De moeite waard

The Solar Biennale  
The Solar Biennale biedt een nieuw en inclusief perspectief op zonne-energie. De biennale is een initiatief van solar designers Marjan van Aubel en Pauline van Dongen. Zij willen een tegenwicht bieden tegen de dominante technologische en economische standpunten over zonne-energie. Gedurende zeven weken richt de biënnale zich op het menselijke perspectief, waarin culturele toepassingen en locatie-specifieke energiebehoeften ook een stem hebben in de ontwikkeling van de post-carbontoekomst.  

Marjan van Aubel is tegelijk ambassadeur van de Dutch Design Week, die van 22 tot 30 oktober plaatsvindt in Eindhoven.  Zij heeft met haar bekroonde studio een solar design praktijk opgezet, waarin zij zonne-energie naar het dagelijks leven vertaalt. Pauline van Dongen is als modeontwerper gespecialiseerd in draagbare technologie.  

The Solar Biennale van 9 september tot 30 oktober. Voor het programma zie:   https://www.thesolarbiennale.com/nl 


Acht criteria voor omgevingskwaliteit  
In 2018 werd de Verklaring van Davos ‘Naar een hoogwaardige Bouwcultuur in Europa’ ook door de Nederlandse regering ondertekend.
Als vervolg op de Verklaring van Davos is het begrip Baukultur nader uitgewerkt in acht criteria voor 'goede omgevingskwaliteit'. Aan de hand van deze criteria kan je iedere plaats of ieder bouwvoornemen beoordelen. Toepassing van dit Kwaliteitssysteem levert inzicht in de mate van omgevingskwaliteit van een plaats en in de verbetermogelijkheden.
Het kwaliteitssysteem gaat verder dan het beoordelen van de plaats zelf: ook het effect op de mensen die er wonen en er nu en in de toekomst gebruik van maken wordt beoordeeld.   De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit heeft een Nederlandse vertaling gemaakt. 
https://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/informatief/publicaties/item?id=39         


De architectuur van datacentra  
Rem Koolhaas zei het in 2019 al: ‘Op het moment dat onze collectieve geschiedenis digitaal is geworden, wordt het datacentrum de meest significante culturele typologie’. Is de hellevaart van de verdozing inderdaad een typerende verbeelding van onze culturele identiteit van dit moment? Dat zou wel een dramatische constatering zijn. Katharina Neubauer schreef een (Duitstalige) dissertatie over de vormgeving van datacentra, waarbij zij vooral de Nederlandse situatie onderzocht. Een samenvatting ervan verscheen op de Internet-site Marlowes: “Lasst euch sehen!”. 

https://www.marlowes.de/lasst-euch-sehen/


Een uitweg uit de fuik
De boeren zijn de fuik ingezwommen, aangevuurd door beleid, bank en belangenorganisaties. Iedere technische innovatie voor het reduceren van emissie vraagt een investering, die de bank beschikbaar stelt, mits de productie wordt opgevoerd. Terugzwemmen uit de fuik is nauwelijks mogelijk. Er is nu 25 miljard beschikbaar om de fuik open te knippen.

In een essay op Archined stelt Dirk Sijmons voor dat het Rijk dat geld gebruikt om boeren te betalen voor publieke diensten, zoals opslaan van water, actief natuurbeheer, aanleg van heggen, hagen en meanderingen en opslaan van koolstof in de bodem. Jammer genoeg beschouwt Europa dat als ongeoorloofde staatssteun.
Uitkopen is voor Sijmons niet genoeg: hij pleit voor innovatieve oplossingen die perspectief bieden; een uitweg uit de fuik. Hij wijst naar de vele projecten van de afgelopen jaren: Places of Hope bijvoorbeeld, of de EoWeijersPrijsvraag Verrukkelijk Landschap. Voortbouwend op de ruilverkaveling en landinrichting kunnen ‘nieuwe inkomensbestanddelen, helpen een welvarende, maar extensievere toekomst uit te stippelen. Deze keer met een ecologische en brede welvaartsgroei als inzet.

https://www.archined.nl/2022/08/nederland-worstelt-met-zijn-agrarische-verleden-terwijl-de-toekomst-voor-ons-ligt/    


Een tool voor natuurinclusief bouwen 
Voor wie natuurinclusief wil bouwen maar niet zo goed weet waar te beginnen. De Universiteit Wageningen heeft het containerbegrip Natuurinclusief bouwen ontleed in handzame stappen, van het wettelijk minimum tot de volledige integratie van gebouw en natuur. Wat is er nodig om een groene(re) stad te realiseren?  
Wageningen University & Research in opdracht van en gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Voor meer informatie: projectleider Marijke Dijkshoorn via marijke.dijkshoorn@wur.nl

https://v3.jamdots.nl/view/30195/Natuurinclusief-Ondernemen    


 FRK | september | 2022  
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via: https://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit