Raad voor de LeefomgevingOnpartijdig advies bij afwijken van omgevingsplan

In een recent advies schetst de invloedrijke Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur een perspectief voor de inzet van gemeentelijke kwaliteitsadviescommissies onder de Omgevingswet.

De raad benadrukt het belang van afwegingsruimte voor het lokaal bestuur: harde normen zonder afwegingsruimte blokkeren de integrale weging van omgevingskwaliteit waarop de Omgevingswet nu juist gericht is. Die afwegingsruimte moet nadrukkelijk in de regelgeving geboden worden.

De adviesraad wijst erop dat de afwegingsruimte impliceert dat het bevoegd gezag kan afwijken van bestaand beleid; afwijken van het omgevingsplan (de opvolger van het bestemmingsplan), of afwijken van de milieu-eisen. Hoe groter de afwijking, hoe zwaarder de motivering zal moeten zijn om die afwijking te rechtvaardigen. Er is een soort ' balansbepaling' nodig die garandeert dat het gemeentebestuur zich bij een grote afwijking terdege verantwoordt, op grond van grondige onderzoeken en deskundigenadvies. In die verantwoording zou het gemeentebestuur gebruik moeten maken van een advies van een onpartijdig, belangeloos team van adviseurs, vergelijkbaar met de kwaliteitsteams waar veel gemeenten nu gebruik van maken. “Een kwaliteitsteam geeft advies over de mate waarin de afwijking van de norm in het specifieke geval en in zijn specifieke context zich verhoudt tot de totale balans (de 'winst van het geheel')”, aldus de raad.
(FtC)

http://www.rli.nl/sites/default/files/advies_vernieuwing_omgevingsrecht_maak_de_ambities_waar_def_voor_website.pdf


Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via:
http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit