Bericht uit EuropaAlliantie van Davos 2023

Opnieuw is het World Economic Forum in Davos niet alleen het economische hart van de wereld, maar ook het hart van de Europese Bouwcultuur. Op de editie van januari 2023 wordt de Alliantie van Davos opgericht.  

  De acht criteria die samen het Davos Kwaliteitssysteem voor Bouwcultuur vormen.

Vijf jaar geleden ondertekenden alle Europese ministers voor cultuur de Verklaring over Bouwcultuur in Davos. Zij spraken daarmee uit dat bouwen een culturele activiteit is, omdat het ingrijpt in de leefwereld en in de gebouwde identiteit van sociaal-culturele leefgemeenschappen. Deze cultuur is belangrijker dan kortdurend economisch gewin, aldus een passage in deze verklaring.

In de jaren na 2018 werd vanuit Zwitserland geleidelijk gebouwd aan een ‘bouwcultuur-proces’, met als hoogtepunt het Davos Kwaliteitssysteem voor Bouwcultuur met zijn acht criteria (zie afbeelding), dat in mei 2021 verscheen. Het proces rust vooralsnog op een niet-geformaliseerd samenwerkingsverband van enkele actieve Europeanen.

Goede voorbeelden
Daar komt in januari verandering in. Opnieuw zijn alle Europese bewindslieden voor Cultuur uitgenodigd om naar Davos te komen om in de marge van het World Economic Forum van 14 tot 16 januari te spreken over bouwcultuur. “Common Good – Shared Responsibility” heet de conferentie. Het is de bedoeling dat er bij die gelegenheid een Davos Alliantie voor bouwcultuur wordt opgericht, die de publieke en private sector en maatschappelijke organisaties bijeenbrengt. De Alliantie zal de dialoog over bouwcultuur versterken en voeden met goede voorbeelden en met evaluaties aan de hand van de acht Davos-criteria. Er is een vast secretariaat in de gebouwen van het WEF in Davos voor de alliantie; de eerste vijf jaar draagt de Zwitserse regering deze kosten.

De Verklaring van Davos heeft in diverse landen inmiddels geleid tot nationale beleidsnota’s over architectuur en tot wetgeving over ruimtelijke kwaliteit (bijvoorbeeld in Zwitserland, Italië en Spanje). Deelnemers aan de Davos Alliantie (waaronder internationale bouw-gerelateerde ondernemingen) hanteren de acht Davos-criteria bij hun investeringen en in hun activiteiten.


Flip ten Cate | december | 2022  
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via: https://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit