De kust is van ons allemaal

De kwaliteit van dit zomerse kwartaal is zonder twijfel de kust. Iedere Nederlander draagt een stukje kust in zijn hart. Dat geldt zeker voor Martijn Oosterhuis, trekker en duwer van de fietsconferentie mooiKUST, de karavaan van 80 ruimtelijke adviseurs en aanhang, die de maand juni al fietsend de gehele Nederlandse kust rondde. Hier onder doet hij verslag.

 Cadzand Bad: uit vereveningsfonds wordt nieuwe openbare ruimte betaald

Als je historische kaarten bekijkt, blijkt de Nederlandse kust het meest dynamische landschap te zijn dat wij kennen. Er wordt al eeuwen door mensenhanden aan gewerkt, steeds vindingrijker en steeds vakkundiger. Dé kwaliteit van dé kust bestaat niet, je kunt beter spreken over de kwaliteiten van de kustlandschappen in al haar gedaanten.

Openbaar en gratis
De kust staat voor cultuur, dynamiek, fysieke en mentale beleving. De kust is van ons allemaal; openbaar en gratis. Je kunt eigenlijk niet in feiten en cijfers over de kust praten als je er niet langs bent gefietst. Hoeveel zeggen getallen als 6000 vakantiehuisjes of bijvoorbeeld 2 centimeter Noordzeekust per inwoner van Nederland? Hoeveel kwaliteiten sla je over als de discussie alleen nog maar gaat over wel of niet bouwen aan de kust? Is er werkelijk een wedloop van investeerders en ontwikkelaars gaande? Moet je niet eerst weten wat de opgave is, voordat je iets roept over een bouwverbod? Is de wil om te bouwen niet in de eerste plaats een sociaal-culturele waarom-vraag? Met die vragen konden de adviseurs ruimtelijke kwaliteit niet langer stil blijven zitten. De kust moest worden verkend. De kust moest worden gevierd!

      Dishoek                                   Veersegatdam                         Scheveningen

Tijdens het fietsen heb ik mij verwonderd over de rijke variatie aan landschappen. Het ene moment sta je op de Scheveningse Pier, een paar minuten fietsend naar het noorden zie je een vos in de duinen lopen. Gebouwen kunnen het landschap maken of breken, dat heb ik nu weer ondervonden. Soms valt alles op zijn plek, zoals bij het Paviljoen Aan Zee in Oostvoorne en het Monument op de Afsluitdijk. Soms wens je een gebouw een beter landschap toe, zoals villa Carmen Sylva in Domburg en Hotel Savoy in Katwijk. Nog een aanrader: de nieuwbouw van Duindorp Scheveningen; stedelijk en terughoudend tegelijk.

Reeks filmpjes
Fietsconferentie mooiKUST heeft in vijf etappes, met de inzet van zo’n 80 professionals, de hele kust van Nederland besproken en in beeld gebracht. Zoals de kust dynamisch is, zo is mooiKUST ook een ‘beweging’ van initiatieven. Er is een groeiende reeks van filmpjes gemaakt, die professionals het woord geven over hun zorg voor kustkwaliteit. Zij vertellen iets over de identiteit van de plek, de soorten en maten van druk en hun eigen toekomstverwachtingen. Ieder vanuit eigen vakmanschap, tegen het decor van de meest bijzondere plekken aan de kust. Zo ontstaat een ‘kleurenwaaier’ aan kwaliteiten en meningen, naar hartenlust uit te breiden en te combineren. De filmpjes nodigen uit om de locaties nog eens te bezoeken in de zomermaanden. De sprekers zullen collega’s inspireren om ook inventief te zijn en hoogwaardige kwaliteiten te leveren. De gemeenten en gebiedsbeheerders zullen hun belangen goed kunnen spiegelen aan andere mooie gebieden aan de kust.

Op 5 woensdagen in juni heeft de fietsconferentie mooiKUST zoveel mogelijk expertise en creativiteit gebundeld. Het fietsen is bijna voorbij, maar de conferentie gaat in allerlei vormen verder. De fietsers van mooiKUST blijven in gesprek over kustkwaliteit in de brede zin van het woord. Identiteit, natuur, veiligheid, toerisme en bouwen komen allemaal samen aan het randje van Nederland. De vindingrijkheid en het vakmanschap om met al deze factoren om te gaan hebben hun weerslag op de kwaliteit van de kust. Dat zet mooiKUST op de agenda. En volgend jaar fietsen we weer!

Martijn Oosterhuis, adviseur Dorp, Stad en Land, een van de trekkers en duwers van mooiKUST

Kijk voor de filmpjes op www.mooiKUST.nl

 


Dit artikel verscheen in de Nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

U kunt zich op de Nieuwsbrief abonneren

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit