09-05-18Blokker: gemeentelijk monument

Raad van State: uitspraak 25 april 2018

De gemeente wijst een pand aan als gemeentelijk monument. De eigenaar maakt bezwaar, omdat dat zijn verbouwingsmogelijkheden zou beperken en de kosten daarvan zou verhogen. Hij betwist de monumentale status, en onderbouwt zijn standpunt met een second opinion van het Gelders Genootschap.

De gemeente gaat af op het advies van Mooi Noord-Holland, die vindt dat de hoofdvorm van het gebouw nog zo gaaf is, dat de monumentale waarde een beschermde status verdient, ondanks dat er aanbouwen zijn en intern ook veel is verbouwd. Na lezing van het oordeel van het Gelders Genootschap handhaaft Mooi Noord-Holland het standpunt, en legt dat ook uit, waarna ook het Gelders Genootschap daar weer op reageert.

De Raad van State zegt dat een deskundigenadvies voor b&w in principe doorslaggevend is. Het is niet aan de orde hoe de Rechtbank in dit geval zelf zou hebben geoordeeld, aan de orde is de vraag of de gemeente in redelijkheid tot zijn besluit kon komen.
Niet in geding is dat er sprake is van monumentale waarden. De vraag is slechts of die nog zo gaaf zijn dat het pand bescherming verdient. Mooi Noord-Holland vindt van wel, Gelders Genootschap vindt van niet. Kennelijk heeft de Raad van State nog even overwogen om een eigen deskundige een Salomonsoordeel te laten vellen, maar men komt bij nader inzien tot de conclusie dat b&w konden afgaan op het advies van Mooi Noord-Holland, omdat dat advies geen fouten bevat en zorgvuldig tot stand is gekomen.

De financiële consequenties van de aanwijzing en de beperking van de mogelijkheid tot vergunningvrij bouwen die van de aanwijzing een gevolg is, vindt de Raad van State geen onevenredige benadeling van de eigenaar.

Link naar de uitspraak: klik hier

Zaaknummer: 201707717/1/A2,
Code van de publicatie: ECLI:NL:RVS:2018:1358

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit