Welstand voorlopig niet op ruimtelijke plannen.nl

Het welstandsbeleid wordt vooralsnog niet gepubliceerd op de website ruimtelijkeplannen.nl, waar alle bestemmingsplannen te vinden zijn. Het Kadaster, dat de site beheert, en het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn er financieel niet uitgekomen. De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit zoekt naar alternatieve oplossingen.

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit heeft de afgelopen jaren samen met tal van partners en met financiële steun van de rijksoverheid veel tijd en energie gestoken in het digitaliseren van het welstandsbeleid. Er is een standaard gemaakt die aansluit op de overheidsstandaard voor ruimtelijke plannen. Dit opent perspectief op een kaart, waar op iedere coördinaat alle spelregels te vinden zijn die voor die locatie gelden. Deze zogenaamde IMWE-standaard is vorig jaar geactualiseerd tot IMWE2014, zodat de gedigitaliseerde welstandsnota’s nog dit jaar, naast de bestemmingsplannen, op de site ruimtelijkeplannen.nl te vinden zouden zijn.

Laatste stapje

De actualisering is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Geonovum, de beheerder van alle vergelijkbare standaarden. Geonovum beschouwt de manier waarop het welstandsbeleid locatiespecifiek beschikbaar wordt gesteld als een voorbeeld van de digitale toekomst onder de Omgevingswet.
Nu blijkt het laatste stapje - het uploaden van de gedigitaliseerde informatie naar ruimtelijkeplannen.nl - onoverkomelijk duur te zijn.

Alternatief

Wanneer in 2018 de Omgevingswet in werking treedt, geldt de wettelijke plicht om het omgevingsplan digitaal aan te bieden: net als nu is niet de papieren versie, maar de digitale versie het officiële juridische document. Op dat moment moet welstandsbeleid onderdeel uitmaken van het omgevingsplan, omdat er dan geen afzonderlijk sectoraal welstandsbeleid meer kan bestaan.

Er is nog niet besloten welke digitale standaarden er gaan gelden voor de Omgevingswet. Bovenstaande ontwikkelingen lijken te suggereren dat voortzetting van de systematiek van ruimtelijkeplannen.nl geen uitgemaakte zaak is. De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit onderzoekt momenteel, samen met Geonovum, het Kadaster en het ministerie van I&M, welke alternatieve digitale voorbereiding op de Omgevingswet geboden is.

In de tussentijd doet de Federatie er alles aan om de bestaande Centrale Voorziening, waarop het welstandsbeleid van twee miljoen Nederlanders wordt aangeboden, voort te zetten, totdat er een alternatief is.

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit