De flaneur genietUit 130 inzendingen koos de selectiecommissie negentien projecten waarvan drie in het buitenland (Antwerpen, Kopenhagen en Wenen). De keuze van de selectiecommissie, schrijft hoofdredacteur Mark Hendriks, viel vooral op projecten met een lange adem, die pas na jaren volhouden zijn uitgevoerd.
Dat geldt bijvoorbeeld voor de Hollandse Waterlinie, waar met het project Werken aan de Groeneweg (bureau Redscape) weer een pareltje aan de ketting is geregen. Op het langgerekt terrein ten oosten van Fort Honswijk met 36 bunkers en 55 kazematten zijn de loopgraven en schootsvelden gereconstrueerd. Op de luchtfoto in het jaarboek ziet het er sfeervol en precies uit.

Groots onthaal
Een andere rode draad in het jaarboek is het publiek maken van voorheen private ruimte. Precies het tegenovergestelde van waar  het debat de laatste jaren zo zorgelijk  over ging: de gated communities en winkelcentra, waar de loslopende, niet consumerende mens argwanend bekeken wordt.

De wandelaar wordt nu groots onthaald, bijvoorbeeld door Artis. De Amsterdamse dierentuin gaf een deel van de Zoo terug aan de stad. Michael van Gessel heeft er het schitterende Artisplein ingericht. Elegant, kosmopolitisch en gastvrij.
Ook in Eindhoven kreeg de stad een nieuwe publieke ruimte: de leidingstraat op Strijp S. Onder leiding van Piet Oudolf getransformeerd tot bijzondere, industriële passage.  De flaneur geniet.
Net als overigens in Wenen, waar de Mariahilfer Strasse (een project van Bureau B+B) van drukke autostraat is omgetoverd in aangenaam voetgangersgebied.

Plek voor ontmoeting en sociale contacten in de stad is ook het Rotterdamse dakpark dat Buro Sant en Co ontwierp, bovenop de winkels in Dijkring 14, die het binnendijkse Delfshaven beschermt tegen hoog water.

Migratie
De beknopte beschrijvingen in woord en beeld van de 19 geselecteerde projecten, gepresenteerd in vier overkoepelende thema’s, worden aangevuld met een katern met landschapsfoto’s van Theo Baart, die feilloos het Nederlands landschap en de Hollandse aard weet te treffen.

In de essays en interviews onder andere een gesprek met oud-directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving Maarten Hajer. Hij breekt een lans voor slimme steden, met kleine appartementen dichtbij voorzieningen, waarin de fiets het belangrijkste vervoermiddel is. ‘Wij bewegen ons naar een cultuur’, zegt hij, ‘zoals de inwoners van metropolen als New York al hebben, die hun huis gebruiken als uitvalsbasis en van wie de sociale contacten zich vooral elders in de publieke ruimte afspelen.’ Michelle Provoost en Wouter Vanstiphout gaan nog een flinke stap verder. Zij zien migratie als een fundamenteel fenomeen in het hedendaags Europa. Inrichting van stad en land in Nederland is ontoereikend, schrijven zij, want ‘gebaseerd op stabiliteit en definitieve vestiging, in een wereld die op allerlei schaalniveaus steeds meer gaat over flexibiliteit en migratie’.
(MB)

Blauwe Kamer Jaarboek, landschapsarchitectuur en stedenbouw 2015, onder redactie van Mark Hendriks, ISBN 978-90-75271-89-8, NUR 648, prijs € 27,50


Aanmelden voor nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via:
http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2017Jaarverslag 2017

  Veel activiteiten in een productief jaar!

  lees verder

 • Handreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteitHandreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteit

  Isolatie en energieopwekking zullen het aangezicht van Nederland gaan veranderen. We willen voorkomen dat het een rommeltje wordt, omdat we houden van ons land. Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit voorkomt dat de energietransitie stagneert door gebrek aan draagvlak. Stroomversnelling en Federatie schreven een handreiking voor gemeenten

  lees verder

 • Schetsboek OOKSchetsboek OOK

  Het Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit scherpt het denken over dit nieuwe instrument.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit