Fabrieksmatige Woningbouw

Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen, dat is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw. In samenwerking met het College van Rijksadviseurs werkt de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit dit jaar aan dit project in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Met ontwerpers, ontwikkelaars, corporaties, bouwers, overheidspartijen en adviseurs ruimtelijke kwaliteit wordt samen nagedacht over de manier waarop we kwaliteit kunnen agenderen en borgen. Samen gaan we op zoek naar een andere manier van inrichten van het proces, want een zorgvuldige praktijk is van groot belang, juist nu, met de wens tot versnelling en verduurzaming van de woningbouw; een nieuwe bouwcultuur is noodzakelijk voor het creëren van toekomstbestendige en veerkrachtige steden, buurten en dorpen. 

Op 23 februari vond de startbijeenkomst [klik] van het project plaats. Het komende jaar zullen verschillende publicaties verschijnen, excursies worden georganiseerd, en gesprekken plaatsvinden tussen betrokken partijen uit de bouwpraktijk. Tijdens de startbijeenkomst vond het eerste gesprek plaats met een vijftigtal genodigden, werd de publicatie ‘Ruimtelijke kwaliteit bij fabrieksmatige woningbouw - een stedenbouwkundig kader’, geschreven door stedenbouwkundige Frits Palmboom gepresenteerd en gingen we op excursie naar een aantal projecten. Dit kreeg een vervolg tijdens een tweetal werksessies bij de Nationale Dialoog Bouwcultuur op 20 april. Daarnaast wordt er nu gewerkt aan een lexicon over fabrieksmatige woningbouw en een publicatie over de kwaliteit van de woningplattegrond. We sluiten het traject af met een handreiking over de wijze van inrichting van het proces. Alle publicaties en activiteiten komen in nauwe samenwerking met de verschillende partijen uit de bouwpraktijk tot stand.

Links:

Verslag van de startbijeenkomst

Ruimtelijke kwaliteit bij fabrieksmatige woningbouw - een stedenbouwkundig kader 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit