Bericht uit EuropaArchitectuur in tijden van transitie



The Great Transformation 2020-2030 in Brussel onderzoekt
de toekomst van steden in de Eurodelta. Er zijn tentoonstellingen, debatten en samenwerkingsverbanden. Met deelname uit Nederland. 

Een van de Nederlandse partners van New European Bauhaus, een initiatief van de Europese Commissie, is de Vereniging Deltametropool. Als partner van het Europese Netwerk is de Vereniging Deltametropool een van de organisaties die een brug wil slaan tussen de activiteiten in Europees verband en de Nederlandse agenda op het gebied van omgevingskwaliteit. Het gaat dan om Europese programma’s zoals de EU Green Deal, het Klimaatakkoord en de Verklaring van Davos.

De komende tijd wordt een reeks aan onderzoeksactiviteiten, programma’s en ontwerpprojecten georganiseerd die bijdragen aan een ‘mooie, duurzame, inclusieve en kwalitatief hoogwaardige leefomgeving’. De focus ligt daarbij op de Eurodelta.  

Zusterorganisatie
Op 30 september aanstaande vindt een brainstormsessie plaats bij een zusterorganisatie in Brussel: de Architecture Workroom Brussel. Daar wordt nagedacht over de ruimtelijke impact van de toekomstige opgaven voor steden in de Eurodelta. Ontwerpers, ruimtelijk denkers en beleidsmakers bespreken hoe een leefbare, groene, inclusieve en veerkrachtige stad kan worden ontworpen en bediscussiëren de ruimtelijke inzichten en instrumenten die daarvoor nodig zijn.

Uitwisseling
De waarden uit de Europese Verklaring van Davos vormen een van de handvatten om hiermee aan de slag te gaan. Deze internationale uitwisseling van ideeën en zienswijzen vindt op regelmatige basis plaats. De brainstormsessie maakt onderdeel uit van de doorlopende tentoonstelling ‘Prefigurations. The Great Transformation 2020-2030’ gewijd aan architectuur in tijden van transitie. Het gaat hierbij niet alleen om het tonen van vele voorbeeldprojecten, maar vooral om de manier waarop kan worden samengewerkt aan het vormgeven van de stad en van de regio’s van de toekomst.

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, Vriend van het New European Bauhaus, zal op 30 september ook aanwezig zijn in Brussel om ruimtelijke omgevingskwaliteit, die vanzelfsprekend deel uit lijkt te maken van de ‘Baukultur’ van het New European Bauhaus, onder de aandacht te houden.

https://davosdeclaration2018.ch/en/dd;nav/index/davos-declaration https://www.architectureworkroom.eu/en/ https://deltametropool.nl/    


Vibeke Gieskes | september | 2022
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via: https://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Davos KwaliteitssysteemDavos Kwaliteitssysteem

  8 criteria voor goede omgevingskwaliteit. De Verklaring van Davos is in 2021 uitgebreid met een Kwaliteitssysteem. Nu in Nederlandse vertaling!

  lees verder

 • Duurzaam, Mooi NederlandDuurzaam, Mooi Nederland

  Een film waarin de relatie tussen duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit centraal staat. Vol praktijkvoorbeelden van situaties waarin ruimtelijke kwaliteit de duurzaamheidambities versterkt en andersom ingrepen in duurzaamheid leiden tot een Mooi Nederland. De film reikt (nieuwe) gemeenteraadsleden, wethouders en ambtenaren de helpende hand.

  lees verder

 • Jaarverslag over 2021Jaarverslag over 2021

  Weinig fysieke bijeenkomsten in het corona-jaar 2021, maar des te meer online-activiteiten. De Federatie was actief op de beide benen die vorig jaar in de meerjarenvisie zijn geformuleerd: de facilitering van de zorg voor ruimtelijke kwaliteit op lokaal niveau waarin de Federatieleden actief zijn, en het vergroten van de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit op nationaal niveau.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit