Tussenstand Enquête OmgevingskwaliteitMeer dan honderd adviespraktijken

Meer dan honderd interdisciplinaire adviespraktijken zijn er op het gebied van omgevingskwaliteit in Nederland. Dit blijkt uit de voorlopige respons op de enquête van het onderzoeksprogramma Q-factor. Voorlopig, want meedoen kan nog tot 31 maart.De respons op deze survey biedt een ongelofelijk rijke bron van informatie die ons in staat stelt om wetenschappelijk naar de kwaliteitsadvisering te kijken. Vreemd genoeg is dat nog niet vaak gebeurd. Het is nog te vroeg voor inhoudelijke resultaten, maar we kunnen al verklappen dat het beeld kleurrijk zal zijn. De kwaliteitsadvisering dringt op veel manieren door tot in de haarvaten van planning- en ontwerpprocessen.

Hele spectrum
We willen de verschillende interdisciplinaire adviespraktijken duidelijker omschrijven en categoriseren, zodat het hele spectrum inzichtelijk wordt. Van de heel vroege advisering over ruimtelijke opgaven, tot de ontwerpgerichte advisering tijdens ontwerpprocessen, en uiteindelijk de beoordelingsgerichte advisering als een vergunningaanvraag in de maak is. Denk aan advisering gericht op het verkennen van complexe thema’s, draagvlak voor omgevingskwaliteit in het algemeen, of gericht op concrete projecten of het beheer van een gebied. Het kan gaan om formele én informele adviespraktijken.

De inzichten uit ons onderzoek kunnen opdrachtgevers en teams en commissies ondersteunen bij overwegingen over de vorm van kwaliteitsadvisering in specifieke processen of situaties en hoe een adviespraktijk kan evolueren als de omstandigheden wijzigen.

Bouwcultuur
We kijken ernaar uit de antwoorden te verwerken op de vraag naar de aspecten van omgevingskwaliteit die in de advisering aan de orde komen. We hebben daarvoor de acht criteria van het Europese kwaliteitssysteem voor bouwcultuur (Verklaring van Davos) als antwoordmogelijkheden opgenomen. De resultaten geven dus een eerste inzicht in hoe het begrip bouwcultuur invulling krijgt in de Nederlandse kwaliteitsadvisering.

Invloed
Een belangrijke onderzoeksvraag betreft de invloed van de kwaliteitsadvisering. Adviseren teams voornamelijk over beleid of over concrete projecten? Welke partijen worden betrokken tijdens de adviesprocessen? Welke partijen nemen beslissingen en/of veranderen hun mening op basis van de adviezen? Waar zit de speelruimte van het team? Dit zijn geen gemakkelijke vragen om in te vullen, dat realiseren we ons. Het gaat soms om feiten en soms om de ervaring of perceptie van een adviesteam. Beide zijn relevant in ons onderzoek.

In een later stadium gaan we overigens ook andere betrokkenen hierover bevragen, zoals de opdrachtgevers en de ‘klanten’ van een adviespraktijk. We zijn ervan overtuigd dat inzicht in de stand van de kwaliteitsadvisering bij zal dragen aan de verdere ontwikkeling ervan. Daarom is het belangrijk dat het beeld zo compleet mogelijk wordt. We zoeken niet alleen gemeentelijke adviescommissies maar ook kwaliteitsteams of supervisieteams, teams van een stads- of dorpsbouwmeester met ambtenaren, interne ambtelijke teams, teams van erven-, dijken- of recreatieconsulenten, teams voor de ruimtelijke inpassing van duurzame energiemaatregelen, participatieve werkvormen, keukentafelmethodes, ontwerpateliers, informele tijdelijke adviesvormen en proeftuinen… Deze kunnen bovendien op verschillende schaalniveaus werkzaam zijn: van rijk tot regio, gebied, gebouw of brug.    

Veel dank aan ieder die tijd en moeite heeft genomen de enquête in te vullen. En voor wie er nog niet aan toegekomen is hierbij een laatste oproep: doe mee en maak het beeld compleet. Meedoen kan nog tot 31 maart via deze link of via de startknop op www.q-factor.info

Laat het ons weten als u wat langer tijd nodig heeft, dan kunnen we dat misschien mogelijk maken.

Sandra van Assen en José van Campen | mail: info@q-factor.info


maart | 2022
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via: https://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief     

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit