SK + RK = OK


Sociale kwaliteit + ruimtelijke kwaliteit = omgevingskwaliteit.
Discussieren over de Spoorzone
tijdens Mooiwaartscafé in Zwolle.

Je hebt nooit de garantie dat het ontstaat, sociale kwaliteit. Maar je kunt er wel op uit zijn. Hoe? Dat bleek op het derde Mooiwaartscafé in Zwolle.

Steeds als het gaat ijzelen of sneeuwen spannen bewoners van een steil aflopend straatje in Arnhem waarschuwingslinten over de weg en zetten ze borden neer. Pas op. Spekglad! En dan gaan ze samen sleetje rijden over die heerlijke glijbaan. Pret, met chocolademelk en koek. Kijk, dát is sociale kwaliteit!

Sociale Kwaliteit. Het begrip stond centraal in het derde Mooiwaartscafé in Zwolle, op 11 december 2015. Sociale kwaliteit als aspect in de planvorming rond de ‘Spoorzone’, ofwel het stationsgebied in de provinciehoofdstad. Hoe maak je de plannen zo, dat mensen zich zo’n gebied toe-eigenen? Natuurlijk door bewoners en gebruikers er altijd bij te betrekken, door in het plan ook steeds aandacht te hebben voor de toekomstige gebruikers en het mogelijk te maken dat zij zich in zo’n gebied gaan thuis voelen. Dat het ‘hun’ gebied wordt.

In weerwil van regels
Kan je dat ontwerpen? was de vraag aan één van de discussietafels. Kan je waarborgen dat sociale kwaliteit ontstaat? Nou nee, die sleetjesbaan in Arnhem is niet ‘ontworpen’, integendeel: juist in weerwil van de regels die bepalen dat de straat voor auto’s is, pakken de bewoners hem terug voor hun eigen behoefte.
Wat wel helpt is het ontwerpen van enige ‘overmaat’ die letterlijk ruimte schept voor het toe-eigenen van een gebied door gebruikers en bewoners. Het gaat niet louter om fysieke ruimte, maar vooral ruimte in je hoofd en ruimte in de regels. Niet meteen denken dat een piano op een station ongetwijfeld vernield wordt, maar geloof in de behoefte van mensen om te spelen. Je kan sociale ontmoeting en mentaal eigenaarschap niet ontwerpen, maar je kan het natuurlijk wel erg fout doen - waardoor in het ruimtelijk ontwerp de gunstige condities voor sociale kwaliteit geheel ontbreken.

Voetbalkooi
Wat ook helpt is een goed idee - in de spoorzone bijvoorbeeld een voetbalkooi voor de deur van het stadskantoor, voor een pooltje tussen de langslopende studenten en de pauzerende ambtenaren - en support om dat idee ook vorm te geven.
Kwaliteit, ook sociale kwaliteit, ontkiemt in de harten van mensen die iets willen. Zij ontmoeten mensen die die wens kunnen vormgeven en tot stand kunnen brengen, in overleg met de omgeving. En dat gebeurde tijdens het Mooiwaartscafé. Er werden verhalen uitgewisseld, er werden dealtjes gesloten, verbeeldingen geschetst en één ding staat vast: nu wethouder Ed Anker tijdens een potje voetbal op de spekgladde bestrating voor het stadskantoor onderuit gleed en zijn jasje besmeurde is de vraag niet meer of, maar wanneer die voetbalkooi er komt.(FtC)

 http://www.oversticht.nl/nieuws/werkschrift.html


Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via:
http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief


 

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit