15-12-22Beeldkwaliteitplannen verliezen hun waarde

De Omgevingswet bevat overgangsrecht, maar niet alles is veilig gesteld. Besluiten van de gemeenteraad verliezen hun betekenis, als ze niet expliciet verankerd zijn in het beleid. In veel gemeenten geldt dat bijvoorbeeld voor beeldkwaliteitplannen. Ook raadsbesluiten om gebieden 'welstandsloos' te maken zijn vaak niet in bestemmingsplan en welstandsnota terug te vinden, maar daar heeft de wetgever (te elfder ure) wèl in voorzien.

Lees verder: Nieuwsbericht uit nieuwsbrief FRK #62

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit