23-03-16Gebrekkig ambtelijk toezicht monumenten

Planmatig toezicht monumenten bij minder dan de helft van gemeenten.

Er zijn net iets meer gemeenten die geen planmatige controle op monumentenonderhoud uitvoeren dan gemeenten die dat wel doen. 65 reageren met nee, tegenover 60 met ja op een vraag hierover. Bij gemeenten met een inwoneraantal tussen de 30.000 en 60.000 is er minder evenwicht. Hier geven dertien gemeenten aan planmatig te controleren, tegenover 23 niet. Bij grote steden wordt relatief vaker planmatig controles uitgevoerd.

Dit blijkt uit een mini-enquête van de stichting ERM, de Federatie Grote Monumentengemeenten en de Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland onder 135 gemeentelijke toezichthouders en beleidsadviseurs. De uitkomsten werden woensdag 15 maart 2016 bekendgemaakt tijdens een kennismiddag van het Platform Monumententoezicht.  Thema van die bijeenkomst was ‘planmatig toezicht bij monumenten’. Klik hier voor het programma van deze middag. 

Ondanks een bijna fifty-fifty verdeling tussen wel en niet planmatig toezicht, geeft een overgroot deel van de gemeenten aan hier wel voorstander van te zijn. Dat het er niet van komt wordt in twee-derde van de reacties geweten aan capaciteitsgebrek, constateerde Margot Haasdonk, beleidsmedewerker Erfgoed Haarlem en bestuurslid van de Federatie Grote Monumentengemeenten, die de uitkomsten presenteerde. Wanneer een eigenaar wordt aangesproken of aangeschreven op achterstallig onderhoud of verwaarlozing, volgt deze in vrijwel alle gevallen het advies op. Slechts in enkele situaties is dreigen met of het toepassen van sancties nodig.

Lees verder: BWT-info

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit