Vacatures

Vacatures

De vacaturebank van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit is gericht op het aantrekken van (burger)leden en voorzitters voor welstandscommissies, monumentencommissies en adviescommissies ruimtelijke kwaliteit.
Ook kan de vacaturebank behulpzaam zijn bij de werving van secretarissen van commissies en de werving van rayon-architecten en beleidsmedewerkers bij regionale welstandsorganisaties. Of bij de werving van andere professionele adviseurs omgevingskwaliteit. De vacaturebank op de website van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan voor al deze functies de logische intermediair zijn tussen vraag en aanbod. Plaatsing op de website van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit is kosteloos voor leden. Voor niet-leden wordt een bedrag van 250 euro in rekening gebracht.

 

Gemeente Den Haag zoekt twee maal een

architect lid Welstands- en Monumentencommissie

WO | Flexibel | Nevenactiviteit | 16 uur

Solliciteer (t/m 21-07-2022)

De Welstands- en Monumentencommissie van Den Haag adviseert het college van B&W in het kader van aanvragen voor een omgevingsvergunning, of een bouwplan aan redelijke eisen van welstand voldoet. De commissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van de criteria zoals deze zijn vastgelegd in de Welstandsnota van Den Haag. Daarnaast adviseert de commissie het college van B&W ten aanzien van het onderdeel monumenten van de omgevingsvergunning.

Kandidaten kunnen geen lid van de gemeenteraad, lid van het college van burgemeester en wethouders of ambtenaar van de gemeente Den Haag zijn.

Wat ga je doen?

De Welstands- en Monumentencommissie van Den Haag bestaat op dit moment uit 8 leden. Zij komt in twee verschillende samenstellingen bijeen. In een grotere samenstelling waar complexe bouwplannen en monumenten ter advisering voor liggen en een kleinere samenstelling waar onder andere dakopbouwen beoordeeld worden. Ieder commissielid heeft een specifieke deskundigheid. De gemeente is per eind januari op zoek naar twee architect leden, voor elke samemnstelling een.

Je neemt deel aan openbare vergaderingen, collegiale overleggen, overleggen met relevante diensten en bent bereid deel te nemen aan kwaliteitsteams en prijsvraagjury's.

Wat vragen wij?

 • deskundigheid op het gebied van architectuur en stedenbouw;
 • ervaring als architectonisch en/of stedenbouwkundig ontwerper of anderszins aantoonbare ervaring met het werkveld;
 • aantoonbare kennis van, binding met en interesse in de stad Den Haag;

Een architect-lid beschikt daarnaast over:

 • ervaring als ontwerper op verschillende schaalniveaus;
 • ervaring als ontwerper van nieuwbouw en transformatie;

Lees hier de volledige vacaturetekst

Wat bieden wij?

 • De benoeming is voor een termijn van drie jaar. Een 2e termijn van drie jaar behoort tot de mogelijkheden (in overleg).
 • De verwachte tijdsbesteding is circa 16 uur per maand.

Meer weten?

Voor vragen over deze vacature en de procedure kunt u contact opnemen met de Afdeling Monumentenzorg & Welstand, Sander van der Ven via welstand@denhaag.nl.

 

 

Gemeente Utrecht zoekt

Secretaris Omgevingskwaliteit

1 fte | 36 uur

Dit is je werk

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de omgevingskwaliteit van de stad Utrecht, waarbij je opereert tussen professionals, de gemeente en verschillende aanvragers. Je faciliteert de werkzaamheden van de Commissie Omgevingskwaliteit en geeft leiding aan een klein team van 3 collega's ter ondersteuning van de wettelijke advisering conform de Omgevingswet.

Vanuit je functie vervul je in de gehele breedte van de gemeentelijke organisatie een onafhankelijke en proactieve adviesrol op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Het betreft een brede functie met een veelheid aan taken. Daarnaast bewaak, ontwikkel en actualiseer je beleid.

Inhoudelijk verstevig je de kwaliteitsadvisering in omgevingsplanning en -visies. Je vertegenwoordigt zo nodig de commissie bij juridische procedures en verduidelijkt adviezen van de commissie aan de verschillende aanvragers, collega's of het gemeentebestuur.

Verder houd je je bezig met:

 • Ontwikkelen en breder uitzetten in de organisatie in relatie tot ruimtelijke kwaliteit;
 • Goed onderbouwde adviezen en beleidsstukken opstellen en input geven op zienswijzen en bezwaarschriften;

Lees hier de volledige vacaturetekst

Informatie over de afdeling

Met de komst van de Omgevingswet is de functie van de Secretaris van de Commissie Welstand en Monumenten grotendeels overgegaan in de functie van Secretaris van de Commissie Omgevingskwaliteit. Het team maakt onderdeel uit van het organisatieonderdeel Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH). Als Secretaris Omgevingskwaliteit maak je deel uit van de staf van VTH en val je daar direct onder de directeur.

Dit bieden we je

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Dit vragen we van je

We vragen een coöperatieve en proactieve houding om projecten te initiëren en beleid te ontwikkelen op het gebied van uiterlijk van bouwwerken en goede omgevingskwaliteit. Je bent alert op wat er speelt binnen de ambtelijke organisatie en flexibel in het meebewegen met maatschappelijke ontwikkelingen.

Concreet heb jij:

 • WO werk- en denkniveau in de richting van Ruimtelijke Ordening, Architectuur, Kunstgeschiedenis of Stedenbouw;
 • Meerdere jaren werkervaring op het gebied van omgevingskwaliteit binnen een gemeentelijke organisatie;
 • Ervaring met het schrijven van strategische beleidsstukken rondom het uiterlijk van gebouwen en goede omgevingskwaliteit.

Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als Secretaris Omgevingskwaliteit aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht, solliciteer dan direct maar uiterlijk 31 juli 2022. Heb je vragen over de inhoud van de vacature neem dan contact op met Jaapjan Berg, via telefoonnummer 06 - 288 350 79. Voor alle vragen over de procedure en de organisatie van Gemeente Utrecht kun je bellen met Martin Kuil, Corporate Recruiter, via telefoonnummer 06 - 288 265 67.

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag over 2021Jaarverslag over 2021

  Weinig fysieke bijeenkomsten in het corona-jaar 2021, maar des te meer online-activiteiten. De Federatie was actief op de beide benen die vorig jaar in de meerjarenvisie zijn geformuleerd: de facilitering van de zorg voor ruimtelijke kwaliteit op lokaal niveau waarin de Federatieleden actief zijn, en het vergroten van de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit op nationaal niveau.

  lees verder

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit