23-03-2016Harlingen wendt de steven


De Nieuwe Willemshaven in Harlingen, desolaat en robuust


Met wind in de haren, zout op de lippen en de roes van voorjaarszon op de huid stapten we na een excursie van drie kwartier restaurant ’t Wad binnen. In Harlingen, de ‘meest gevaarlijke stad van Nederland’ waar de zee vanaf de Noordpool komt aanrollen, ontmoetten zestig bevlogen mensen elkaar voor een goed gesprek over ruimtelijke kwaliteit in Nederland, in Friesland en in de Nieuwe Willemshaven van Harlingen in het bijzonder.

Die Nieuwe Willemshaven was het doel van de excursie: een desolaat terrein met robuuste uitstraling. Hoe krijg je zo’n gebied ‘Mooiwaarts’? Moet je groot denken: een internationale terminal voor cruiseschepen van 160 meter lengte? Met een jachthaven die tevens als vluchthaven kan dienen wanneer het spookt in het Stortemelker zeegat? Of moet je geen megalomane plannen ontwikkelen, maar juist op je handen gaan zitten: voor zo’n fantastische plek zullen de initiatieven zich vanzelf aandienen, en via organische ontwikkeling ontstaan de passievolle plekken met menselijke maat. … of is dit soms dé plek voor een educatiecentrum over de unieke natuur van Werelderfgoed Waddenzee?

Harde noten
Het borrelde aan tafel 7 van het vierde Mooiwaartscafé, dat op 16 maart plaats vond. Ze waren het niet eens, zoveel is duidelijk. De brains, het bier en de bitterballen deden de gemoederen goed. Het werd zowaar gezellig. En dat gold voor de andere gesprekstafels evenzeer. Er werden harde noten gekraakt. Hoe blijf je trouw aan je vakkennis, als je je dienstbaar wilt maken aan een integraal kwaliteitsadvies? Hoe zorg je dat omgevingskwaliteit vanaf het eerste moment ter tafel ligt? Hoe kan je als bestuurder de juiste beslissing nemen tussen al die belangen waar iets voor te zeggen valt?

In verwarring
De diepgang van het gesprek deed geen afbreuk aan de goede sfeer. De toon was al gezet door wethouder Maria le Roy, die met een hele open mind de samenwerking zoekt met het Team Ruimtelijke Kwaliteit van de provincie Fryslân. En door Joost Schrijnen, de voorzitter van het nationale O-team, die een wat somberder beeld schetste van een overheid in verwarring, een overheid die voor de taak staat een omgevingsvisie te formuleren, maar nauwelijks in staat is de geweldige veranderingen waarin we ons nu bevinden te benoemen en te agenderen, laat staan daaroverheen een visie op de langere toekomst te ontwikkelen.

Wervelend
Conclusies kan je na zo’n wervelende middag niet meteen trekken. Dat is ook niet de bedoeling van de Mooiwaartscafé’s. Het gaat om een gezamenlijke zoektocht naar de beste manier om te zorgen voor een goede omgevingskwaliteit. Met ieders inbreng, oog voor zachte belangen en waarden, ruimte geven aan de dynamiek van de samenleving.
Dat gesprek hebben we met elkaar gevoerd, en we zijn weer een stapje dichter bij het benoemen van randvoorwaarden en nieuwe inzichten. José van Campen dorst de oogst van de Mooiwaartscafés. Straks kunnen we er brood van bakken.
Flip ten Cate

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit