09-05-18Blokker: gemeentelijk monument

Raad van State: uitspraak 25 april 2018

De gemeente wijst een pand aan als gemeentelijk monument. De eigenaar maakt bezwaar, omdat dat zijn verbouwingsmogelijkheden zou beperken en de kosten daarvan zou verhogen. Hij betwist de monumentale status, en onderbouwt zijn standpunt met een second opinion van het Gelders Genootschap.

De gemeente gaat af op het advies van Mooi Noord-Holland, die vindt dat de hoofdvorm van het gebouw nog zo gaaf is, dat de monumentale waarde een beschermde status verdient, ondanks dat er aanbouwen zijn en intern ook veel is verbouwd. Na lezing van het oordeel van het Gelders Genootschap handhaaft Mooi Noord-Holland het standpunt, en legt dat ook uit, waarna ook het Gelders Genootschap daar weer op reageert.

De Raad van State zegt dat een deskundigenadvies voor b&w in principe doorslaggevend is. Het is niet aan de orde hoe de Rechtbank in dit geval zelf zou hebben geoordeeld, aan de orde is de vraag of de gemeente in redelijkheid tot zijn besluit kon komen.
Niet in geding is dat er sprake is van monumentale waarden. De vraag is slechts of die nog zo gaaf zijn dat het pand bescherming verdient. Mooi Noord-Holland vindt van wel, Gelders Genootschap vindt van niet. Kennelijk heeft de Raad van State nog even overwogen om een eigen deskundige een Salomonsoordeel te laten vellen, maar men komt bij nader inzien tot de conclusie dat b&w konden afgaan op het advies van Mooi Noord-Holland, omdat dat advies geen fouten bevat en zorgvuldig tot stand is gekomen.

De financiële consequenties van de aanwijzing en de beperking van de mogelijkheid tot vergunningvrij bouwen die van de aanwijzing een gevolg is, vindt de Raad van State geen onevenredige benadeling van de eigenaar.

Link naar de uitspraak: klik hier

Zaaknummer: 201707717/1/A2,
Code van de publicatie: ECLI:NL:RVS:2018:1358

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit