In Memoriam Manon van der Wiel - groot hart voor publieke zaak


Tot onze grote ontsteltenis is op 24 december ons oud-bestuurslid Manon van der Wiel overleden.

Vele federatieleden kennen Manon, want meer dan vijftien jaar bezocht ze alle bijeenkomsten,  fysiek of online, die ze vaak ook zelf mee organiseerde. Manon heeft een belangrijk stempel gedrukt op het werk van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Zij leverde dikwijls de argumenten die maakten dat onze boodschap gehoord werd aan de (Haagse) tafels die ertoe doen. Ze vroeg tevens onvermoeibaar aandacht voor de verenigingscultuur en voor de belangen van de federatieleden, met name voor de ambtelijk secretarissen van de gemeentelijke adviescommissies voor welstand en monumenten, waarvan zij er in Utrecht zelf één was.

Ook na haar bestuursperiode bleef Manon zich inzetten voor de federatie, onder meer als secretaris van ons Kernteam. Manon werkte aanvankelijk bij Architectuurcentrum Aorta, later trad zij op als mede-organisator van de Open Monumentendag, sinds 1997 was zij werkzaam bij het bureau Welstand en Monumenten, waar ze in 2008 Jan Koning opvolgde als commissiesecretaris. Een vrouw met een groot hart voor de publieke zaak en voor de kwaliteit van de leefomgeving, vooral die van de stad Utrecht.          


Flip ten Cate |maart 2022

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit