In Memoriam Manon van der Wiel - groot hart voor publieke zaak


Tot onze grote ontsteltenis is op 24 december ons oud-bestuurslid Manon van der Wiel overleden.

Vele federatieleden kennen Manon, want meer dan vijftien jaar bezocht ze alle bijeenkomsten,  fysiek of online, die ze vaak ook zelf mee organiseerde. Manon heeft een belangrijk stempel gedrukt op het werk van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Zij leverde dikwijls de argumenten die maakten dat onze boodschap gehoord werd aan de (Haagse) tafels die ertoe doen. Ze vroeg tevens onvermoeibaar aandacht voor de verenigingscultuur en voor de belangen van de federatieleden, met name voor de ambtelijk secretarissen van de gemeentelijke adviescommissies voor welstand en monumenten, waarvan zij er in Utrecht zelf één was.

Ook na haar bestuursperiode bleef Manon zich inzetten voor de federatie, onder meer als secretaris van ons Kernteam. Manon werkte aanvankelijk bij Architectuurcentrum Aorta, later trad zij op als mede-organisator van de Open Monumentendag, sinds 1997 was zij werkzaam bij het bureau Welstand en Monumenten, waar ze in 2008 Jan Koning opvolgde als commissiesecretaris. Een vrouw met een groot hart voor de publieke zaak en voor de kwaliteit van de leefomgeving, vooral die van de stad Utrecht.          


Flip ten Cate |maart 2022

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Davos KwaliteitssysteemDavos Kwaliteitssysteem

  8 criteria voor goede omgevingskwaliteit. De Verklaring van Davos is in 2021 uitgebreid met een Kwaliteitssysteem. Nu in Nederlandse vertaling!

  lees verder

 • Duurzaam, Mooi NederlandDuurzaam, Mooi Nederland

  Een film waarin de relatie tussen duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit centraal staat. Vol praktijkvoorbeelden van situaties waarin ruimtelijke kwaliteit de duurzaamheidambities versterkt en andersom ingrepen in duurzaamheid leiden tot een Mooi Nederland. De film reikt (nieuwe) gemeenteraadsleden, wethouders en ambtenaren de helpende hand.

  lees verder

 • Jaarverslag over 2021Jaarverslag over 2021

  Weinig fysieke bijeenkomsten in het corona-jaar 2021, maar des te meer online-activiteiten. De Federatie was actief op de beide benen die vorig jaar in de meerjarenvisie zijn geformuleerd: de facilitering van de zorg voor ruimtelijke kwaliteit op lokaal niveau waarin de Federatieleden actief zijn, en het vergroten van de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit op nationaal niveau.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit