De kust is van ons allemaal

De kwaliteit van dit zomerse kwartaal is zonder twijfel de kust. Iedere Nederlander draagt een stukje kust in zijn hart. Dat geldt zeker voor Martijn Oosterhuis, trekker en duwer van de fietsconferentie mooiKUST, de karavaan van 80 ruimtelijke adviseurs en aanhang, die de maand juni al fietsend de gehele Nederlandse kust rondde. Hier onder doet hij verslag.

 Cadzand Bad: uit vereveningsfonds wordt nieuwe openbare ruimte betaald

Als je historische kaarten bekijkt, blijkt de Nederlandse kust het meest dynamische landschap te zijn dat wij kennen. Er wordt al eeuwen door mensenhanden aan gewerkt, steeds vindingrijker en steeds vakkundiger. Dé kwaliteit van dé kust bestaat niet, je kunt beter spreken over de kwaliteiten van de kustlandschappen in al haar gedaanten.

Openbaar en gratis
De kust staat voor cultuur, dynamiek, fysieke en mentale beleving. De kust is van ons allemaal; openbaar en gratis. Je kunt eigenlijk niet in feiten en cijfers over de kust praten als je er niet langs bent gefietst. Hoeveel zeggen getallen als 6000 vakantiehuisjes of bijvoorbeeld 2 centimeter Noordzeekust per inwoner van Nederland? Hoeveel kwaliteiten sla je over als de discussie alleen nog maar gaat over wel of niet bouwen aan de kust? Is er werkelijk een wedloop van investeerders en ontwikkelaars gaande? Moet je niet eerst weten wat de opgave is, voordat je iets roept over een bouwverbod? Is de wil om te bouwen niet in de eerste plaats een sociaal-culturele waarom-vraag? Met die vragen konden de adviseurs ruimtelijke kwaliteit niet langer stil blijven zitten. De kust moest worden verkend. De kust moest worden gevierd!

      Dishoek                                   Veersegatdam                         Scheveningen

Tijdens het fietsen heb ik mij verwonderd over de rijke variatie aan landschappen. Het ene moment sta je op de Scheveningse Pier, een paar minuten fietsend naar het noorden zie je een vos in de duinen lopen. Gebouwen kunnen het landschap maken of breken, dat heb ik nu weer ondervonden. Soms valt alles op zijn plek, zoals bij het Paviljoen Aan Zee in Oostvoorne en het Monument op de Afsluitdijk. Soms wens je een gebouw een beter landschap toe, zoals villa Carmen Sylva in Domburg en Hotel Savoy in Katwijk. Nog een aanrader: de nieuwbouw van Duindorp Scheveningen; stedelijk en terughoudend tegelijk.

Reeks filmpjes
Fietsconferentie mooiKUST heeft in vijf etappes, met de inzet van zo’n 80 professionals, de hele kust van Nederland besproken en in beeld gebracht. Zoals de kust dynamisch is, zo is mooiKUST ook een ‘beweging’ van initiatieven. Er is een groeiende reeks van filmpjes gemaakt, die professionals het woord geven over hun zorg voor kustkwaliteit. Zij vertellen iets over de identiteit van de plek, de soorten en maten van druk en hun eigen toekomstverwachtingen. Ieder vanuit eigen vakmanschap, tegen het decor van de meest bijzondere plekken aan de kust. Zo ontstaat een ‘kleurenwaaier’ aan kwaliteiten en meningen, naar hartenlust uit te breiden en te combineren. De filmpjes nodigen uit om de locaties nog eens te bezoeken in de zomermaanden. De sprekers zullen collega’s inspireren om ook inventief te zijn en hoogwaardige kwaliteiten te leveren. De gemeenten en gebiedsbeheerders zullen hun belangen goed kunnen spiegelen aan andere mooie gebieden aan de kust.

Op 5 woensdagen in juni heeft de fietsconferentie mooiKUST zoveel mogelijk expertise en creativiteit gebundeld. Het fietsen is bijna voorbij, maar de conferentie gaat in allerlei vormen verder. De fietsers van mooiKUST blijven in gesprek over kustkwaliteit in de brede zin van het woord. Identiteit, natuur, veiligheid, toerisme en bouwen komen allemaal samen aan het randje van Nederland. De vindingrijkheid en het vakmanschap om met al deze factoren om te gaan hebben hun weerslag op de kwaliteit van de kust. Dat zet mooiKUST op de agenda. En volgend jaar fietsen we weer!

Martijn Oosterhuis, adviseur Dorp, Stad en Land, een van de trekkers en duwers van mooiKUST

Kijk voor de filmpjes op www.mooiKUST.nl

 


Dit artikel verscheen in de Nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

U kunt zich op de Nieuwsbrief abonneren

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

 • Jaarverslag 2019Jaarverslag 2019

  2019 was onder meer het jaar van werkbezoek van minister Ollongren aan onze Federatie. En we richtten de focus op de culturele daad die het bouwen aan een duurzame toekomst vooral óók is.

  lees verder

 • Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteitHandreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit

  Onder de Omgevingswet moeten bijna alle gemeenten een gemeentelijke adviescommissie instellen. Die commissie is in de wet verplicht gesteld, en komt in  de plaats van de commissies voor ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumenten. VNG, FRK en RCE publiceren een ‘Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit’. Niet alleen de letter van de wet, maar ook de geest van de wet en de wensen van de Tweede Kamer komen in de handreiking aan de orde.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit