Bericht uit EuropaArchitectuur in tijden van transitieThe Great Transformation 2020-2030 in Brussel onderzoekt
de toekomst van steden in de Eurodelta. Er zijn tentoonstellingen, debatten en samenwerkingsverbanden. Met deelname uit Nederland. 

Een van de Nederlandse partners van New European Bauhaus, een initiatief van de Europese Commissie, is de Vereniging Deltametropool. Als partner van het Europese Netwerk is de Vereniging Deltametropool een van de organisaties die een brug wil slaan tussen de activiteiten in Europees verband en de Nederlandse agenda op het gebied van omgevingskwaliteit. Het gaat dan om Europese programma’s zoals de EU Green Deal, het Klimaatakkoord en de Verklaring van Davos.

De komende tijd wordt een reeks aan onderzoeksactiviteiten, programma’s en ontwerpprojecten georganiseerd die bijdragen aan een ‘mooie, duurzame, inclusieve en kwalitatief hoogwaardige leefomgeving’. De focus ligt daarbij op de Eurodelta.  

Zusterorganisatie
Op 30 september aanstaande vindt een brainstormsessie plaats bij een zusterorganisatie in Brussel: de Architecture Workroom Brussel. Daar wordt nagedacht over de ruimtelijke impact van de toekomstige opgaven voor steden in de Eurodelta. Ontwerpers, ruimtelijk denkers en beleidsmakers bespreken hoe een leefbare, groene, inclusieve en veerkrachtige stad kan worden ontworpen en bediscussiëren de ruimtelijke inzichten en instrumenten die daarvoor nodig zijn.

Uitwisseling
De waarden uit de Europese Verklaring van Davos vormen een van de handvatten om hiermee aan de slag te gaan. Deze internationale uitwisseling van ideeën en zienswijzen vindt op regelmatige basis plaats. De brainstormsessie maakt onderdeel uit van de doorlopende tentoonstelling ‘Prefigurations. The Great Transformation 2020-2030’ gewijd aan architectuur in tijden van transitie. Het gaat hierbij niet alleen om het tonen van vele voorbeeldprojecten, maar vooral om de manier waarop kan worden samengewerkt aan het vormgeven van de stad en van de regio’s van de toekomst.

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, Vriend van het New European Bauhaus, zal op 30 september ook aanwezig zijn in Brussel om ruimtelijke omgevingskwaliteit, die vanzelfsprekend deel uit lijkt te maken van de ‘Baukultur’ van het New European Bauhaus, onder de aandacht te houden.

https://davosdeclaration2018.ch/en/dd;nav/index/davos-declaration https://www.architectureworkroom.eu/en/ https://deltametropool.nl/    


Vibeke Gieskes | september | 2022
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via: https://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit