‘Geen experiment met monument’


Forse risico’s bij privatisering toezicht bouwtechnische eisen monumenten

Het kabinet onderschat de cultuurhistorische risico’s bij verbouwing van monumenten. Dit schrijven de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en de Federatie Grote Monumentengemeenten in een brief aan de Tweede Kamer.

Zij vrezen dat de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, die momenteel bij de Tweede Kamer ligt, te weinig garantie biedt voor bescherming van monumenten bij verbouwing. Nu wegen de eisen vanuit de monumentenzorg nog zwaarder dan de bouwtechnische eisen van het bouwbesluit, om te voorkomen dat unieke cultuurhistorische waarden verloren gaan. Die voorrang komt in gevaar, wanneer de overheid niet langer zelf toeziet op de bouwtechniek, maar de verantwoordelijkheid daarvoor privatiseert. Dat voornemen is neergelegd in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, waar de Tweede Kamer zich binnenkort over buigt.

Risico's
In de brief drukken de beide federaties - nadat ze bij het ministerie van I en M geen gehoor kregen - de Tweede Kamer op het hart de risico's van het verbouwen van monumenten serieus te nemen, even serieus als de risico's van brand- of constructieproblemen.
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen start met het privatiseren van de bouwbesluittoets voor de minst risicovolle bouwwerken - de zogenoemde risico-klasse 1 op een schaal van drie. In een later stadium, als de ervaringen met de minst risicovolle bouwwerken positief zijn, worden de vervolgklassen onder de wet gebracht.
De twee federaties pleiten ervoor om de cultuurhistorische risico's van monumenten-restauraties serieus te nemen, en monumenten daarom niet onder risicoklasse 1, maar een hogere klasse te brengen. Zij achten het niet verantwoord om te experimenteren met onvervangbaar cultureel erfgoed.


Lees hier de brief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en de Federatie Grote Monumentengemeenten aan de Tweede Kamer


Dit artikel verscheen in de Nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

U kunt zich op de Nieuwsbrief abonneren

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit