‘Geen experiment met monument’


Forse risico’s bij privatisering toezicht bouwtechnische eisen monumenten

Het kabinet onderschat de cultuurhistorische risico’s bij verbouwing van monumenten. Dit schrijven de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en de Federatie Grote Monumentengemeenten in een brief aan de Tweede Kamer.

Zij vrezen dat de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, die momenteel bij de Tweede Kamer ligt, te weinig garantie biedt voor bescherming van monumenten bij verbouwing. Nu wegen de eisen vanuit de monumentenzorg nog zwaarder dan de bouwtechnische eisen van het bouwbesluit, om te voorkomen dat unieke cultuurhistorische waarden verloren gaan. Die voorrang komt in gevaar, wanneer de overheid niet langer zelf toeziet op de bouwtechniek, maar de verantwoordelijkheid daarvoor privatiseert. Dat voornemen is neergelegd in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, waar de Tweede Kamer zich binnenkort over buigt.

Risico's
In de brief drukken de beide federaties - nadat ze bij het ministerie van I en M geen gehoor kregen - de Tweede Kamer op het hart de risico's van het verbouwen van monumenten serieus te nemen, even serieus als de risico's van brand- of constructieproblemen.
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen start met het privatiseren van de bouwbesluittoets voor de minst risicovolle bouwwerken - de zogenoemde risico-klasse 1 op een schaal van drie. In een later stadium, als de ervaringen met de minst risicovolle bouwwerken positief zijn, worden de vervolgklassen onder de wet gebracht.
De twee federaties pleiten ervoor om de cultuurhistorische risico's van monumenten-restauraties serieus te nemen, en monumenten daarom niet onder risicoklasse 1, maar een hogere klasse te brengen. Zij achten het niet verantwoord om te experimenteren met onvervangbaar cultureel erfgoed.


Lees hier de brief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en de Federatie Grote Monumentengemeenten aan de Tweede Kamer


Dit artikel verscheen in de Nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

U kunt zich op de Nieuwsbrief abonneren

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit