Eindhoven geeft welstand in handen inwoners

De gemeente Eindhoven maakt bewonersgroepen en vaste partners als
corporaties verantwoordelijk voor het welstandsbeleid. Zij bepalen voor-
taan zelf de spelregels.
Het experiment start mogelijk dit najaar.

Over gezichtsbepalende delen van de stad houdt het college zelf zeggenschap

Het college van b en w van Eindhoven heeft een voorstel gemaakt waarin zij voor grote delen van de stad de bewaking van de ruimtelijke kwaliteit overdraagt aan bewonersgroepen, woningcorporaties en ander vaste partners van de overheid als de Technische Universiteit en de HighTechCampus. Het experiment geldt niet voor gebieden van stedelijk belang en van grote cultuurhistorische waarde. Daar houdt de gemeente zelf de regie.

In andere buurten kunnen groepen van bewoners de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke kwaliteit overnemen. Zij ontwikkelen zelf de spelregels; de gemeente ondersteunt hen waar nodig. Toetsing doen de bewoners zelf, maar zij kunnen ook een onafhankelijke commissie of supervisor inschakelen, die zich wel moet houden aan de door bewoners opgestelde criteria. Wat geldt voor bewoners, geldt ook voor vaste partners van de overheid, zoals woningcorporaties, de Technische Universiteit of de HighTech Campus.

Rare dingen

Het aantal experimentgebieden hangt af van de ambtelijke capaciteit en de animo van bewoners/vaste partijen. De gemeente gaat voorlopig uit van tien experimentgebieden. Wethouder Mary-Ann Schreurs (D66, cultuur) en ambtelijk projectleider Ronald Rijnen verwachten dat er ook buurten zullen kiezen voor welstandsvrij bouwen. In die gebieden zijn de individuele eigenaren verantwoordelijk voor behoud en ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit. Elk jaar wil de gemeente bekijken of er geen rare dingen gebeuren.

De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over het raadsvoorstel. De experimenten kunnen mogelijk nog in het najaar van 2015 starten. De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit is betrokken geweest bij de voorbereiding van het raadsvoorstel. Samen met Eisse Kalk (Agora Europa) schreef Federatie-directeur Flip ten Cate het rapport over bewonersparticipatie in Eindhoven. U kunt het vinden op:

 "Inwonersparticipatie bij omgevingskwaliteit".

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit