Raad voor de LeefomgevingOnpartijdig advies bij afwijken van omgevingsplan

In een recent advies schetst de invloedrijke Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur een perspectief voor de inzet van gemeentelijke kwaliteitsadviescommissies onder de Omgevingswet.

De raad benadrukt het belang van afwegingsruimte voor het lokaal bestuur: harde normen zonder afwegingsruimte blokkeren de integrale weging van omgevingskwaliteit waarop de Omgevingswet nu juist gericht is. Die afwegingsruimte moet nadrukkelijk in de regelgeving geboden worden.

De adviesraad wijst erop dat de afwegingsruimte impliceert dat het bevoegd gezag kan afwijken van bestaand beleid; afwijken van het omgevingsplan (de opvolger van het bestemmingsplan), of afwijken van de milieu-eisen. Hoe groter de afwijking, hoe zwaarder de motivering zal moeten zijn om die afwijking te rechtvaardigen. Er is een soort ' balansbepaling' nodig die garandeert dat het gemeentebestuur zich bij een grote afwijking terdege verantwoordt, op grond van grondige onderzoeken en deskundigenadvies. In die verantwoording zou het gemeentebestuur gebruik moeten maken van een advies van een onpartijdig, belangeloos team van adviseurs, vergelijkbaar met de kwaliteitsteams waar veel gemeenten nu gebruik van maken. “Een kwaliteitsteam geeft advies over de mate waarin de afwijking van de norm in het specifieke geval en in zijn specifieke context zich verhoudt tot de totale balans (de 'winst van het geheel')”, aldus de raad.
(FtC)

http://www.rli.nl/sites/default/files/advies_vernieuwing_omgevingsrecht_maak_de_ambities_waar_def_voor_website.pdf


Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via:
http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit