09-05-18Blokker: gemeentelijk monument

Raad van State: uitspraak 25 april 2018

De gemeente wijst een pand aan als gemeentelijk monument. De eigenaar maakt bezwaar, omdat dat zijn verbouwingsmogelijkheden zou beperken en de kosten daarvan zou verhogen. Hij betwist de monumentale status, en onderbouwt zijn standpunt met een second opinion van het Gelders Genootschap.

De gemeente gaat af op het advies van Mooi Noord-Holland, die vindt dat de hoofdvorm van het gebouw nog zo gaaf is, dat de monumentale waarde een beschermde status verdient, ondanks dat er aanbouwen zijn en intern ook veel is verbouwd. Na lezing van het oordeel van het Gelders Genootschap handhaaft Mooi Noord-Holland het standpunt, en legt dat ook uit, waarna ook het Gelders Genootschap daar weer op reageert.

De Raad van State zegt dat een deskundigenadvies voor b&w in principe doorslaggevend is. Het is niet aan de orde hoe de Rechtbank in dit geval zelf zou hebben geoordeeld, aan de orde is de vraag of de gemeente in redelijkheid tot zijn besluit kon komen.
Niet in geding is dat er sprake is van monumentale waarden. De vraag is slechts of die nog zo gaaf zijn dat het pand bescherming verdient. Mooi Noord-Holland vindt van wel, Gelders Genootschap vindt van niet. Kennelijk heeft de Raad van State nog even overwogen om een eigen deskundige een Salomonsoordeel te laten vellen, maar men komt bij nader inzien tot de conclusie dat b&w konden afgaan op het advies van Mooi Noord-Holland, omdat dat advies geen fouten bevat en zorgvuldig tot stand is gekomen.

De financiële consequenties van de aanwijzing en de beperking van de mogelijkheid tot vergunningvrij bouwen die van de aanwijzing een gevolg is, vindt de Raad van State geen onevenredige benadeling van de eigenaar.

Link naar de uitspraak: klik hier

Zaaknummer: 201707717/1/A2,
Code van de publicatie: ECLI:NL:RVS:2018:1358

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2017Jaarverslag 2017

  Veel activiteiten in een productief jaar!

  lees verder

 • Handreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteitHandreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteit

  Isolatie en energieopwekking zullen het aangezicht van Nederland gaan veranderen. We willen voorkomen dat het een rommeltje wordt, omdat we houden van ons land. Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit voorkomt dat de energietransitie stagneert door gebrek aan draagvlak. Stroomversnelling en Federatie schreven een handreiking voor gemeenten

  lees verder

 • Schetsboek OOKSchetsboek OOK

  Het Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit scherpt het denken over dit nieuwe instrument.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit