Kwaliteit van het kwartaalGelderland oogst bouwmateriaal uit oud kantoor


Foto Provincie Gelderland


Afgelopen april is in Arnhem begonnen met één van de grootste circulaire bouw- en sloopprojecten van Nederland: het ontmantelen van het Prinsenhofgebouw. Deze negen verdiepingen tellende betonkolos wordt zorgvuldig gedemonteerd en de onderdelen worden vervolgens ingezet voor nieuwbouw.  

Ondanks de toegenomen belangstelling voor circulair slopen en bouwen bleek het geen eenvoudige opgave om de juiste partijen te vinden. Remontagebedrijf Lagemaat won de aanbesteding. Dycore leverde in 1986 de betonnen vloeren voor het kantoorgebouw en adviseert nu bij de demontage en het hergebruik ervan, tachtig procent van het pand bestaat namelijk uit beton. Voor een groot deel van de materialen is inmiddels een toekomstige bestemming gevonden.  

Circulair delven
Het uit 1986 stammend gebouw Prinsenhof A staat leeg sinds de provincie in 2017 een nieuw onderkomen in gebruik nam. Het bleek lastig om het pand te renoveren, daarom besloot de provincie het gebouw te slopen. Dit gebeurt echter op geheel circulaire wijze, met hergebruik van complete onderdelen. Naast het hergebruik van kozijnen, trappen, wanden en tapijt krijgt ook ongeveer 7.400 vierkant meter aan betonvloeren een tweede leven.
De sloop is onderdeel van het streven naar een 'circulaire economie'.
Omdat Nederland in 2030 vijftig procent minder primaire grondstoffen moet gebruiken is het zaak dat materialen zo lang mogelijk hergebruikt worden. Door deze aanpak zijn er minder nieuwe grondstoffen nodig en wordt de natuur met rust gelaten. De prijs van bouwmaterialen schiet tegelijkertijd omhoog terwijl de levering ervan steeds gecompliceerder is. Je ziet daardoor allerlei nieuwe initiatieven ontstaan.
Dit project in Arnhem vormt een bron van nieuwe inzichten, ervaringen en innovatie op het gebied van circulair slopen en bouwen.  

Hoogwaardig hergebruik
De grootste uitdaging is om de vrijkomende materialen uit het gebouw zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken. Demontage en hergebruik van hele kanaalplaatvloeren en prefab wandelementen uit een bestaand gebouw is een nieuw, complex proces. Om de circulaire economie aan te jagen staat kennisdeling centraal in dit project. Gerecycled beton gemaakt van betongranulaat, wordt al veel gebruikt. In dit geval wordt het gebouw uit elkaar gezaagd en worden elementen als betonplaten in zijn geheel hergebruikt in andere projecten. Hierdoor vermindert het gebruik van grondstoffen en is er minder afval. Ook wordt er met dit project 3400 ton CO2 bespaard.  

Sporthal
De provincie Gelderland heeft al een nieuwe bestemming gevonden voor een deel van de kanaalplaatvloeren en andere elementen. Ruim duizend vierkante meter aan vloerdelen worden hergebruikt in een nieuwe Sporthal in Arnhem, kozijnen kunnen een tweede leven krijgen in een circulaire fietsenstalling en andere elementen worden hergebruikt in een circulair kenniscentrum in Heerde.  

De provincie hoopt tijdens het project samen met marktpartijen de nodige obstakels weg te nemen voor circulair slopen en bouwen om zo de kennisontwikkeling een boost te geven.

Bronnen:
https://www.gld.nl/nieuws/7636486/zo-recycle-je-een-gebouw-sloopkogel-is-goedkoper
https://www.duurzaam-ondernemen.nl/start-een-van-de-grootste-circulaire-bouw-en-sloopprojecten-van-nederland-prinsenhofgebouw-provincie-gelderland/  


Daan Goris | juli |2022
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit via: http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief  

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Davos KwaliteitssysteemDavos Kwaliteitssysteem

  8 criteria voor goede omgevingskwaliteit. De Verklaring van Davos is in 2021 uitgebreid met een Kwaliteitssysteem. Nu in Nederlandse vertaling!

  lees verder

 • Duurzaam, Mooi NederlandDuurzaam, Mooi Nederland

  Een film waarin de relatie tussen duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit centraal staat. Vol praktijkvoorbeelden van situaties waarin ruimtelijke kwaliteit de duurzaamheidambities versterkt en andersom ingrepen in duurzaamheid leiden tot een Mooi Nederland. De film reikt (nieuwe) gemeenteraadsleden, wethouders en ambtenaren de helpende hand.

  lees verder

 • Jaarverslag over 2021Jaarverslag over 2021

  Weinig fysieke bijeenkomsten in het corona-jaar 2021, maar des te meer online-activiteiten. De Federatie was actief op de beide benen die vorig jaar in de meerjarenvisie zijn geformuleerd: de facilitering van de zorg voor ruimtelijke kwaliteit op lokaal niveau waarin de Federatieleden actief zijn, en het vergroten van de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit op nationaal niveau.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit