09-03-16Regenboogbuurt Almere weer beschermd

Er was flink wat protest voor nodig, maar de gemeenteraad van Almere wil bij nader inzien de wens van buurtbewoners honoreren en de kleuren van de Regenboogbuurt toch via gemeentelijke regels beschermen. De buurt is in 1994op de NWR BouwRai als concept gelanceerd en de enige woonwijk ter wereld waar kleur zo essentieel, grootschalig en geregisseerd is toegepast.

In november gingen buurtbewoners naar de rechter, omdat sommige eigenaren hun pand in afwijkende kleuren overschilderden. Het kettingbeding in het koopcontract, waarin geëist wordt dat de oorspronkelijke kleuren gehandhaafd worden, is echter een private overeenkomst tussen kopers en verkopers, en kan niet door omwonenden of de overheid gebruikt worden om gebruik van de juiste kleuren af te dwingen.
De welstandscommissie oordeelde dat de afwijkende kleuren per incident geen welstandsexces oplevert, maar dat de optelsom van afwijkingen intussen wel beschouwd kan worden als een exces. Dat oordeel maakt het handhaven in een specifieke situatie echter onmogelijk; de rechter stelde de bewoners dan ook in het ongelijk. Een manifest voor behoud van het unieke kleurenkarakter van de buurt vond echter onder buurtbewoners, architecten en andere belangstellenden massaal gehoor.

De gemeenteraad heeft vorige jaar, in de nieuw vastgestelde welstandsnota, de welstandsregels voor grote delen van Almere afgeschaft. In de concept-nota waren voor de Regenboogbuurt nog wel welstandscriteria opgenomen, maar in de vastgestelde nota is ook de Regenboogbuurt welstandsvrij geworden. Eind februari is in de gemeenteraad echter een motie (van D66, Christenunie en PvdA) aangenomen, waarin gevraagd wordt om de kleuren toch te beschermen.

Het is echter de vraag of het opnieuw opnemen van welstandscriteria voor deze buurt voldoende is om de kleuren te beschermen. Welstandscriteria spelen immers alleen een rol in het kader van een omgevingsvergunning voor het bouwen, terwijl 'schilderen' geen bouwactiviteit is.
Het is denkbaar dat er specifieke excessencriteria worden opgesteld voor deze uitzonderlijke buurt, waarin elke afwijking van het kleurenschema beschouwd wordt als een exces. Ook is het denkbaar dat de buurt wordt aangewezen als beschermd stadsgezicht, waarbij in het bestemmingsplan een aanlegvergunningenstelsen wordt opgenomen voor de activiteit schilderen.

Lees verder de website van de actiegroep

Lees verder: de motie over Regenboogbuurt

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit