De mens te voet verdient meer ruimte

Trottoir vaak vol obstakels, zoals hier in Amsterdamse binnenstad

In de strijd om de schaarse ruimte delft de voetganger vaak het onderspit. Dat geldt in de drukke stad, waar het laatste halve metertje voor de mens te voet is. Het geldt op het platteland waar spoorwegen, snelwegen, kortom de fysieke inrichting, de wandelaar soms dwingt tot kilometers omlopen.

‘De aandacht voor de mens te voet is laag bij de (her)inrichting van Nederland’, constateert Ankie van Dijk.  Van Dijk is directeur van Wandelnet. Deze organisatie heeft samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en met het Kennisplatform CROW het initiatief genomen tot het Platform Ruimte voor lopen. Om het op te nemen voor de voetgangers en wandelaars. Diverse gemeenten, provincies, waterschappen en terreinbeheerders als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben zich als partners aangesloten bij het initiatief. Op het internationaal voetgangerscongres Walk21 dat op 7 oktober plaats vindt in Rotterdam, presenteert het platform haar ‘geloofsbrieven’ en de agenda voor lopend Nederland.

Bewegen is meer dan snel van A naar B
‘Mobiliteit wordt in Nederland al snel gekoppeld aan automobiliteit’, zegt Ankie van Dijk. ‘Je ziet het aan de recente golf van aandacht voor fietsen. Daar zijn we blij mee, uiteraard, maar met de technologische vernieuwing wordt de fiets vooral bestempeld tot alternatief voor de auto.’

‘Mobiliteit is meer dan snel en efficiënt van A naar B komen. Het bewegen is ook van belang voor de gezondheid en niet te vergeten voor de ‘fun’, de recreatie.’
Het platform zet breed in en wil op alle drie de terreinen – mobiliteit, gezondheid en recreatie – de ruimte voor de lopers verbeteren. Het ontbreekt in menig omgevingsplan aan aandacht voor de voetganger. De wandelaars moeten ook prominenter in beeld komen bij de provinciale ruimtelijke beleidsmakers. Van Dijk geeft het voorbeeld van de N18 in de Achterhoek. Deze wordt vernieuwd. In de nieuwe snelweg verdwijnt tweederde van alle oversteekpunten. De maaswijdte tussen de kruismogelijkheden wordt soms wel drie kilometer. Dat is een enorme omweg voor wandelaars. ‘Wij noemen dat de verhokking van Nederland. Met de ecologische hoofdstructuur is de Nederlandse natuur ontsnipperd, nu moet het land onthokt worden. Voor mensen is de infrastructuur nu soms beroerder dan voor dieren.’

https://wandelnet.nl/dossier-ruimte-voor-lopen
https://www.nationaalvoetgangerscongres.nl/congres-2019


Marijke Bovens | maart | 2019
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via:
http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • De Flitsende StadDe Flitsende Stad

  Steeds meer gemeenten kiezen voor een specifiek beleid ten aanzien van digitale buitenreclame. Hiervoor heeft de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit een handreiking opgesteld. Geen blauwdruk, maar een leidraad met aanbevelingen en voorbeelden.

  lees verder

 • Jaarverslag 2017Jaarverslag 2017

  Veel activiteiten in een productief jaar!

  lees verder

 • Handreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteitHandreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteit

  Isolatie en energieopwekking zullen het aangezicht van Nederland gaan veranderen. We willen voorkomen dat het een rommeltje wordt, omdat we houden van ons land. Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit voorkomt dat de energietransitie stagneert door gebrek aan draagvlak. Stroomversnelling en Federatie schreven een handreiking voor gemeenten

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit