Kwaliteit van het kwartaalTwaalfluik met perspectieven voor Zuid-Holland


Kwaliteit is geen toeval, schrijft Harm Veenenbos in antwoord op de vraag of hij voor deze rubriek een mooi voorbeeld uit zijn praktijk wilde selecteren. Hij koos voor een twaalfluik over de toekomst van Zuid-Holland. Met dank aan het College van Rijksadviseurs.


Als ik een project mag noemen dan wordt het Panorama Nederland. Om uit te leggen wat er sterk is aan dit panorama maak ik eerst een zijstapje naar Simon Sinek. Zijn Gouden Cirkel kent drie ringen waarin de vragen ‘Why’, ‘How’ en ‘What’ staan. Het antwoord op deze vragen hebben bedrijven nodig voor succes. Dat is de stelling.

Volgens Sinek beseffen veel bedrijven het bestaan van de binnenste ring niet meer. Met waarom bedoelt Sinek dan niet geld, het waarom staat voor het doel. Ofwel te weinig weten ‘waarom ze doen wat ze doen’. Bij het maken van ruimtelijke plannen is het niet anders in mijn ogen. We kunnen heel goed uitleggen dat we 200 woningen gaan bouwen, daarvoor 300 parkeerplaatsen aanleggen en een groenstrook. En de toelichting laat prima zien dat er geen geluidshinder is en het regenwater keurig geïnfiltreerd wordt.

Maar nu de vraag wat deze ingreep precies toevoegt aan stad of regio? Daar gaat het te weinig over. Op de keper beschouwd draait ook ruimtelijke kwaliteit in mijn ogen om ‘het doel’. Het bredere doel waar iedereen van doordrongen moet zijn. Een doel wat de bestuurder moet agenderen, waar de ontwikkelaar de ambitie voor moeten hebben en de ontwerper de vakkennis en creativiteit. Een gedeeld doel wat slimme arbeid vraagt.

In mijn werkprogramma van de afgelopen vier jaar citeerde ik John Ruskin, kunstcriticus, ‘Quality is never an accident, it is always the result of intelligent effort’. Dat is precies waar het Panorama toe oproept: rijker, schoner en hechter. 

Voor de Maand van de Ruimtelijke Kwaliteit van de provincie Zuid-Holland, tevens mijn afscheid, speelden we afgelopen oktober dankbaar leentjebuur bij het initiatief van het CRa. We stelden Panorama Zuid-Holland op, een twaalfluik met perspectieven voor opgaves van de zes ambities van het coalitieakkoord van het bestuur van Zuid-Holland. Meer dan honderd mensen werkten mee, de discussies waren scherp en goed, ook met Gedeputeerde Staten. Misschien even wat minder tastbaar werk maar heel belangrijk voor onze vakgemeenschap om succesvol verder te kunnen.     

Harm Veenenbos, voormalig Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Zuid-Holland  

Belangstellenden kunnen een leporello-afdruk van het Panorama Zuid-Holland opvragen bij: ruimte@pzh.nl


december 2020
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit via: https://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

 • Jaarverslag 2019Jaarverslag 2019

  2019 was onder meer het jaar van werkbezoek van minister Ollongren aan onze Federatie. En we richtten de focus op de culturele daad die het bouwen aan een duurzame toekomst vooral óók is.

  lees verder

 • Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteitHandreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit

  Onder de Omgevingswet moeten bijna alle gemeenten een gemeentelijke adviescommissie instellen. Die commissie is in de wet verplicht gesteld, en komt in  de plaats van de commissies voor ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumenten. VNG, FRK en RCE publiceren een ‘Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit’. Niet alleen de letter van de wet, maar ook de geest van de wet en de wensen van de Tweede Kamer komen in de handreiking aan de orde.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit