Vacatures

Vacatures

De vacaturebank van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit is gericht op het aantrekken van (burger)leden en voorzitters voor welstandscommissies, monumentencommissies en adviescommissies ruimtelijke kwaliteit.
Ook kan de vacaturebank behulpzaam zijn bij de werving van secretarissen van commissies en de werving van rayon-architecten en beleidsmedewerkers bij regionale welstandsorganisaties. Of bij de werving van andere professionele adviseurs omgevingskwaliteit. De vacaturebank op de website van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan voor al deze functies de logische intermediair zijn tussen vraag en aanbod. Plaatsing op de website van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit is kosteloos voor leden. Voor niet-leden wordt een bedrag van 250 euro in rekening gebracht.

 

Waterschap Vallei en Veluwe zoekt een 

Omgevingsmanager

Apeldoorn, 32 uur per week

Wil jij als ervaren Omgevingsmanager op strategisch-tactisch niveau werken aan projecten die bijdragen aan (hoog)waterveiligheid en goed waterbeheer? Wil jij werken in de waterketen binnen een prachtig gebied van Nederland waar duurzaamheid en klimaatneutraliteit belangrijke thema's zijn? Duik in de wereld van Waterschap Vallei en Veluwe. Met ruim 550 medewerkers werken wij iedere dag aan veilige dijken, gezuiverd afvalwater en voldoende schoon water in sloten, beken en kanalen. Onze projecten spelen daarbij een belangrijke rol.

Afdeling en team

Jouw "thuisteam" wordt het team Projecten Watersysteem (inclusief veiligheid). Binnen dit team vind je projectleiders, projectmedewerkers, projectopzichters en projectondersteuners. Vanuit dit team wordt een bijdrage geleverd aan projecten ten behoeve van onze Programma's Landelijk Gebied, Waterveiligheid en Wonen en Zuiveren.

Het team is onderdeel van de afdeling Plannen en Projecten waar zo'n 150 vaste medewerkers en circa 30 inhuurkrachten werken, ingedeeld in vier teams: Advies en beleid, Leefomgeving, Projecten Waterketen, contracten en beheersing en Projecten Watersysteem (inclusief veiligheid).

Water verandert je wereld

Als Omgevingsmanager ben je, in de aan jouw toegewezen projecten, eindverantwoordelijk voor het omgevingsmanagement. Het ontwerpen van het omgevingsplan, de aansturing van het omgevingsteam, maar ook het in kaart brengen en doorlopen van wettelijke procedures vallen onder jouw verantwoordelijkheid. Verder behoort het uitvoeren van conditioneringsonderzoeken, het in kaart brengen, laten uitvoeren en vastleggen van het verleggen van kabels en leidingen ook tot de werkzaamheden. Vanuit jouw rol ben je, in afstemming met het projectteam, tevens eindverantwoordelijk voor vastgoedzaken en schadeafhandelingen.

Je voert stakeholdersanalyses uit en bepaalt de stakeholderstrategie. Je bent hierbij op strategisch niveau de verbinding tussen de (project)organisatie en haar omgeving.

Het zijn langlopende projecten en draagvlak en vertrouwen opbouwen zijn sleutelwoorden. Je zorgt samen met jouw omgevingsteam ervoor dat jullie in nauw contact staan met het gebied en open, transparant werken.

Wat breng jij mee?

Je hebt een afgeronde hbo-/wo-opleiding en minimaal 4 jaar werkervaring als omgevingsmanager binnen ruimtelijke en/of infrastructurele projecten.

Je hebt ruime ervaring in het op strategisch-tactisch niveau aansturen van activiteiten gericht op omgevingsmanagement en tevens ervaring in het aansturen van projectteams.

Eisen en wensen vanuit de omgeving weet je helder en eenduidig te vertalen naar projecten. Daarbij verlies je het verwachtingsmanagement en het sturen op wat binnen de kaders wél en niet kan, niet uit het oog.

Ook wanneer je je niet volledig herkent in het gevraagde profiel nodigen wij je uit om te solliciteren.

Lees hier de volledige vacaturetekst

Kies voor verandering

Gaat jouw energie inmiddels stromen en word je enthousiast van het waterschap en de uitdaging die we jou bieden? Bel of Whatsapp dan naar Özdem Molina-Eser via 06 50 74 85 81 of mail naar omolina@vallei-veluwe.nl en verander je wereld. Solliciteer via het sollicitatieformulier op de website en stuur je cv vóór 10 augustus a.s. naar ons op! Je hoort op korte termijn of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken vinden plaats op 16 augustus.

Gemeente Almere zoekt een

Voorzitter Commissie Welstand en Erfgoed

Deeltijd | geen sluitingsdatum

De commissie welstand en erfgoed van Almere adviseert het college van B&W in het kader van aanvragen voor een omgevingsvergunning, of een bouwplan aan redelijke eisen van welstand voldoet. De commissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van de criteria zoals deze zijn vastgelegd in de Welstandsnota van Almere. Daarnaast adviseert de commissie het college van B&W ten aanzien van het onderdeel monumenten van de omgevingsvergunning. De commissie welstand en erfgoed van Almere bestaat op dit moment uit 5 leden. Ieder commissielid heeft een specifieke deskundigheid.

Wat ga je doen

Je leidt openbare vergaderingen en collegiale overleggen en ziet er op toe dat bouwplannen getoetst worden aan redelijke eisen van welstand, vastgelegd in de Welstandsnota. Je voert hiervoor overleggen met relevante gemeentelijke diensten en afdelingen. Je denkt op korte termijn mee over de transformatie en ontwikkeling naar een nieuwe Commissie Omgevingskwaliteit. Je bent het gezicht van de commissie naar het stadsbestuur en bereid deel te nemen aan kwaliteitsteams en prijsvraagjury's.

Wat breng je mee

 • ervaring in de advisering over omgevingskwaliteit;
 • ervaring als leider en verbinder en uitstekende analytische en communicatieve eigenschappen;
 • aantoonbare kennis van en affiniteit met cultureel erfgoed;
 • deskundigheid op het gebied van architectuur en stedenbouw of andere relevante ervaring;
 • een integrale blik op het werkveld.

NB Kandidaten kunnen geen lid van de gemeenteraad, lid van het college van burgemeester en wethouders of ambtenaar van de gemeente Almere zijn.

Lees hier de volledige vacaturetekst

Het aanbod

 • De benoeming is voor een termijn van drie jaar. Een 2e termijn van drie jaar behoort tot de mogelijkheden.

Meer weten

Voor vragen over deze vacature en de procedure kun je contact opnemen met het secretariaat commissie welstand en erfgoed Almere, Niels ten Wolde via natwolde@almere.nl. Liever meteen solliciteren? Doe het wel zo snel mogelijk, want zodra we een geschikte kandidaat gevonden hebben, sluiten we de vacature.

 

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam zoekt een

Voorzitter Commissie Omgevingskwaliteit Amsterdam

per 1 januari 2023

Amsterdam wil doorgroeien als duurzame en economisch robuuste stad met ruimte en kansen voor iedereen. Amsterdam heeft een eeuwenlange traditie op het gebied van stedenbouw, inrichting van de openbare ruimte en architectuur.

Bij alle bouwactiviteiten wordt het bestuur geadviseerd door de Commissie Omgevingskwaliteit die (onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad) per 1 januari 2023 de huidige Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vervangt. De voorzitter is door zijn/haar positie als adviseur van het gemeentebestuur een belangrijke factor in het maatschappelijke debat over de ontwikkeling van de stad. 

Het werkterrein

De nieuwe Commissie Omgevingskwaliteit is een onafhankelijke commissie die bestaat uit deskundigen op het gebied van architectuur, stedenbouw, duurzaamheid, erfgoed, landschap en openbare ruimte. Haar taak is de advisering over de kwaliteit van ruimtelijke ontwikkeling van de stad. 

De Commissie Omgevingskwaliteit bestaat uit vijf subcommissies: drie gebiedsgerichte subcommissies die adviseren over aanvragen omgevingsvergunning, de subcommissie Aanwijzing Monumenten en de subcommissie Integrale Omgevingskwaliteit waarbij het accent ligt op een integrale advisering over alle ruimtelijke aspecten in een vroeg stadium van planvorming.

De functie

De voorzitter van de Commissie Omgevingskwaliteit (COK)

 • is het gezicht van de nieuwe COK en is in staat de positie en invulling van de integrale advisering binnen Amsterdam verder vorm te geven;
 • is inhoudelijk verantwoordelijk voor het functioneren van de COK als geheel;
 • bewaakt in brede zin de consistentie van advisering en de werkwijze van de subcommissies;
 • is naast voorzitter van de gehele COK ook acterend voorzitter van de subcommissie Integrale Omgevingskwaliteit;

Het profiel

De voorzitter van de Commissie Omgevingskwaliteit

 • is een vakinhoudelijke expert, bij voorkeur afkomstig uit de disciplines architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur of architectuurgeschiedenis;
 • is interdisciplinair in denken en doen en heeft gezag in de vakgemeenschap;
 • is in staat de nieuwe COK inhoudelijk gewicht te geven en de andere voorzitters en individuele leden inhoudelijk te inspireren;

Lees hier de volledige vacaturetekst

Tijdsbesteding

De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van een herbenoeming voor nog eens vier jaar. De gemiddelde tijdsbesteding is maximaal 8 uur per week.

Informatie

Meer informatie over de commissie is te vinden op www.crk.amsterdam.nl. Op deze website vindt u ook informatie over de welstandsnota. Voor verdere inlichting kunt u contact opnemen met Paul Rosenberg, p.rosenberg@amsterdam.nl, 06 1246 2541

Reageren?

Uw schriftelijke reactie met CV kunt u vóór 1 september 2022 sturen aan p.rosenberg@amsterdam.nl. Selectiegesprekken zullen plaatsvinden in september waarna de kandidaat op voordracht van het college van burgemeester en wethouders zal worden benoemd door de gemeenteraad.

 

Dorp, Stad & Land is op zoek naar

Bevlogen adviseurs omgevingskwaliteit (ruimtelijke kwaliteit en/of erfgoed)

Doorlopende werving

Ben jij die ervaren en bevlogen adviseur omgevingskwaliteit die sterke affiniteit heeft met erfgoed en/of ruimtelijke kwaliteit? Die voorstander is van integraal adviseren in de geest van de Omgevingswet? Vind je het leuk als geen dag er hetzelfde uitziet? Dan zoekt Dorp, Stad en Land, kennispartner op het gebied van architectuur, cultureel erfgoed, stedenbouw en landschap, jou!

Wat ga je doen

Als adviseur omgevingskwaliteit werk je met gemeenten, architecten, eigenaren, ontwikkelaars en organisaties als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) aan de professionele toetsing van bouwplanen en gebiedsontwikkelingen. De meest voorkomende taken in deze functie zijn:

 • commissielid/secretaris of voorzitter in gemeenteijke adviescommissies omgevingskwaliteit en onze eigen centrale (erfgoed) commissie;
 • adviezen opstellen, motiveren, toelichten, schrijven, uitwerken of de redactie ervan verzorgen;
 • bijdrage leveren aan concrete beleidsgerichte (erfgoed)advisering, o.a. kwaliteitsbeleid en advieskaders, mogelijkhedenonderoek, cultuurhistorische inventarisaties en informatiebijeenkomsten;

Wat breng je mee

 • een afgeronde HBO/WO-opleiding Architectuur / Bouwkunde / Bouwhistorie / Restauratie / Erfgoed en/of Cultuurhistorie;
 • enkele jaren relevante werkervaring als architect en/of adviseur cultuurhistorie;
 • kennis van de bouwkundige restauratiepraktijk;

Pre

 • rijbewijs B en eigen vervoer, gelet op je verschillende werklocaties.

Lees hier de volledige vacaturetekst

Meer weten, reageren & selectieprocedure

Word je enthousiast en zou je ons team als (erfgoed)adviseur willen versterken? Aarzel dan niet en mail je motivatie en cv naar Samantha Visser via s.visser@dorpstadenland.nl. Ook voor algemene vragen kan je bij haar terecht. Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Ton Jansen via genoemd mailadres of per telefoon: 010 - 290 9445.

Er is geen sluitingsdatum, wij zijn doorlopend op zoek naar bevlogen adviseurs!

 

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Duurzaam, Mooi NederlandDuurzaam, Mooi Nederland

  Een film waarin de relatie tussen duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit centraal staat. Vol praktijkvoorbeelden van situaties waarin ruimtelijke kwaliteit de duurzaamheidambities versterkt en andersom ingrepen in duurzaamheid leiden tot een Mooi Nederland. De film reikt (nieuwe) gemeenteraadsleden, wethouders en ambtenaren de helpende hand.

  lees verder

 • Jaarverslag over 2021Jaarverslag over 2021

  Weinig fysieke bijeenkomsten in het corona-jaar 2021, maar des te meer online-activiteiten. De Federatie was actief op de beide benen die vorig jaar in de meerjarenvisie zijn geformuleerd: de facilitering van de zorg voor ruimtelijke kwaliteit op lokaal niveau waarin de Federatieleden actief zijn, en het vergroten van de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit op nationaal niveau.

  lees verder

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit