06-01-16ANWB: Kwaliteit leidend bij ontwerp infra

Architecten en stedenbouwkundigen kunnen een sleutelrol vervullen bij een betere ordening van al het stadsverkeer, stelt de ANWB. De bond presenteert een nieuw ontwikkelde integrale ontwerpaanpak voor de inrichting van de openbare ruimte.

De drukte op de fietspaden geeft de ANWB als een voorbeeld van de huidige situatie in het stadsverkeer. Het gedrang toont de populariteit van de fiets, maar ook van allerlei nieuwe elektrisch voertuigen. Die situatie leidt tot ergernis en onveiligheid, aldus de belangenorganisatie.De ANWB heeft een integrale ontwerpaanpak voor routes en straten laten ontwikkelen, die moet zorgen voor een evenwichtiger verdeling van de ruimte voor het verkeer. De nieuwe aanpak zou daarbij tevens meer oog voor de kwaliteit van de openbare ruimte hebben.

Verkeer niet leidend
Binnen de nieuwe aanpak is het verkeer niet meer het enige of belangrijkste uitgangspunt bij het ontwerpen van routes en verkeersinfrastructuur. Daarentegen nemen ontwerpers de gewenste ruimtelijke kwaliteiten van een locatie als startpunt.

Zo zouden ontwerpers op genuanceerder kunnen beslissen of op een bepaalde plek de verkeersfunctie dominant moet zijn, of dat een hogere verblijfskwaliteit kan worden gerealiseerd.

Lees verder: Architectenweb

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit