Natuurinclusief in Overijssel

Zo’n driehonderd professionals in Overijssel hebben zich verenigd om de provincie biodiverser en groener te maken. Een van de deelnemers aan het programma ‘Natuur voor Elkaar’ van de provincie Overijssel is het Oversticht, die natuurinclusief bouwen in de hele provincie nastreeft. Het Oversticht bracht recentelijk een praktische brochure uit. 


Groene gevel - ideaal voor plekken met weinig ruimte (foto uit brochure)

De provincie Overijssel heeft het natuurbeleid vormgegeven in het programma ‘Natuur voor Elkaar’. Een grote en diverse groep deelnemers zet zich stapsgewijs in voor een natuurinclusieve samenleving in de provincie. Dat betekent dat er altijd gezocht wordt naar winst voor de natuur én winst voor mensen. Het werkgebied is de natuur buiten de natuurgebieden. Juist dáár waar buiten de beschermde terreinen iets gedaan kan worden voor planten en dieren, voor meer biodiversiteit.  

De groep enthousiastelingen in Overijssel (en een beetje daarbuiten) bestaat uit ongeveer 300 professionals: (landschaps)architecten, projectontwikkelaars, ecologen, bouwers, beleidsmedewerkers, woningbouwverenigingen, adviseurs, politiek en natuurorganisaties. Allemaal met de overtuiging dat het beter kan én beter moet om de natuur en biodiversiteit in de stedelijke omgeving te verbeteren.  

Het Oversticht is verantwoordelijk voor het onderdeel wonen. Binnen het project ‘Natuur in de stad’ vergroten we de hoeveelheid en de kwaliteit van natuur en biodiversiteit in de bebouwde omgeving en stimuleren we de inwoners om mee te doen. Wij werken samen met Natuur voor Elkaar-partners aan het verspreiden van dit verhaal en het stimuleren van de natuurinclusieve aanpak in ontwerp, bouw en renovatie op verschillende manieren.

Dit doen we onder andere aan de hand van een Community of Practice, Congres Natuurlijk! en de recentelijk verschenen brochure Natuurinclusief [ver]bouwen in Overijssel. Dat natuurinclusief (ver)bouwen en wonen in de toekomst een goede plek krijgt binnen het welstandsbeleid van een gemeente.  

In deze brochure staan veel verschillende ideeën om rond de woning of bedrijfspand het leefgebied te vergroten van planten en dieren, voedsel-, schuil- en nestvoorzieningen aan te leggen voor vogels, vleermuizen, insecten en andere diersoorten. Met eenvoudige ingrepen is al een groot resultaat te behalen. Het doel is de leefbaarheid in steden en dorpen te vergroten. Niet alleen voor mensen, maar ook voor planten en dieren.

Natuur in bebouwde omgeving doet iets met mensen. Het zorgt voor minder stress, meer concentratie en een sneller herstel bij ziekte. Het zorgt voor verkoeling in hete zomers en voor afvoer van te veel regenwater. We kunnen niet zonder elkaar.  

Wil je meer weten over het onderwerp of de werkwijze in Overijssel? Neem contact op met Anneke Coops of Tim Vredeveld  


Daan Goris | maart | 2022
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via: https://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief  

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit