27-01-16Bewonerswelstand in Eindhoven

De gemeente Eindhoven krijgt als eerste gemeente in Nederland 'bewonerswelstand'. De gemeenteraad heeft op 26 januari besloten om te experimenteren met het overhevelen van de verantwoordelijkheid over de welstandsregels naar bewonersgroepen en/of andere gebiedspartners.

Aan het besluit ging een lange periode van debat vooraf. Oud-wethouder Mary Fiers nam ooit het besluit om de welstandsbeoordeling in Eindhoven helemaal af te schaffen, maar daar kwam zoveel protest tegen, zowel in de gemeenteraad als daarbuiten, in buurten en onder professionale partijen, dat dat vorstel werd ingeslikt.

Twee jaar geleden heeft het college van b&w aan twee externe deskundigen, Flip ten Cate en Eisse Kalk, gevraagd om een voorstel te doen voor "inwonersparticipatie" bij het opstellen en handhaven van welstandsbeleid. Het betreffende voorstel is gisteren, in wat beperktere vorm, door de gemeenteraad overgenomen.

De raad heeft besloten om het welstandsbeleid geleidelijk te moderniseren en het experiment te starten in maximaal zeven gebieden in de stad. In 2018 worden conclusies getrokken voor de rest van Eindhoven. Besloten is ook om het bestaande welstandsbeleid vanuit de gemeente en met inzet van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in elk geval in stand te laten in gebieden met stedelijk belang qua functie of karakteristieke en/of culturele identiteit.

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit