‘Geen experiment met monument’


Forse risico’s bij privatisering toezicht bouwtechnische eisen monumenten

Het kabinet onderschat de cultuurhistorische risico’s bij verbouwing van monumenten. Dit schrijven de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en de Federatie Grote Monumentengemeenten in een brief aan de Tweede Kamer.

Zij vrezen dat de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, die momenteel bij de Tweede Kamer ligt, te weinig garantie biedt voor bescherming van monumenten bij verbouwing. Nu wegen de eisen vanuit de monumentenzorg nog zwaarder dan de bouwtechnische eisen van het bouwbesluit, om te voorkomen dat unieke cultuurhistorische waarden verloren gaan. Die voorrang komt in gevaar, wanneer de overheid niet langer zelf toeziet op de bouwtechniek, maar de verantwoordelijkheid daarvoor privatiseert. Dat voornemen is neergelegd in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, waar de Tweede Kamer zich binnenkort over buigt.

Risico's
In de brief drukken de beide federaties - nadat ze bij het ministerie van I en M geen gehoor kregen - de Tweede Kamer op het hart de risico's van het verbouwen van monumenten serieus te nemen, even serieus als de risico's van brand- of constructieproblemen.
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen start met het privatiseren van de bouwbesluittoets voor de minst risicovolle bouwwerken - de zogenoemde risico-klasse 1 op een schaal van drie. In een later stadium, als de ervaringen met de minst risicovolle bouwwerken positief zijn, worden de vervolgklassen onder de wet gebracht.
De twee federaties pleiten ervoor om de cultuurhistorische risico's van monumenten-restauraties serieus te nemen, en monumenten daarom niet onder risicoklasse 1, maar een hogere klasse te brengen. Zij achten het niet verantwoord om te experimenteren met onvervangbaar cultureel erfgoed.


Lees hier de brief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en de Federatie Grote Monumentengemeenten aan de Tweede Kamer


Dit artikel verscheen in de Nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

U kunt zich op de Nieuwsbrief abonneren

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2017Jaarverslag 2017

  Veel activiteiten in een productief jaar!

  lees verder

 • Handreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteitHandreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteit

  Isolatie en energieopwekking zullen het aangezicht van Nederland gaan veranderen. We willen voorkomen dat het een rommeltje wordt, omdat we houden van ons land. Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit voorkomt dat de energietransitie stagneert door gebrek aan draagvlak. Stroomversnelling en Federatie schreven een handreiking voor gemeenten

  lees verder

 • Schetsboek OOKSchetsboek OOK

  Het Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit scherpt het denken over dit nieuwe instrument.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit