Raad voor de LeefomgevingOnpartijdig advies bij afwijken van omgevingsplan

In een recent advies schetst de invloedrijke Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur een perspectief voor de inzet van gemeentelijke kwaliteitsadviescommissies onder de Omgevingswet.

De raad benadrukt het belang van afwegingsruimte voor het lokaal bestuur: harde normen zonder afwegingsruimte blokkeren de integrale weging van omgevingskwaliteit waarop de Omgevingswet nu juist gericht is. Die afwegingsruimte moet nadrukkelijk in de regelgeving geboden worden.

De adviesraad wijst erop dat de afwegingsruimte impliceert dat het bevoegd gezag kan afwijken van bestaand beleid; afwijken van het omgevingsplan (de opvolger van het bestemmingsplan), of afwijken van de milieu-eisen. Hoe groter de afwijking, hoe zwaarder de motivering zal moeten zijn om die afwijking te rechtvaardigen. Er is een soort ' balansbepaling' nodig die garandeert dat het gemeentebestuur zich bij een grote afwijking terdege verantwoordt, op grond van grondige onderzoeken en deskundigenadvies. In die verantwoording zou het gemeentebestuur gebruik moeten maken van een advies van een onpartijdig, belangeloos team van adviseurs, vergelijkbaar met de kwaliteitsteams waar veel gemeenten nu gebruik van maken. “Een kwaliteitsteam geeft advies over de mate waarin de afwijking van de norm in het specifieke geval en in zijn specifieke context zich verhoudt tot de totale balans (de 'winst van het geheel')”, aldus de raad.
(FtC)

http://www.rli.nl/sites/default/files/advies_vernieuwing_omgevingsrecht_maak_de_ambities_waar_def_voor_website.pdf


Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via:
http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2017Jaarverslag 2017

  Veel activiteiten in een productief jaar!

  lees verder

 • Handreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteitHandreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteit

  Isolatie en energieopwekking zullen het aangezicht van Nederland gaan veranderen. We willen voorkomen dat het een rommeltje wordt, omdat we houden van ons land. Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit voorkomt dat de energietransitie stagneert door gebrek aan draagvlak. Stroomversnelling en Federatie schreven een handreiking voor gemeenten

  lees verder

 • Schetsboek OOKSchetsboek OOK

  Het Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit scherpt het denken over dit nieuwe instrument.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit