11-03-16Bewoners Kromme Rijn nemen elkaar de maat

Houten, Wijk bij Duurstede en Bunnik bemoeien zich niet meer met de beeldkwaliteit van het buitengebied. Wat kwaliteit is, is voortaan een zaak van burgers. Dat staat in de omgevingsvisie Kromme Rijn waar de drie gemeenten samen aan werken.

(...)

‘Uit consultatie van de bewoners blijkt dat ze de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied hoog in het vaandel hebben staan en dat sterkt ons in het voornemen om terug te treden als gemeente. Dus hebben we in onze omgevingsvisie een voorstel gedaan om dat te waarborgen’, stelt Ruben de Goede, namens de gemeente Houten onderdeel van de projectgroep Omgevingvisie Kromme Rijn.

   Kasteel Beverweerd in het buitengebied van Bunnik


De burger die iets wil wat niet past binnen het bestemmingsplan moet op een openbare website zijn plan toelichten aan de hand van foto’s, schetsen en een omschrijving. Vervolgens voert hij digitaal de discussie met bezoekers van dat portaal. De Goede: ‘Dit zijn idealiter natuurlijk de direct betrokken bewoners, maar ook anderen kunnen een reactie achterlaten op zo’n platform. Aan de hand van die input moet de burger zijn uiteindelijke keuze toelichten.’

Lees verder: StadsZaken

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit