gemeente Den Haag

Voorzitter en Stedenbouwkundig lid Welstands-/Monumentencommissie

Ben jij een deskundige op het gebied van architectuur en stedenbouw en wil je een bijdrage leveren aan de mooie stad Den Haag?

Anders   |   Regulier   |   Tijdelijk   |   0 - 16 uur

De Welstands- en Monumentencommissie van de Gemeente Den Haag zoekt per 6 februari 2020 een voorzitter en per 6 juni 2020 een stedenbouwkundig lid

Wat ga je doen? Den Haag is een veelzijdige stad: hof- en regeringsstad, internationale stad van vrede en recht en wereldstad aan zee. De Welstands- en Monumentencommissie van de Gemeente Den Haag zoekt per begin februari en per begin juni twee nieuwe leden namelijk een voorzitter en een stedenbouwkundig lid.

De Welstands- en Monumentencommissie van Den Haag adviseert het college van Burgemeester & Wethouders (B&W) in het kader van aanvragen voor een omgevingsvergunning of een bouwplan aan redelijke eisen van welstand voldoet. De commissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van de criteria zoals deze zijn vastgelegd in de Welstandsnota van Den Haag. Daarnaast adviseert de commissie het college van B&W ten aanzien het onderdeel monumenten van de omgevingsvergunning.

Wat vragen wij? Als voorzitter en als stedenbouwkundig lid beschik je over:

 • deskundigheid op het gebied van architectuur en stedenbouw;
 • ervaring als architectonisch en/of stedenbouwkundig ontwerper of anderszins aantoonbare ervaring met het werkveld;
 • aantoonbare kennis van en interesse in de stad Den Haag;
 • aantoonbare kennis van en interesse in de historische ontwikkeling van de stad Den Haag;
 • politieke, bestuurlijke en sociale sensitiviteit;
 • uitstekende analytische eigenschappen;
 • uitstekende communicatieve eigenschappen;
 • ideeën over nieuwe vormen van welstandsadvisering.

 De voorzitter beschikt daarnaast over:

 • aantoonbare ervaring en talent als leider en verbinder;
 • aantoonbare ervaring in de omgang met politiek en bestuur;
 • aantoonbare kennis van en affiniteit met cultureel erfgoed.

Het stedenbouwkundig lid beschikt daarnaast over:

 • deskundigheid en ervaring op het gebied van grootschalige ontwikkelingen;
 • deskundigheid en ervaring op kleinschalig niveau;
 • aantoonbare ervaring en talent te schakelen tussen schaalniveaus.

Wat bieden wij? Afhankelijk van je achtergrond en (werk)ervaring bieden we je:

 • een benoeming voor een termijn van drie jaar, een 2e termijn van drie jaar behoort tot de mogelijkheden (in overleg);
 • vacatiegeld € 131,02 per uur voor aanwezigheid bij vergaderingen en overleg, het uurtarief is inclusief reiskosten, reistijd en individuele voorbereidingstijd zoals inlezen;
 • de verwachte tijdsbesteding is circa 16 uur per maand.

Wie zijn wij? De Welstands- en Monumentencommissie van Den Haag bestaat op dit moment uit 6 leden. Ieder commissielid heeft een specifieke deskundigheid. De gemeente is per 6 februari op zoek naar een voorzitter en per 6 juni op zoek naar een deskundige op het gebied van stedenbouw.

Meer weten? Voor vragen over deze vacature en de procedure kun je contact opnemen met de Afdeling Monumentenzorg & Welstand, Sander van der Ven, 070-3538535 of welstand@denhaag.nl.

Extra informatie Uw motivatiebrief en cv kun je tot en met 1 december 2019 digitaal richten op de website www.werkenvoordenhaag.nl, via de sollicitatiebutton of via welstand@denhaag.nl, onder vermelding van Vacature Lid Welstands- en Monumentencommissie, ‘voorzitter’ of ‘deskundige stedenbouw’.

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Wettelijk kader adviescommissie na 2021Wettelijk kader adviescommissie na 2021

  Met het verdwijnen van Woningwet en bouwverordening verandert ook de wettelijke positie van gemeentelijke adviescommissies ruimtelijke kwaliteit. In bijgaande inventarisatie is beschreven welk wettelijk kader er vanaf 2021 onder de Omgevingswet geldt voor dergelijke adviesorganen.

  lees verder

 • Jaarverslag 2018Jaarverslag 2018

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit bereidt zich voor op de toekomst. Een nieuwe beleidsvisie op komst, en personele wissels.

  lees verder

 • De Flitsende StadDe Flitsende Stad

  Steeds meer gemeenten kiezen voor een specifiek beleid ten aanzien van digitale buitenreclame. Hiervoor heeft de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit een handreiking opgesteld. Geen blauwdruk, maar een leidraad met aanbevelingen en voorbeelden.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit