Eindhoven geeft welstand in handen inwoners

De gemeente Eindhoven maakt bewonersgroepen en vaste partners als
corporaties verantwoordelijk voor het welstandsbeleid. Zij bepalen voor-
taan zelf de spelregels.
Het experiment start mogelijk dit najaar.

Over gezichtsbepalende delen van de stad houdt het college zelf zeggenschap

Het college van b en w van Eindhoven heeft een voorstel gemaakt waarin zij voor grote delen van de stad de bewaking van de ruimtelijke kwaliteit overdraagt aan bewonersgroepen, woningcorporaties en ander vaste partners van de overheid als de Technische Universiteit en de HighTechCampus. Het experiment geldt niet voor gebieden van stedelijk belang en van grote cultuurhistorische waarde. Daar houdt de gemeente zelf de regie.

In andere buurten kunnen groepen van bewoners de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke kwaliteit overnemen. Zij ontwikkelen zelf de spelregels; de gemeente ondersteunt hen waar nodig. Toetsing doen de bewoners zelf, maar zij kunnen ook een onafhankelijke commissie of supervisor inschakelen, die zich wel moet houden aan de door bewoners opgestelde criteria. Wat geldt voor bewoners, geldt ook voor vaste partners van de overheid, zoals woningcorporaties, de Technische Universiteit of de HighTech Campus.

Rare dingen

Het aantal experimentgebieden hangt af van de ambtelijke capaciteit en de animo van bewoners/vaste partijen. De gemeente gaat voorlopig uit van tien experimentgebieden. Wethouder Mary-Ann Schreurs (D66, cultuur) en ambtelijk projectleider Ronald Rijnen verwachten dat er ook buurten zullen kiezen voor welstandsvrij bouwen. In die gebieden zijn de individuele eigenaren verantwoordelijk voor behoud en ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit. Elk jaar wil de gemeente bekijken of er geen rare dingen gebeuren.

De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over het raadsvoorstel. De experimenten kunnen mogelijk nog in het najaar van 2015 starten. De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit is betrokken geweest bij de voorbereiding van het raadsvoorstel. Samen met Eisse Kalk (Agora Europa) schreef Federatie-directeur Flip ten Cate het rapport over bewonersparticipatie in Eindhoven. U kunt het vinden op:

 "Inwonersparticipatie bij omgevingskwaliteit".

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2017Jaarverslag 2017

  Veel activiteiten in een productief jaar!

  lees verder

 • Handreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteitHandreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteit

  Isolatie en energieopwekking zullen het aangezicht van Nederland gaan veranderen. We willen voorkomen dat het een rommeltje wordt, omdat we houden van ons land. Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit voorkomt dat de energietransitie stagneert door gebrek aan draagvlak. Stroomversnelling en Federatie schreven een handreiking voor gemeenten

  lees verder

 • Schetsboek OOKSchetsboek OOK

  Het Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit scherpt het denken over dit nieuwe instrument.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit