De mens te voet verdient meer ruimte

Trottoir vaak vol obstakels, zoals hier in Amsterdamse binnenstad

In de strijd om de schaarse ruimte delft de voetganger vaak het onderspit. Dat geldt in de drukke stad, waar het laatste halve metertje voor de mens te voet is. Het geldt op het platteland waar spoorwegen, snelwegen, kortom de fysieke inrichting, de wandelaar soms dwingt tot kilometers omlopen.

‘De aandacht voor de mens te voet is laag bij de (her)inrichting van Nederland’, constateert Ankie van Dijk.  Van Dijk is directeur van Wandelnet. Deze organisatie heeft samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en met het Kennisplatform CROW het initiatief genomen tot het Platform Ruimte voor lopen. Om het op te nemen voor de voetgangers en wandelaars. Diverse gemeenten, provincies, waterschappen en terreinbeheerders als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben zich als partners aangesloten bij het initiatief. Op het internationaal voetgangerscongres Walk21 dat op 7 oktober plaats vindt in Rotterdam, presenteert het platform haar ‘geloofsbrieven’ en de agenda voor lopend Nederland.

Bewegen is meer dan snel van A naar B
‘Mobiliteit wordt in Nederland al snel gekoppeld aan automobiliteit’, zegt Ankie van Dijk. ‘Je ziet het aan de recente golf van aandacht voor fietsen. Daar zijn we blij mee, uiteraard, maar met de technologische vernieuwing wordt de fiets vooral bestempeld tot alternatief voor de auto.’

‘Mobiliteit is meer dan snel en efficiënt van A naar B komen. Het bewegen is ook van belang voor de gezondheid en niet te vergeten voor de ‘fun’, de recreatie.’
Het platform zet breed in en wil op alle drie de terreinen – mobiliteit, gezondheid en recreatie – de ruimte voor de lopers verbeteren. Het ontbreekt in menig omgevingsplan aan aandacht voor de voetganger. De wandelaars moeten ook prominenter in beeld komen bij de provinciale ruimtelijke beleidsmakers. Van Dijk geeft het voorbeeld van de N18 in de Achterhoek. Deze wordt vernieuwd. In de nieuwe snelweg verdwijnt tweederde van alle oversteekpunten. De maaswijdte tussen de kruismogelijkheden wordt soms wel drie kilometer. Dat is een enorme omweg voor wandelaars. ‘Wij noemen dat de verhokking van Nederland. Met de ecologische hoofdstructuur is de Nederlandse natuur ontsnipperd, nu moet het land onthokt worden. Voor mensen is de infrastructuur nu soms beroerder dan voor dieren.’

https://wandelnet.nl/dossier-ruimte-voor-lopen
https://www.nationaalvoetgangerscongres.nl/congres-2019


Marijke Bovens | maart | 2019
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via:
http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit