23-03-2016Algemene Ledenvergadering

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
Woensdag 22 juni 2016, locatie en programma volgen nog!


Ledenvergadering 2015: Akoesticum in Ede

Op 22 juni organiseert de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit haar jaarlijkse ledenvergadering. Dit jaar combineren wij dit met een Mooiwaartscafé. In dit café praten we over de vraag hoe de beste ruimtelijke kwaliteit in Nederland van nu en later tot stand komt. Het café trekt door het land. Op 22 juni staat de discussie in teken van de invloed van de toekomstige Omgevingswet op ons werk als onafhankelijke adviseurs van het gemeentelijke bestuur.

De Omgevingswet vraagt om integraal beleid en biedt bestuurders meer afwegingsruimte ten behoeve van goede omgevingskwaliteit. Deze afweging zal niet willekeurig gebeuren, maar op grond van een valide gemotiveerd besluit, waarin alle belangen op een heldere manier zijn gewogen en op elkaar betrokken. Wat is de rol van de onafhankelijke adviseurs over ruimtelijke kwaliteit hierbij? Zijn de leden van de Federatie hier al klaar voor, of verlangt dit nog een cultuuromslag? Dit soort vragen gaan wij, onder leiding van Michiel Hulshoff, in dit café beantwoorden.

Het Mooiwaartscafé is in de middag. De ochtend heeft een meer formeel en informatief karakter. Naast het vaststellen van de begroting en contributie 2017 zal ook het Inspiratiecollege worden ingesteld. Een besluit dat in de ledenvergadering van 2016 is genomen. Het Inspiratiecollege komt in de plaats van het Algemeen bestuur.

Doel van het Inspiratiecollege is om richting te geven aan het beleid van de Federatie op het terrein van de borging van ruimtelijke kwaliteit. De gesprekken die het Inspiratiecollege voert moeten in eerste instantie inspiratie geven aan bestuur en medewerkers van de Federatie voor het opstellen en voorbereiden van beleidsplannen en strategische interventies.

In de afgelopen periode heeft een groep kwartiermakers gewerkt aan de uitwerking van dit besluit. Er is verder nagedacht over vorm, inhoud en bemensing. Samen met het bestuur zullen zij deze uitwerking van het Inspiratiecollege aan de leden presenteren en kandidaten voorstellen.

Uiteraard zal tijdens de ledenvergadering ook aandacht worden besteed aan de recente ontwikkelingen en het laatste nieuws op het gebied van de borging van ruimtelijke kwaliteit. Naast de (kansen van de) omgevingswet wil de Federatie het ook met haar leden hebben over zaken als: Stroomversnelling, esthetische inpassing van zonnepanelen, en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Natuurlijk is er ook ruimte voor de leden om vragen te stellen over actuele onderwerpen aan Flip ten Cate (directeur van de Federatie). Ook is er tijd in het programma om onderling ervaringen uit te wisselen en beter kennis met elkaar te maken.

De komende periode zal de Federatie het programma verder uitwerken en zoeken naar een locatie. De Federatie doet dit graag samen met één van onze leden. We doen hierbij dan ook een oproep: heeft u zin om gastheer te zijn van de ledenvergadering 2016 en weet u een inspirerende locatie voor ons, laat het ons weten!

Aanmelden of reacties op deze vooraankondiging kunnen naar Christian Braak, via cb@ruimtelijkekwaliteit.nl

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit