en een duidelijke visie over kwaliteitsadvisering op verschillende schaalniveaus;
 • Je hebt kennis van stedelijke ontwikkelingen, gebiedsontwikkelingen en adviesprocessen;

Lees hier de volledige vacaturetekst

Vragen?

De vacature staat open t/m 25 augustus. De gesprekken zullen naar verwachting plaatsvinden in week 36.

Gemeente Tilburg zoekt een

Lid Omgevingscommissie architectuur- en cultuurhistoricus

De Omgevingscommissie Tilburg is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad en het college integraal adviseert over onder meer bouwen, monumenten, inrichting openbare ruimte en groenstructuren. Op dit moment zijn wij op zoek naar een Architectuur- en Cultuurhistoricus als lid voor deze Omgevingscommissie. 

Wat ga je doen

De architectuur- en cultuurhistoricus binnen de commissie is bekwaam in het verbinden van cultuurhistorie, architectuur en stedenbouw, en kan op een heldere manier de vertaalslag maken tussen historische context en hedendaags ontwerp. Kennis van de ontwikkelingsgeschiedenis van Tilburg is hierbij een sterke pre.

Verder ga je je bezighouden met:

 • Het adviseren van en over bouwopgaven vanuit een architectuur- en cultuurhistorisch perspectief;
 • Het ontwikkelen van een heldere visie op het integreren van architectuur- en cultuurhistorische aspecten bij bouwprojecten op diverse schaalniveaus;
 • Het bevragen van benaderingswijzen van andere vakgenoten op een respectvolle maar kritische manier;

Wat breng je mee

Je hebt het vermogen om de belangen van het ruimtelijk erfgoed in de stad te behartigen. Daarnaast ben je deskundig en kun je buiten de grenzen van je eigen vakgebied kijken, wat je een goede teamspeler maakt. 

Verder beschik jij over:

 • Je hebt een wo werk- en denkniveau en een wo/hbo-opleiding afgerond;
 • Je hebt een ruime kennis van architectuur- en cultuurhistorie en stedelijke ontwikkeling/stedenbouw;
 • Je hebt ruime ervaring met het advieswerk in grotere bouwopgaven.

Lees hier de volledige vacaturetekst

Vragen?

De vacature staat open t/m 25 augustus. De gesprekken zullen naar verwachting plaatsvinden in week 36.

 

 

 

 

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit