Erfgoed Deal van veertig miljoen euro

Veertig miljoen euro is de komende vier jaar uitgetrokken om de transities op het gebied van klimaat, energie en de bouwopgave te verrijken met cultureel erfgoed.

Het Woudagemaal in Lemmer: werelderfgoed en nog altijd in gebruik. Ook een mooie rol voor weggelegd bij klimaat- en energietransitie?

Het geld is voor de helft afkomstig van het ministerie van OCW, uit het programma Erfgoed Telt. De andere twintig miljoen leggen gemeenten en provincie in.

De Erfgoed Deal richt zich op projecten op het terrein van klimaatadaptatie, energietransitie en duurzaamheid en stedelijke groei en krimp. Met de bijdrage kunnen bestaande initiatieven cultureel erfgoed bij hun project betrekken. Dit kan bijvoorbeeld door het erfgoed beter te benutten, of de projecten beter aan te laten sluiten bij historische trends en ontwikkelingen. Ook het bevorderen van het bewustzijn voor en van erfgoed is een mogelijkheid, via de inzet van goede architecten en door het betrekken van bewoners en andere belanghebbenden in de omgeving. Het geld is niet bedoeld voor restauratieprojecten of het verduurzamen van monumenten. De Erfgoed Deal richt zich op de meerkosten waarmee bestaande initiatieven gekoppeld worden aan erfgoedbelangen.

Lokaal bestuur
Een projectgroep stelt de komende maanden een uitvoeringsprogramma op. Gedeputeerde Staten en colleges van B en W kunnen gebiedsgerichte projecten voordragen. Naast concrete uitvoeringsprojecten binnen de drie genoemde thema’s, is er ook geld voor projecten die kennis en dialoog stimuleren en voor projecten die de positie van erfgoed verbeteren bij het opstellen van gemeentelijke en provinciale omgevingsvisies.

De Erfgoed Deal is in februari ondertekend door vier ministeries, het Rijksvastgoedbedrijf, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Federatie Grote Monumentengemeenten, het Interprovinciaal Overleg Ook een groep maatschappelijke partijen gaven hun instemming: Federatie Instandhouding Monumenten, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschappen.nl en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. 


Flip ten Cate | maart | 2019
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via:
http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit