Pleidooi voor verdichting

)

Het College van Rijksadviseurs presenteerde maandag 14 maart samen met het Planbureau voor de Leefomgeving, het ministerie van BZK en de Vereniging Deltametropool vier studies naar de kansen van verdichting. ‘Laten we vooral bouwen waar de mensen zijn, in de bestaande steden en dorpen.’  

Waar minister De Jonge het vooral heeft over de noodzaak van grote woningbouwlocaties, breekt Rijksadviseur Wouter Veldhuis een lans voor de merites van verdichting bij het oplossen van de woningnood. Uit onderzoek blijkt dat het juist de kleine locaties in bestaande steden en dorpen overal in het land zijn die een substantiële bijdrage aan de woningbouwproductie hebben geleverd. De meer chirurgische ingreep. ‘Laten we dus vooral kijken waar de woningproductie het meest effectief is in het licht van leefkwaliteit, bereikbaarheid en duurzaamheid. We leven al in steden en dorpen en daar liggen zoveel meer mogelijkheden dan alleen op de grote nieuwbouwlocaties.’

Ruimte genoeg
Verdichting is een beproefd recept blijkt uit twee van de vier gepresenteerde studies. Inbo stelde een verdichtingskaart samen waarop de inbreiding van de afgelopen vijftien jaar is ingekleurd. In zo’n duizend buurten is met meer dan tien procent verdicht: in totaal bijna een kwart miljoen huizen - over grote aantallen gesproken.

Uit de studie Bouwen met Leefomgevingskwaliteit (Vereniging Deltametropool, BZK en PBL) is af te leiden dat verdichting ook kwalitatief meetelt. Twintig voorbeelden van binnenstedelijk bouwen laten zien hoe zeer buurten opknapten van nieuwe middelhoge bouwblokken. De leefkwaliteit nam er zienderogen toe, bijvoorbeeld in Voorschoten (Deltaplein) en in Utrecht (Zijdebalen).  

‘Ruimte zat in de stad’, luidt de titel van de derde studie. KAW Architecten becijfert dat gezien de demografische ontwikkelingen - steeds meer eenpersoonshuishoudens onder andere - er een slag te maken valt door bijvoorbeeld in bestaande casco’s meer huizen te maken. ‘Van wonen naar wonen’: er is ruimte in de bestaande stad voor de gehele bouwopgave van minister De Jonge.

Tot slot laat ook de ontwerpstudie ‘Dorps Verdichten’ van Studioninedots zien dat in en rond dorpen best iets te verdichten is. Met aandacht voor groen en rood: niet alles moet dichter, maar het rood in de dorpskern kan met wat extra lagen best iets roder.  

Wouter Veldhuis ziet in de opbrengst van de middag een solide basis voor advisering aan minister De Jonge over de woonopgave. De strekking? ‘Ik proef een nieuw zelfvertrouwen bij ontwerpers. We hebben de woorden en concepten concreet genoeg om politici, bestuurders en ambtenaren houvast te geven. In verdichting liggen zoveel kansen en mogelijkheden. Benut die.’

https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/actueel/nieuws/2022/02/22/save-the-date-bouwen-waar-de-mensen-zijn  


Marijke Bovens | maart | 2022
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via: http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief  

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit