Kwart gemeenten werkt aan adviescommissie


De Omgevingswet verlangt dat gemeenten expliciete keuzes maken over de taken van de adviescommissie omgevingskwaliteit. Zij mogen het beperken tot advisering over rijksmonumenten, maar het pakket mag ook de hele ruimtelijke kwaliteit in relatie tot veiligheid, gezondheid en participatiebeleid omvatten.

Ongeveer een kwart van de gemeenten is bezig met de instelling van een gemeentelijke adviescommissie. Het instellingsbesluit is nog in een geen enkele gemeente vastgesteld. 

Dit valt af te leiden uit de monitor Omgevingswet van het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’. Onder de Omgevingswet moeten bijna alle gemeenten een gemeentelijke adviescommissie instellen. Die commissie is in de wet verplicht gesteld voor de beoordeling van (Rijks)monumenten, en komt in de plaats van de commissies voor ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumenten.

VNG, FRK en RCE hebben een ‘Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit’ samengesteld om de gemeenten te ondersteunen en ook een modelverordening geschreven.  

Gemeenten hebben tot 31 december 2021 de tijd om een gemeente-specifieke verordening door de gemeenteraden te laten vaststellen. De Omgevingswet verlangt dat gemeenten expliciete keuzes maken over de taken van de adviescommissie omgevingskwaliteit. Dat pakket kan zich beperken tot advisering over wijzigingen aan rijksmonumenten, maar kan ook de hele ruimtelijke kwaliteit in relatie tot veiligheid, gezondheid en participatiebeleid omvatten.  

Momenteel wordt twee keer per jaar de stand van zaken rondom de invoering van de Omgevingswet gepeild. Dit gebeurt vanuit het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’. Ook gemeenten wordt gevraagd hoever zij zijn. De respons op deze monitor ligt hoog: bijna 95 procent van de gemeenten stuurt de vragenlijst ingevuld terug.  

Niet harder gelopen
Gemeenten zijn in de tweede helft van dit jaar niet harder gaan lopen op dit onderwerp. In het derde kwartaal is, net als in het eerste, ruim een kwart van de gemeenten aan de slag gegaan met de instelling van de adviescommissie.   Opvallend is dat iets minder gemeenten dan in het eerste kwartaal van dit jaar, aangeven zo snel mogelijk aan deze taak te beginnen, zegt Sarah Ros, een van de twaalf coaches die de implementatie van de Omgevingswet begeleiden. Dat die animo is gedaald heeft mogelijk te maken met het besluit in mei om de inwerkingtreding van de wet met een jaar uit te stellen. Wel zijn de gemeenten die in het eerste kwartaal van start waren gegaan, inmiddels hoogstwaarschijnlijk verder gekomen. Want uit de monitor blijkt dat het percentage gemeenten dat in het derde kwartaal bezig is met het daadwerkelijk opstellen van het instellingsbesluit wel gestegen is. Nog geen enkele gemeente geeft aan het besluit te hebben vastgesteld.


Marijke Bovens | december | 2020
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via: http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief          

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit