Waar we het voor doen‘De stad moet van de mensen zijn’

Mensen die zich inzetten voor de ruimtelijke kwaliteit doen dat vaak lang en intensief. Wat motiveert en inspireert hen? De federatie start een reeks gesprekken met ervaren en bevlogen kwaliteitsbewakers. In deze aflevering het woord aan Casper Sprong, secretaris van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Roosendaal. 
   

Tiny Houses in herstructureringsgebied Stadsoevers

‘Roosendaal is na de Tweede Wereldoorlog geëxplodeerd. De altijd wat kleine stad groeide enorm doordat de Nederlandse Spoorwegen en Philips veel nieuwe arbeidskrachten aantrokken. Was Roosendaal eerst dorps, na de oorlog kwam er een schaalsprong. De oude patronen werden doorbroken en de traditionele stedenbouw en veelal individuele panden maakten plaats voor seriematige bouw. De aanhechtingen zijn echter nooit volmaakt gerealiseerd.

Een van de grote opgaven is om hier weer cohesie in te brengen. Een andere is om de komende groeispurt in goede banen te leiden: de bouw van veel extra woningen. Er wordt intensief gezocht naar herstructurerings- en verdichtingsmogelijkheden in het centrum en omvorming en intensivering in bestaande wijken.      

Nauwe band
Ik kwam in 1992 naar Roosendaal, na eerst in Rotterdam als stedenbouwkundige gewerkt te hebben in de wijken Schiebroek en Hillegersberg.  

Als stedenbouwkundige heb ik in Roosendaal vanaf het begin een nauw band ontwikkeld met de welstandscommissie, om hen zo vroeg mogelijk te betrekken bij stedenbouwkundige en planologische beslissingen.  

In 2013 heb ik de commissie “overgenomen”. Als gemandateerd secretaris handel ik 80 procent van de aanvragen af. Sinds 2013 hebben we de verbrede Commissie Ruimtelijke Kwaliteit met zeven leden.  

Bij de totstandkoming van grote projecten als de Stadsoevers - de herstructurering van oude industrieterreinen naast de binnenstad - heeft de commissie een stevige inbreng gehad in een vroeg stadium. Want je wilt een participerende commissie, geen oordelende. Je wilt geen negatieve component zijn in een proces. Anderzijds kun je als commissie pas echt sturen op ruimtelijke kwaliteit als er een goed stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan ontwikkeld is.      

Jongere architecten
In Roosendaal hebben we een leuke commissie die ik zelf heb kunnen samenstellen. Ik heb expliciet gezocht naar jongere architecten met ervaring in grotere steden en met kennis over duurzaamheid. Want dat speelt immers nu veel: Als één eigenaar wil verduurzamen en de rest van het rijtje niet, hoe doe je dat goed in relatie met het collectief?      

De nieuwe generatie architecten neemt de mensen veel meer mee, staat open voor inspraak en participatie. Dat resulteert misschien minder in hoogstandjes, maar de architectuur wordt wel gedragen door de cultuur. Dat is goed. De stad moet van de mensen zijn.      

Diepgeworteld in Roosendaal is de vrijheidsdrang. Er is veel ruimte om te sleutelen aan de eigen woning en woonomgeving. Hier is het ja, tenzij. Maar veel mensen zien niet wat hun plan ‘doet’. Ook een klein plan kan veel schade berokkenen. Als secretaris ligt hier een taak voor mij. Het liefst laat ik ter plekke zien wat er speelt. Dan loop ik met een indiener door de buurt en leg uit waarom het zo gemaakt is.      

Meer vergaderen
De frequentie van de commissievergaderingen heb ik flink verhoogd. Wij vergaderen in Roosendaal elke week, zodat een plan twee of drie keer terug kan komen en het toch binnen de termijn wordt afgerond. Hoe zorg je anders voor dialoog met de indieners?      

Ik vind het jammer dat veel lokale commissies verdwijnen en dat hun werk wordt overgenomen door grotere commissies op afstand. Bij ons kan een burger altijd contact zoeken. Ja, dat maakt de werkdruk hoog. Ik ben ook maar in mijn eentje. Maar als ik zo door de stad fiets geeft het een goed gevoel om het resultaat te zien.'   


Marijke Bovens | juli | 2022
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via: http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit