Vacatures

Vacatures

De vacaturebank van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit is gericht op het aantrekken van (burger)leden en voorzitters voor welstandscommissies, monumentencommissies en adviescommissies ruimtelijke kwaliteit.
Ook kan de vacaturebank behulpzaam zijn bij de werving van secretarissen van commissies en de werving van rayon-architecten en beleidsmedewerkers bij regionale welstandsorganisaties. Of bij de werving van andere professionele adviseurs omgevingskwaliteit. De vacaturebank op de website van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan voor al deze functies de logische intermediair zijn tussen vraag en aanbod. Plaatsing op de website van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit is kosteloos voor leden. Voor niet-leden wordt een bedrag van 250 euro in rekening gebracht. 


Leden voor de Welstands- en Monumentencommissie van de gemeente Dordrecht

De gemeente Dordrecht is op zoek naar 3 leden voor de Welstands- en Monumentencommissie:

 •  een architect
 • een stedenbouwkundige / landschapsarchitect
 • een restauratiearchitect

De commissie vergadert openbaar, doorgaans één dagdeel per 14 dagen op maandagmiddag. Het aantal uren bedraagt, afhankelijk van de taak, 8 tot 10 uur per maand.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met mevrouw Conny van Nes, ambtelijk adviseur van de commissie, telefoon 078 770 49 08. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 24 februari in de ochtend. Solliciteer vóór 18 februari 2020 (vacaturenummer 65381) meer informatie: via de website Werken bij Drechtsteden


 

Commissielid Erfgoed van de gemeente Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer is op zoek naar een lid voor de Commissie Erfgoed

Voor meer inhoudelijke informatie over deze vacature kun je contact opnemen met mevrouw Margriet Panman, telefoon 079 3469567;

Voor meer informatie over de procedure met mevrouw Daphne Spaans, telefoon 079 3468187.

Solliciteer vóór 29 februari 2020. Meer informatie: via de website https://www.werkenbijzoetermeer.nl/vacatures/commissielid-erfgoed/

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteitHandreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit

  Onder de Omgevingswet moeten bijna alle gemeenten een gemeentelijke adviescommissie instellen. Die commissie is in de wet verplicht gesteld, en komt in  de plaats van de commissies voor ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumenten. VNG, FRK en RCE publiceren een ‘Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit’. Niet alleen de letter van de wet, maar ook de geest van de wet en de wensen van de Tweede Kamer komen in de handreiking aan de orde.

  lees verder

 • Landingsplaats OmgevingswetLandingsplaats Omgevingswet

  Gemeente, zorg met de Omgevingswet voor goede omgevingskwaliteit, bewonersinbreng en positie van de gemeenteraad. Lees de 'landingsplaats'.

  lees verder

 • Wettelijk kader adviescommissie na 2021Wettelijk kader adviescommissie na 2021

  Met het verdwijnen van Woningwet en bouwverordening verandert ook de wettelijke positie van gemeentelijke adviescommissies ruimtelijke kwaliteit. In bijgaande inventarisatie is beschreven welk wettelijk kader er vanaf 2021 onder de Omgevingswet geldt voor dergelijke adviesorganen.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit