Voorbereid op Omgevingswet

De Tweede Kamer heeft de Omgevingswet aangenomen. De wet treedt pas in 2018 in werking. Tijdens de jaarvergadering van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit op 1 juli 2015 is uitgebreid gesproken over de vraag hoe de kansen te grijpen om het doel van de nieuwe wet te bereiken: een veilige en gezonde leefomgeving.


De algemene ledenvergadering vond plaats in de verbouwde JW Frisokazerne in Ede

 

Omdat er nog veel onderliggende regels moeten worden aangepast, zal de Omgevingswet naar verwachting niet voor 2018 in werking treden. Maar met de goedkeuring door de Tweede Kamer is wel een belangrijke mijlpaal bereikt.
Federatiedirecteur Flip ten Cate besprak de actualiteiten van de Omgevingswet en de consequenties van de wet voor adviseurs ruimtelijke kwaliteit.

Presentatie Hembrugterrein ter inspiratie

Hierna volgde een boeiende presentatie van ambtelijk specialist cultuurhistorie van Zaanstad Marjorie Verhoek over de gebiedsontwikkeling van het Hembrugterrein in Zaanstad.

Het Hembrugterrein, geheel in handen van het Rijksvastgoedbedrijf, telt 51 rijksmonumenten, die in wisselende staat van verval verkeren. Zaanstad probeert enerzijds via organische gebiedsontwikkeling ruimte te bieden aan nu nog onbekende ondernemers en gebruikers, maar wil anderzijds ook kwaliteit in de toekomst garanderen. Marjorie Verhoek ontwikkelde samen met bureau SteenhuisMeurs een zogenaamd ‘gebiedspaspoort’ om belangrijke kwaliteiten van het Hembrugterrein te borgen, zonder al te veel verboden in te stellen.

Snel aan tafel

Op de inleiding van Marjorie volgde een levendige discussie over de inbreng van welstandsorganisaties en kwaliteitscommissies ‘aan de voorkant’ van zo’n beleidsproces, als onafhankelijke adviseur van de gemeente die straks ook een taak heeft in het beoordelen van bouwinitiatieven.
Voor sommige leden van de Federatie blijkt het nog een kunst om op het juiste moment bij de juiste partijen aan tafel te komen, bij andere leden is dat al vanzelfsprekend. In Zaanstad had Marjorie hen wel de rol van proceseigenaar gegund: advies bij het formuleren van de opdracht aan het externe bureau dat het beleid opstelt, hulp bij het selecteren van de juiste bureaus en partners die in dit proces betrokken moeten worden.

Een excursie door het Akoesticum en over het enorme kazerneterrein, over leiding van monumentenambtenaar Pierre Lommen en architect Daan Briedé, sloot de dag af.

Download hier de presentatie van Flip ten Cate over de Omgevingswet.
Download hier de presentatie van Marjorie Verhoek over het Hembrugterrein

http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/nieuws/item?id=605

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2017Jaarverslag 2017

  Veel activiteiten in een productief jaar!

  lees verder

 • Handreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteitHandreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteit

  Isolatie en energieopwekking zullen het aangezicht van Nederland gaan veranderen. We willen voorkomen dat het een rommeltje wordt, omdat we houden van ons land. Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit voorkomt dat de energietransitie stagneert door gebrek aan draagvlak. Stroomversnelling en Federatie schreven een handreiking voor gemeenten

  lees verder

 • Schetsboek OOKSchetsboek OOK

  Het Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit scherpt het denken over dit nieuwe instrument.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit