gemeente Den Haag

Voorzitter en Stedenbouwkundig lid Welstands-/Monumentencommissie

Ben jij een deskundige op het gebied van architectuur en stedenbouw en wil je een bijdrage leveren aan de mooie stad Den Haag?

Anders   |   Regulier   |   Tijdelijk   |   0 - 16 uur

De Welstands- en Monumentencommissie van de Gemeente Den Haag zoekt per 6 februari 2020 een voorzitter en per 6 juni 2020 een stedenbouwkundig lid

Wat ga je doen? Den Haag is een veelzijdige stad: hof- en regeringsstad, internationale stad van vrede en recht en wereldstad aan zee. De Welstands- en Monumentencommissie van de Gemeente Den Haag zoekt per begin februari en per begin juni twee nieuwe leden namelijk een voorzitter en een stedenbouwkundig lid.

De Welstands- en Monumentencommissie van Den Haag adviseert het college van Burgemeester & Wethouders (B&W) in het kader van aanvragen voor een omgevingsvergunning of een bouwplan aan redelijke eisen van welstand voldoet. De commissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van de criteria zoals deze zijn vastgelegd in de Welstandsnota van Den Haag. Daarnaast adviseert de commissie het college van B&W ten aanzien het onderdeel monumenten van de omgevingsvergunning.

Wat vragen wij? Als voorzitter en als stedenbouwkundig lid beschik je over:

 • deskundigheid op het gebied van architectuur en stedenbouw;
 • ervaring als architectonisch en/of stedenbouwkundig ontwerper of anderszins aantoonbare ervaring met het werkveld;
 • aantoonbare kennis van en interesse in de stad Den Haag;
 • aantoonbare kennis van en interesse in de historische ontwikkeling van de stad Den Haag;
 • politieke, bestuurlijke en sociale sensitiviteit;
 • uitstekende analytische eigenschappen;
 • uitstekende communicatieve eigenschappen;
 • ideeën over nieuwe vormen van welstandsadvisering.

 De voorzitter beschikt daarnaast over:

 • aantoonbare ervaring en talent als leider en verbinder;
 • aantoonbare ervaring in de omgang met politiek en bestuur;
 • aantoonbare kennis van en affiniteit met cultureel erfgoed.

Het stedenbouwkundig lid beschikt daarnaast over:

 • deskundigheid en ervaring op het gebied van grootschalige ontwikkelingen;
 • deskundigheid en ervaring op kleinschalig niveau;
 • aantoonbare ervaring en talent te schakelen tussen schaalniveaus.

Wat bieden wij? Afhankelijk van je achtergrond en (werk)ervaring bieden we je:

 • een benoeming voor een termijn van drie jaar, een 2e termijn van drie jaar behoort tot de mogelijkheden (in overleg);
 • vacatiegeld € 131,02 per uur voor aanwezigheid bij vergaderingen en overleg, het uurtarief is inclusief reiskosten, reistijd en individuele voorbereidingstijd zoals inlezen;
 • de verwachte tijdsbesteding is circa 16 uur per maand.

Wie zijn wij? De Welstands- en Monumentencommissie van Den Haag bestaat op dit moment uit 6 leden. Ieder commissielid heeft een specifieke deskundigheid. De gemeente is per 6 februari op zoek naar een voorzitter en per 6 juni op zoek naar een deskundige op het gebied van stedenbouw.

Meer weten? Voor vragen over deze vacature en de procedure kun je contact opnemen met de Afdeling Monumentenzorg & Welstand, Sander van der Ven, 070-3538535 of welstand@denhaag.nl.

Extra informatie Uw motivatiebrief en cv kun je tot en met 1 december 2019 digitaal richten op de website www.werkenvoordenhaag.nl, via de sollicitatiebutton of via welstand@denhaag.nl, onder vermelding van Vacature Lid Welstands- en Monumentencommissie, ‘voorzitter’ of ‘deskundige stedenbouw’.

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit