Op de fiets langs welstand


Detail tekening in Fietsen met welstand (Iris Wijn en Herman Zonderland)

De Amsterdamse Commissie Welstand en Monumenten goot het jaarverslag 2015 in de vorm van een architectuurgids. Een heel bijzondere. De gids voert de fietser via zes routes in alle windrichtingen langs negentig recente gebouwen in de stad.

De Amsterdammers en de bezoekers (vanuit Nederland en ver daar buiten) wordt een blik in de keuken van de welstand gegund. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de eigentijdse stad is het een boeiende bundel, die inzicht geeft in de keuzes die architecten maken en de manier waarop de stad en de Commissie Welstand en Monumenten daarop reageren. In korte stukjes met mooie lijntekeningen worden de gebouwen gekarakteriseerd. Niet met cijfers over oppervlak, gebruikt materiaal, kosten en overschrijdingen, maar puur op ruimtelijke kwaliteit en de relatie met de omgeving en historie.

‘Fietsen met Welstand’ laat, zoals voorzitter Marianne Loof in het voorwoord schrijft, de ‘balanceeract’ van de commissie zien aan de buitenwereld: het evenwicht zoeken tussen het publiek belang van de schoonheid van de stad en het persoonlijk belang van de bouwer. De gids is digitaal beschikbaar, dus wie achter de schermen van de stad wil kijken: stap op de fiets.

De fietsroutes zijn te vinden op de website fietsenmetwelstand.nl

 Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via:
http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit