27-03-17Omgevingswet gedeconstrueerd

Een van de grote vernieuwingen van de Omgevingswet is de integrale behandeling van de omgevingskwaliteit. Voortaan krijgt elke initiatiefnemer in één document inzicht in alle randvoorwaarden en beperkingen die gelden voor een bepaalde plek.

Zo is het ons voorgespiegeld, en voor het tot stand brengen van omgevingskwaliteit is juist die integrale behandeling cruciaal. Kwaliteit ontstaat niet door het optellen en aftrekken van plussen en minnen op sectoraal gebied, maar in het streven naar de allerbeste kwaliteit door alle belangen in één ontwerp te integreren. Die integratie moet niet in het vergunningsproces in afzonderlijke partikels worden opgesplitst, en toch is dat precies wat de zogenaamde Invoeringswet (die nu in concept gepresenteerd is) doet. Een kritisch commentaar.

Lees verder: het commentaar in onze nieuwsbrief

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit