Nieuwsarchief 2017

27|03|2017

Omgevingswet gedeconstrueerd

De nieuwe Omgevingswet verliest zijn integrale karakter. Flip ten Cate becommentarieert invoeringsmaatregelen.

Lees meer...

27|01|2017

Visitaties als stimulans voor kwaliteitsbeleid

Rijksadviseurs willen dat elke gemeente periodiek haar kwaliteitsbeleid aan een visitatiecommissie voorlegt.

Lees meer...

13|01|2017

Reclame-eisen op bedrijventerrein

Rechtbank: op een bedrijventerrein met licht welstandsregime moeten de criteria toch naar de letter gevolgd worden.

Lees meer...

Terug naar het archief overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit