Contacten over de grens

Als onderdeel van het Europese initiatief New European Bauhaus, werd in maart jongstleden de eerste bijeenkomst georganiseerd van het Nederlandse netwerk, waar overheids- en culturele organisaties op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, kunst en cultuur bij zijn betrokken, maar ook creatieve ondernemers en partijen uit de wereld van de kunst- en cultuur.  


De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit is niet alleen gesprekspartner van het Nederlandse netwerk, maar behoort ook tot de vrienden van het Europese netwerk in Brussel, waar internationaal inzichten en kennis wordt uitgewisseld. De inzet is om gezamenlijk te werken aan de ruimtelijke en omgevingskwaliteit van Europa. Het streven is daarbij om dat van binnenuit, op iteratieve en procesmatige wijze te doen, met oog voor schoonheid en duurzaamheid, maar ook voor aspecten als functionaliteit en contextgevoeligheid.

Het denken is voor een deel gebaseerd op het vermaarde Bauhaus, een opleiding voor kunstenaars en architecten die in 2019 haar honderdjarig bestaan vierde. Het New European Bauhaus refereert aan het multidisciplinaire karakter van de opleiding, het willen verbeteren van de maatschappij door middel van de kunsten en de architectuur en het experimentele karakter van de school, zonder oog te verliezen voor de sociaal-economische en politieke werkelijkheid. Door het organiseren van gezamenlijke, interdisciplinaire gesprekken en activiteiten wil New European Bauhaus bijdragen aan mooie, duurzame en inclusieve leefvormen.  

De komende jaren wordt vanuit het netwerk, met het College van Rijksadviseurs als nationaal contactpunt en met de Vereniging Deltametropool en de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen als stimulatoren, een actieve agenda verwacht die zal zorgen voor verbindingen tussen landen, regio’s, steden en vakgebieden.      

Meer informatie is te vinden op de website van New European Bauhaus: https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en      


Vibeke Gieskes | juli | 2022
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via: http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Davos KwaliteitssysteemDavos Kwaliteitssysteem

  8 criteria voor goede omgevingskwaliteit. De Verklaring van Davos is in 2021 uitgebreid met een Kwaliteitssysteem. Nu in Nederlandse vertaling!

  lees verder

 • Duurzaam, Mooi NederlandDuurzaam, Mooi Nederland

  Een film waarin de relatie tussen duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit centraal staat. Vol praktijkvoorbeelden van situaties waarin ruimtelijke kwaliteit de duurzaamheidambities versterkt en andersom ingrepen in duurzaamheid leiden tot een Mooi Nederland. De film reikt (nieuwe) gemeenteraadsleden, wethouders en ambtenaren de helpende hand.

  lees verder

 • Jaarverslag over 2021Jaarverslag over 2021

  Weinig fysieke bijeenkomsten in het corona-jaar 2021, maar des te meer online-activiteiten. De Federatie was actief op de beide benen die vorig jaar in de meerjarenvisie zijn geformuleerd: de facilitering van de zorg voor ruimtelijke kwaliteit op lokaal niveau waarin de Federatieleden actief zijn, en het vergroten van de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit op nationaal niveau.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit