Cursus ‘Adviseren over omgevingskwaliteit’

Vrijdagmiddag 24 mei 2019 | Utrecht | U-trechters | Georganiseerd door de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit in samenwerking met Maurice Bogie van het Gelders Genootschap.

In de historische Veilinghaven, op loopafstand van Utrecht CS en de jaarbeurs, stonden vroeger industriële trechters waar men lading kon lossen en verdelen. Sinds een aantal jaren zijn de trechters weer terug op hun plek - nu geschikt om trainingen in te houden.


Regels rondom omgevingskwaliteit - waaronder welstandsadvisering - zijn voortdurend in beweging. Stonden de afgelopen jaren vooral in het teken van deregulering, de komende jaren zal de Omgevingswet zijn invloed doen gelden. Dit zorgt voor een nog verdere integratie van ruimtelijke regelgeving en tegelijkertijd meer ruimte voor initiatiefnemers van plannen. Er wordt primair gekeken of een plan bijdraagt aan een ‘goede omgevingskwaliteit’.

De Omgevingswet treedt in 2021 in werking, maar bepaalde trends zijn nu al zichtbaar. Zo zijn steeds meer gemeenten bezig met een omgevingsvisie, naast het omgevingsplan straks een van de centrale instrumenten onder de Omgevingswet.

‘Regels voor uiterlijke kwaliteit’ zullen straks ook een plaats krijgen in zo’n omgevingsplan. Voor welstand betekent dat een verdere integratie in het domein van omgevingskwaliteit en een transformatie van een welstandsadvies naar een ‘advies omgevingskwaliteit’.

Meer dan nu zullen verschillende aspecten van omgevingskwaliteit, zoals architectuur, cultuurhistorie, landschap en openbare ruimte moeten worden verweven in een integraal advies.

Wat blijft is dat deze adviezen helder geschreven en juridisch houdbaar moeten zijn.

Om deze vaardigheden te trainen, organiseert de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit de cursus ‘Adviseren over omgevingskwaliteit’, gegeven door Maurice Bogie van het Gelders Genootschap.
Deelnemers krijgen informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en beleid en inzicht in principes van effectieve communicatie.
De cursus is ook interactief: cursisten leveren van tevoren eigen adviezen aan, die met de groep worden besproken. Doel is om de adviezen zowel juridisch als taalkundig effectiever te maken.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor ambtelijke secretarissen, rayonarchitecten en architect leden van commissies van Ruimtelijke Kwaliteit, welstandscommissies, adviescommissies Cultuurhistorie etc.

Waar en wanneer
Vrijdag 24 mei 2019, van 12.30 tot 16.30 uur. Locatie: De U-trechters van RuimteUtrecht aan de Veilinghavenkade 4-6-8 3521 AK Utrecht

Kosten
€ 405,- excl. btw (voor medewerkers van bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit aangesloten gemeenten en aangesloten welstandsorganisaties)
€ 610,- excl. btw (voor overigen)
Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 15

Aanmelding
Interesse om deel te nemen aan de training op 24 mei? Geef het zo spoedig mogelijk door aan Ariaan Witteveen via een e-mailbericht aan secretariaat@ruimtelijkekwaliteit.nl

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit