Ontwerpprijsvraag zorg in en om oude wijken

Rijksbouwmeester Floris Alkemade lanceert op 18 januari in Almere de ontwerpprijsvraag Who Cares?. Een open oproep aan teams van ontwerpers, zorgprofessionals en andere doeners en denkers om met ideeën te komen die woonwijken beter geschikt maken voor de toekomst.

De geboortegolf is omgeslagen in een vergrijzingsgolf. Binnenkort telt Nederland meer senioren dan ooit. Tegelijkertijd trekt de overheid zich terug uit de zorg. Zelfredzaamheid en mantelzorg is het parool. Als derde factor zijn vele woonwijken van na de oorlog bepaald niet toegesneden op de toekomst: woningen zijn duurzaam noch geschikt voor de huidige vraag, de ruimtelijke kwaliteit is in (na-oorlogse) wijken verwaarloosd, de openbare ruimte vaak geen uitnodiging voor ontmoeting. Rijksbouwmeester Floris Alkemade heeft deze optelsom gemaakt en op basis van de uitkomst de ontwerpprijsvraag ‘Who Cares? Ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning’ uitgeschreven. Hij doet dit samen met partners Stichting Humanitas, de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving, ministeries van VWS en BZK en vier gemeenten.

Vier wijken in Almere (Haven), Groningen (Oosterparkwijk), Rotterdam (Carnisse) en Sittard-Geleen (Geleen-Zuid en Kluis) zijn als locaties uitgekozen voor deze prijsvraag.

Alkemade wil de ‘de vergrijzingsgolf met net zo veel optimisme opvangen als de geboortegolf’, zo zei hij tijdens een bijeenkomst in Delft vorige week. ‘Ouderdom is geen ziekte. Je kunt de steden er op inrichten’.

Hij roept ontwerpers op teams te vormen met zorgprofessionals, wijkmanagers, experts in ruimtelijke kwaliteit, bewoners, ondernemers et cetera om gezamenlijk met plannen te komen, die de wijken tot een betere leefomgeving maken voor oudere en kwetsbare mensen. ‘Mensen weten wat ze willen, maar de ontwerpers weten hoe het zou kunnen’.

www.prijsvraagwhocares.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via:
http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit