23-03-2016Secretarissenoverleg in Helmond

Op woensdag 20 april organiseert de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, samen met de gemeente Helmond, haar jaarlijks overleg met secretarissen, rayonarchitecten en commissie-coördinatoren.

Wethouder Frans Stienen van de gemeente Helmond treedt als gastheer op.  Hij ontvangt de deelnemers aan dit zevende overleg in de herbestemde Cacaofabriek.

Sinds maart 2014 is de Cacaofabriek in Helmond weer in gebruik. Het is een culturele hotspot met onder andere een poppodium, filmhuis, tentoonstellingsruimte, horeca en werkruimten voor bedrijven in de creatieve industrie.

Tijdens het overleg komen de laatste nieuwe ontwikkelingen op ons werkterrein aan de orde. De Federatie heeft Bert Rademaker, beleidscoördinator wetgeving ministerie van Infrastructuur en Milieu, gevraagd om toe te lichten hoe de borging van ruimtelijke kwaliteit in de Omgevingswet zijn weg gaat vinden. De wet ligt nu bij de Eerste Kamer, die deze naar verwachting in de huidige vorm zal aannemen. De verdere uitwerking, bijvoorbeeld in de AMvB’s (Algemene Maatregelen van Bestuur) is nu actueel. Een goed moment dus voor de secretarissen en commissieleden om aan Bert Rademaker hun ervaringen mee te geven over aspecten die essentieel zijn bij de advisering over ruimtelijke kwaliteit.

Maar het draait natuurlijk niet allemaal om de Omgevingswet. Wij stellen ons ook andere vragen: wat voor nieuwe werkmodellen ontstaan er? Integraal adviseren: doen de meeste commissies dat al? Waar lopen wij in de praktijk op dit moment tegen aan? Verwacht de politiek van ons nog een cultuuromslag?
En we willen het hebben over praktische zaken. Over Stroomversnelling en esthetische inpassing van zonnepanelen, bijvoorbeeld. Over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, die mogelijk grote effecten heeft voor Bouw- en Woningtoezicht. Flip ten Cate, directeur van de Federatie, zal deze onderwerpen in de ochtend behandelen en de discussie hierbij aanjagen

In de middag is er ruimte om meer van Helmond te zien. Natuurlijk is er een rondleiding door de Cacaofabriek. Vervolgens zal Judith van Dijk, stedenbouwkundige van de gemeente Helmond, een rondleiding door het stationsgebied verzorgen. Dit gebied heeft in de afgelopen jaren een volledige transformatie ondergaan. De gemeente heeft hierbij in zowel de openbare buitenruimte als in de realisatie van nieuwe (stations)functies geïnvesteerd.

Programma

Ochtend
09.45    Ontvangst in de Cacaofabriek
10.00    Openingswoord door Frans Stienen (wethouder gemeente Helmond)
10.15    Flip ten Cate (directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit) schetst
             actuele ontwikkelingen     
10.30    Bert Rademaker (beleidscoördinator wetgeving ministerie van  
             Infrastructuur en Milieu over ruimtelijke kwaliteit onder Omgevingswet
11.30     Pauze en afscheid van wethouder Stienen
11.45     Discussie onder leiding van Flip ten Cate over ontwikkelingen als Wet
             Kwaliteitsborging Bouw
12.15     Lunch

Middag
13.15     Start middagprogramma
13.20     Rondleiding door de herbestemde Cacaofabriek
14.30     Rondleiding door stationsgebied Helmond onder leiding van
             Judith van Dijk (stedenbouwkundige)
15.15     Discussie over bouwen en verduurzamenenergiebesparing,
              integrale advisering en benadering onder leiding van Flip ten Cate
15.55     Aanbieding brochure ‘Mooi zo(n)’ aan de gemeente Helmond
16.00     Afsluitend een drankje in de Cacaofabriek

Aanmelden
Aanmelden kan (indien u lid bent van de Federatie/of bij een regionale organisatie aangesloten bent die lid is van de Federatie) bij Christian Braak, via cb@ruimtelijkekwaltieit.nl
Gezien de onderwerpen die wij op deze dag bespreken en de actualiteit zijn ook commissievoorzitters en andere leden van commissie van harte welkom.

Locatie
De Cacaofabriek
Cacaokade 1
5705 LA Helmond
http://www.cacaofabriek.nl/

 

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit