Welstand voorlopig niet op ruimtelijke plannen.nl

Het welstandsbeleid wordt vooralsnog niet gepubliceerd op de website ruimtelijkeplannen.nl, waar alle bestemmingsplannen te vinden zijn. Het Kadaster, dat de site beheert, en het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn er financieel niet uitgekomen. De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit zoekt naar alternatieve oplossingen.

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit heeft de afgelopen jaren samen met tal van partners en met financiële steun van de rijksoverheid veel tijd en energie gestoken in het digitaliseren van het welstandsbeleid. Er is een standaard gemaakt die aansluit op de overheidsstandaard voor ruimtelijke plannen. Dit opent perspectief op een kaart, waar op iedere coördinaat alle spelregels te vinden zijn die voor die locatie gelden. Deze zogenaamde IMWE-standaard is vorig jaar geactualiseerd tot IMWE2014, zodat de gedigitaliseerde welstandsnota’s nog dit jaar, naast de bestemmingsplannen, op de site ruimtelijkeplannen.nl te vinden zouden zijn.

Laatste stapje

De actualisering is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Geonovum, de beheerder van alle vergelijkbare standaarden. Geonovum beschouwt de manier waarop het welstandsbeleid locatiespecifiek beschikbaar wordt gesteld als een voorbeeld van de digitale toekomst onder de Omgevingswet.
Nu blijkt het laatste stapje - het uploaden van de gedigitaliseerde informatie naar ruimtelijkeplannen.nl - onoverkomelijk duur te zijn.

Alternatief

Wanneer in 2018 de Omgevingswet in werking treedt, geldt de wettelijke plicht om het omgevingsplan digitaal aan te bieden: net als nu is niet de papieren versie, maar de digitale versie het officiële juridische document. Op dat moment moet welstandsbeleid onderdeel uitmaken van het omgevingsplan, omdat er dan geen afzonderlijk sectoraal welstandsbeleid meer kan bestaan.

Er is nog niet besloten welke digitale standaarden er gaan gelden voor de Omgevingswet. Bovenstaande ontwikkelingen lijken te suggereren dat voortzetting van de systematiek van ruimtelijkeplannen.nl geen uitgemaakte zaak is. De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit onderzoekt momenteel, samen met Geonovum, het Kadaster en het ministerie van I&M, welke alternatieve digitale voorbereiding op de Omgevingswet geboden is.

In de tussentijd doet de Federatie er alles aan om de bestaande Centrale Voorziening, waarop het welstandsbeleid van twee miljoen Nederlanders wordt aangeboden, voort te zetten, totdat er een alternatief is.

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2017Jaarverslag 2017

  Veel activiteiten in een productief jaar!

  lees verder

 • Handreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteitHandreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteit

  Isolatie en energieopwekking zullen het aangezicht van Nederland gaan veranderen. We willen voorkomen dat het een rommeltje wordt, omdat we houden van ons land. Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit voorkomt dat de energietransitie stagneert door gebrek aan draagvlak. Stroomversnelling en Federatie schreven een handreiking voor gemeenten

  lees verder

 • Schetsboek OOKSchetsboek OOK

  Het Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit scherpt het denken over dit nieuwe instrument.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit