Leuk, een Q-team!


Uitsnede omslag van handleiding (ontwerp Robbert de Groot Grafisch Ontwerp)

Het College van Rijksadviseurs publiceerde dit najaar een handleiding voor het oprichten en gebruiken van een Kwaliteitsteam. Handig, maar het had wel wat wervender gemogen.

Er zijn vele tientallen kwaliteitsteams actief, en blijkens een onderzoek van José van Campen en Sandra van Assen uit 2014 ('De Q-factor') is er grote behoefte aan een soort handreiking of protocol voor het werken met Q-teams. Soms weten de leden niet wie hen heeft benoemd en voor hoe lang, wie er nog meer in het team zijn benoemd en wat er met de adviezen gebeurt.

De handleiding van het CRa is daar maar gedeeltelijk een antwoord op. Bij nadere beschouwing blijkt het geschreven voor Rijkswaterstaat, die in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) geregeld kwaliteitsteams inschakelt. Rijkswaterstaat heeft een handjevol adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit + Vormgeving (RK+V) in huis, maar juist zij hebben grote behoefte aan externe, onafhankelijke adviseurs die periodiek een kwaliteitsadvies geven over ingrijpende infrastructurele werken. Zij boksen op tegen de harde werkelijkheid waarin doorstroming, budgetbeheer en snelle besluitvorming de toverwoorden zijn, naast onbegrijpelijke afkortingen als EMVI en DBFMO die te maken hebben met het aanbestedingsproces, waarin ruimtelijke kwaliteit (te) vaak een ondergeschikte rol speelt.

De handleiding schiet op veel punten te kort. Participatie komt er bijvoorbeeld niet in voor, ruimtelijke kwaliteit wordt niet opgevat als een integraal begrip, maar als synoniem van beeldkwaliteit – naast functionaliteit en duurzaamheid, en over de onafhankelijkheid van het Kwaliteitsteam wordt veel te weinig gezegd. Maar verreweg de belangrijkste omissie: het magazine is niet wervend. Nergens blijkt welke geweldige voordelen de inzet van een kwaliteitsteam heeft, en welke kansen je mist als je zo'n team achterwege laat. Dat is zonde. Gauw een geactualiseerde tweede druk, zullen we maar zeggen.

https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/actueel/nieuws/2016/10/26/help-een-q-team

Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via:
http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

 

 

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2017Jaarverslag 2017

  Veel activiteiten in een productief jaar!

  lees verder

 • Handreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteitHandreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteit

  Isolatie en energieopwekking zullen het aangezicht van Nederland gaan veranderen. We willen voorkomen dat het een rommeltje wordt, omdat we houden van ons land. Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit voorkomt dat de energietransitie stagneert door gebrek aan draagvlak. Stroomversnelling en Federatie schreven een handreiking voor gemeenten

  lees verder

 • Schetsboek OOKSchetsboek OOK

  Het Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit scherpt het denken over dit nieuwe instrument.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit