Ruimtelijke kwaliteit

De schoonheid van onze gebouwde omgeving bevorderen. Dat is het doel van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, al sinds 1931. Welstandscommissies, monumentencommissies, adviesorganen voor ruimtelijke kwaliteit, erfgoed, stedenbouw en landschap zijn aangesloten bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

Handreiking

Mooiwaarts

In de samenleving groeit het besef over de waarde van een mooie leefomgeving.
Meer dan ooit is de leefomgeving 'onze' leefomgeving geworden. De initiatiefgroep  Mooiwaarts probeert, als beweging, de bevordering en borging van ruimtelijke kwaliteit en de rol van adviseurs daarin in de aandacht te houden. Er worden vernieuwende Omgevingsplannen gemaakt (project OOK-Mooiwaarts), en gewerkt aan cultuurverandering.
Sinds 2015 wordt in Mooiwaartscafé's over de vernieuwing gebrainstormd. Dit filmpje geeft een impressie.

 • Erfgoed Deal verdeelt negen mln euro

  Erfgoed inzetten bij klimaatadaptatie, energietransitie en groei en krimp. Eerste tranche bijdrage Erfgoed Deal.

  lees artikel

 • Kwaliteitsadvies en de Omgevingswet

  VNG, FRK en RCE publiceren een ‘Hand-reiking adviesstelsel omgevingskwaliteit’ ter voorbereiding op de Omgevingswet

  lees artikel

 • Landingsplaats Omgevingswet

  Gemeente, zorg voor goede omgevings-kwaliteit, bewonersinbreng en de gemeenteraad! Lees de 'Landingsplaats'.

  lees artikel

 • Nationale Dialoog Bouwcultuur

  Op 5 maart met unusual suspects in gesprek over Het Nieuwe Nederland dat we met alle transities aan het bouwen zijn.

  lees artikel

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit