Contacten over de grens

Als onderdeel van het Europese initiatief New European Bauhaus, werd in maart jongstleden de eerste bijeenkomst georganiseerd van het Nederlandse netwerk, waar overheids- en culturele organisaties op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, kunst en cultuur bij zijn betrokken, maar ook creatieve ondernemers en partijen uit de wereld van de kunst- en cultuur.  


De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit is niet alleen gesprekspartner van het Nederlandse netwerk, maar behoort ook tot de vrienden van het Europese netwerk in Brussel, waar internationaal inzichten en kennis wordt uitgewisseld. De inzet is om gezamenlijk te werken aan de ruimtelijke en omgevingskwaliteit van Europa. Het streven is daarbij om dat van binnenuit, op iteratieve en procesmatige wijze te doen, met oog voor schoonheid en duurzaamheid, maar ook voor aspecten als functionaliteit en contextgevoeligheid.

Het denken is voor een deel gebaseerd op het vermaarde Bauhaus, een opleiding voor kunstenaars en architecten die in 2019 haar honderdjarig bestaan vierde. Het New European Bauhaus refereert aan het multidisciplinaire karakter van de opleiding, het willen verbeteren van de maatschappij door middel van de kunsten en de architectuur en het experimentele karakter van de school, zonder oog te verliezen voor de sociaal-economische en politieke werkelijkheid. Door het organiseren van gezamenlijke, interdisciplinaire gesprekken en activiteiten wil New European Bauhaus bijdragen aan mooie, duurzame en inclusieve leefvormen.  

De komende jaren wordt vanuit het netwerk, met het College van Rijksadviseurs als nationaal contactpunt en met de Vereniging Deltametropool en de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen als stimulatoren, een actieve agenda verwacht die zal zorgen voor verbindingen tussen landen, regio’s, steden en vakgebieden.      

Meer informatie is te vinden op de website van New European Bauhaus: https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en      


Vibeke Gieskes | juli | 2022
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via: http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit